Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Představte si dokonalou regulaci pro tepelné čerpadlo a Váš dům – xCC

Část II.

Tepelná čerpadla AC Heating jsou opět o krok vpředu díky inovativním metodám v oblasti regulace. Inteligentní řízení topného systému a topného zdroje je základním předpokladem pro úsporný provoz vytápění celého domu.

Uvědomujeme si, že u tepelných čerpadel toto platí dvojnásob. To například proto, že tepelné čerpadlo pracuje efektivněji při nižších teplotách otopné vody, naopak účinnost se snižuje, pokud je teplota topné vody vlivem nedostatečné regulace zbytečně vyšší. Při návrhu řídicích systémů vždy myslíme na maximalizaci účinnosti. První část tohoto článku popisovala systém z pohledu jeho možností, tato druhá část se bude zabývat samotnou řídicí logikou a filosofií řízení jednotlivých procesů.

Ještě jednou: Co tedy xCC je?

Připomeňme si úvodem, že základem logiky regulačního systému xCC, který je použit v tepelných čerpadlech AC Heating, je řízení kaskády na straně zdrojů v paralelním nebo sériovém řazení, strana spotřebičů tepla je řízena obdobně. Samozřejmostí je tedy možnost kombinovat tepelné čerpadlo s krbovou vložkou, elektrokotlem nebo soláry a vytápět na druhé straně dvě obytné sekce domu (podlahové vytápění, radiátory, kombinace), bazén včetně bazénové haly, teplou užitkovou vodu nebo chladit v létě do vzduchotechniky. Základní modelová řada regulačního systému xCC umí ovládat tedy čtyři zdroje tepla a sedm spotřebičů tepla.

Je zde i další výhoda: Na zakázku lze relativně snadným způsobem řídicí systém rozšiřovat o další řídicí vstupy a výstupy. Díky tomu je možné implementovat zakázkové aplikace, jako například ovládání rolet v oknech domu, garážových vrat nebo osvětlení. Tato variabilita umožňuje vznik skutečně inteligentní budovy s jednotným ovládacím rozhraním a centrálně nastavitelnými vazbami.

Základní filosofie.

Počátky úspěchu tohoto řídicího systému jsou položeny ve stovkách instalací a ve zkušenostech přímo v praxi nabytých. Při vývoji bylo myšleno na jednoduchost obsluhy, vysokou úroveň srozumitelnosti ovládání, a to při maximální variabilitě a univerzálnosti regulačního systému.

Základní řada regulačního systému xCC se ovládá pomocí čtyřech uživatelských rozhraní: počítač (lokálně i na dálku přes internet), barevný dotykový LCD displej (rozlišení 640x480) na vnitřní jednotce tepelného čerpadla, displej a tlačítka přímo na regulačním systému, prostorový přístroj.

Více uživatelských úrovní = přehlednost.

Řídicí systém umožňuje využít několik přístupových úrovní. V servisní úrovni máte možnost invertovat chování vstupů, výstupů, volit zda připojené čidlo je kontaktní, zda se jedná o prostorový přístroj nebo zda je připojen odporový senzor. Můžete nastavovat hodnoty PID regulátorů, což Vám umožní optimalizovat chování regulace ve vazbě na konkrétní dům.

Lze aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé funkce dle konkrétního zapojení na dané instalaci. Deaktivované funkce potom nejsou ve standardním uživatelském rozhraní viditelné, tedy nemohou v budoucnu obsluhu tepelného čerpadla zmást.

Nebojte se využít všech možností Vašeho zařízení!

Je zde další vlastnost: Můžete uložit aktuální nastavení a pokud se Vám podaří nesprávným zásahem uvést řídicí systém do stavu kdy se nechová dle Vašich potřeb, nemusíte dlouze pátrat proč tomu tak je. Pouze obnovíte nastavení uložené technikem v den montáže.

Efektivita, to je základ.

Regulační systém xCC je připraven využít lépe i Vaše případné stávající vybavení, jakým může být starší kombinovaný ohřívač na teplou užitkovou vodu nebo bazénový výměník, a umí zajistit jejich maximální využití. To proto, že jsou implementovány vazby mezi zdroji tepla, spotřebiči tepla, ale i vazby mezi spotřebiči tepla a zdroji tepla, tedy napříč topnou soustavou. Těmto vazbám říkáme priority zdrojů a spotřebičů tepla. Kromě nich jsou však k dispozici i časová omezení chodu jednotlivých bloků.

xCC: Dokonale přizpůsobený.

Každý regulační systém, který má fungovat správně a účinně musí být správně nastaven. Aby mohlo být správné nastavení nalezeno a vyzkoušeno, musí být regulační systém velmi flexibilní. Tepelná čerpadla AC Heating s regulací xCC těmito vlastnosti disponují.

