Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating: Návratnost tepelného čerpadla dva roky? Bez dotací? Ano, je to možné!

Přesvědčil se o tom například irský farmář, pro kterého jsme realizovali již druhou instalaci tepelných čerpadel na jeho vepříně. První etapa modernizace vytápění tepelnými čerpadly, která proběhla před rokem, byla tak úspěšná, že vyvolala etapu druhou. Nyní je farma vytápěna kompletně tepelnými čerpadly o celkovém výkonu 100 kW.

Další farmy jsou již naplánovány u nás i v zahraničí. Proč je tato branže tak zajímavá? O tomto bude následující článek.

Každé místo, kde se spotřebovává energie, je zároveň v principu i místem, kde se dá šetřit. Šetřit lze v zásadě dvěma způsoby, které naši aplikační specialisté vždy kombinují:

  1. snížit spotřebu energie optimalizací provozu
  2. osazení šetřivého zdroje tepla (tepelné čerpadlo s vhodným dimenzováním)

Vepřín je místo, kde se produkuje ročně desítky tisíc zvířat, které potřebují ke svému optimálnímu růstu odpovídající podmínky po celý rok. Důležitá je zajisté automatizace, kvalitní krmení, čistota i veterinární péče. Naší úlohou bylo zajistit dodávku tepla pro nově narozená prasátka, kde je zapotřebí přesně dodržovat teplotu v jednotlivých kójích dle přesně stanovených teplotních diagramů po celý rok.

 

V první fázi jsme analyzovali potřebu průběhů teplot a došli jsme k prvním úsporám. Stávající vytápěcí systém, který jako zdroj tepla využíval kondenzační kotel na lehký topný olej, nedisponoval správnou regulací. Systém se z tohoto důvodu mírně přetápěl a o jeho účinnosti nemohla být prakticky řeč.

 

Vyvinuli jsme tedy řízení, které optimalizuje průběhy teplot topné vody ve vazbě na skutečné potřeby dané aplikace a osadili jsme naše moderní tepelná čerpadla s invertorem, která výrazně šetří celkové náklady na provoz.

Proč ale návratnost vychází na dva roky? Důvody jsou celkem jednoduché:

Kromě výše uvedené přesné regulace je zde fakt, že topit se musí i v létě, jedná se tedy o celoroční provoz. A to i při teplotách kolem 25 - 30 oC. Prostor je totiž neustále větrán a je zapotřebí udržet přesnou teplotu na podložkách, kde nově narozená prasátka leží. Tepelná ztráta sice s ohledem na venkovní teplotu kolísá, ale ne příliš významně. To proto, že pokud se venkovní teplota zvýší, automaticky se zvyšují i nároky na větrání, které je rovněž elektronicky řízeno. Cílem je udržet teplou topnou podložku, která má mít teplotu matky prasátek, nikoliv teplotu okolního vzduchu. Posledním faktorem je samozřejmě vysoká cena lehkého topného oleje, který byl původně pro vytápění použit.


U rodinných domů, které mají například celoročně využívaný bazén s vysokou spotřebou teplé užitkové vody a tepla vůbec, je situace podobná, ale u zmiňovaného vepřína je návratnost vskutku extrémně rychlá, a to i bez dotací.

Není tedy divu, že další akce jsou již připravovány.

Pokud Vás tato problematika zaujala, velmi rádi Vám poskytneme další informace. Neváhejte se posunout pomocí našeho know-how dopředu. Jsme profesionálové a můžete se na nás spolehnout.

Za tým AC Heating děkuje a zdraví

Ing. Lubomír Kuchynka
www.ac-heating.cz
info@ac-heating.cz
+420 777 651 188


Ke stažení

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...