Přizpůsobte si topné křivky potřeb Vašeho domu: Nastavení ekvitermní křivky v dvanácti bodech je pro regulační systém xCC samozřejmostí. Stejně tak okruhy pro teplou užitkovou vodu nebo bazén mají vlastnost volby teploty výstupní otopné vody tepelného čerpadla. To proto, aby měl uživatel možnost zasáhnout do optimalizace topného faktoru při ohřevu jednotlivých bloků.

Nastavte si časová schémata pro filtraci bazénu, sanitaci zásobníku pro TUV nebo časové programy pro jednotlivé topné okruhy. Můžete nastavit pro každý den až čtyři časová pásma od pondělí do neděle.

Příklad 1 - starší kombinovaný bojler:

Starší kombinovaný bojler s nižší teplosměnnou plochou standardně nelze použít. Tepelné čerpadlo AC Heating s plynulým řízením výkonu a regulačním systémem xCC toto umožňuje. To proto, že řídicí systém umožňuje ubrat výkon tepelného čerpadla a ohřívat tak bojler pomaleji. Aby se ale neomezoval topný výkon nutný pro vytápění domu, má tento spotřebič tepla (bojler) nastavitelné omezení maximální doby chodu a nastavitelnou dobu, po které se opět ohřev aktivuje. Ohřev je tedy ukončen, pokud je dosažena požadovaná teplota nebo pokud nahřívání trvá až příliš dlouho. Díky tomu se voda ohřeje, ale ne na úkor domu, protože jsou funkce ohřev TUV a vytápění domu pravidelně střídány. Zcela stejně lze nastavit například regulaci bazénu a další.

Příklad 2 - povolení použití záložních zdrojů tepla jen pro vybrané části otopného systému:

Tepelné čerpadlo vybavené systémem xCC umí rozhodovat dle navolených priorit o použití nebo nepoužití bivalentního zdroje (elektrokotle, plynového kotle), jakožto nejdražšího zdroje tepla, pro jednotlivé spotřebiče tepla. Pokud totiž nechcete použít elektrokotel např. pro vytápění bazénu, jednoduše tuto funkci nepovolíte. V momentu, kdy nebude dosaženo na výstupu tepelného čerpadla potřebné teploty otopné vody po definovatelnou dobu, řídicí systém daný nepovolený spotřebič automaticky odpojí z provozu a bude jeho teplotu udržovat pouze na útlumové teplotě. Bivalentní zdroj tepla se spustí až v momentu, kdy nepomůže "odhození" nepovolených spotřebičů.

Tato optimalizace eliminuje jev kdy přes noc není dostatek výkonu díky nižší venkovní teplotě a naopak daný objekt má aktuální tepelnou ztrátu vyšší. Přes den je tomu právě naopak. Bez výše uvedené metody by se mohlo stávat, že přes noc poběží elektrokotel s tepelným čerpadlem a přes den bude pracovat tepelné čerpadlo pouze na nižší výkon. V případě regulace xCC je tepelné čerpadlo lépe využito, a díky akumulačním schopnostem bazénu nedojde ani ke snížení uživatelského komfortu, který je přirozeně velmi důležitý.

Příklad 3 - vazba ohřev TUV tepelným čerpadlem a solárem.

Tato kombinace se sama o sobě z technického pohledu velmi nešťastná. Potkávají se totiž dvě technologie, které mají vysokou účinnost přes den když svítí sluníčko a je teplo. Zároveň mají oba dva zdroje nižší účinnost v noci a zimě obecně. Aby bylo dosaženo maximálního efektu i při kombinaci těchto zdrojů, je zde funkce časování ohřevu TUV. Pokud totiž brzy ráno odcházíte do práce, u klasických systémů se spustí ohřev TUV. My jej ale můžeme potlačit až do např. 15h odpoledne. Doma stejně touto dobou obvykle nejsme a co když nám nahřeje teplou užitkovou vodu mezi tím solární panel?

Další možností, kterou lze takto využít je omezit ohřev TUV nebo bazénu pouze přes den kdy je tepleji a máme tak zaručenu maximální možnou účinnost.

Diagnostika na dálku.

Samozřejmou funkcí každého kvalitního tepelného čerpadla je i autodiagnostika. Ani zde tomu není jinak. Uživatel nebo servisní technik může lokálně i na dálku vidět parametry teplot v chladivovém okruhu, odebíraný proud zařízení, rychlosti otáčení ventilátorů nebo výkon na který tepelné čerpadlo běží. Okamžitě tak máte přehled o tom zda Vaše tepelné čerpadlo pracuje tak jak má a přináší Vám tak maximální možnou úsporu.

Nejlépe je vidět.

Pokud Vás naše inovativní metody zaujaly a uvažujete o tepelném čerpadle nebo realizujete nějakou akci kde potřebujete specialisty z oboru "měření a regulace", neváhejte se na nás obrátit. Velmi rádi Vám naše tepelné čerpadlo s řídicím systémem xCC ukážeme a poradíme Vám s řešením Vaší aplikace.

Za tým AC Heating, Ing. Lubomír Kuchynka
www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz


Ke stažení

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...