Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Snižte náklady s tepelnými čerpadly AC Heating!

O tom, že tepelným čerpadlem lze vytápět nejrůznější objekty, jistě již dnes nikdo nepochybuje. Vzhledem k tomu, že se naše společnost zabývá vývojem a výrobou moderních systémů tepelných čerpadel AC Heating se zaměřením na propracovanou regulaci, realizujeme čas od času nějakou zajímavou ne zcela standardní aplikaci. Tentokrát se jednalo o vytápění vepřína v Irsku tepelným čerpadlem.

Začalo to požadavky farmářů, majitelů vepřínů, kteří v rámci zachování své konkurenceschopnosti musí šetřit náklady ve všech oblastech jejich provozu. Vytápění je jednou z nejvyšších položek v rozpočtu, proto přišlo na řadu záhy, ihned po automatizaci dávkování krmení.

V první fázi jsme realizovali vytápění části vepřína, kde se nově narozená selátka vyhřívají na podložkách, skrz které prochází topná voda. Teplota topné vody v každém období vývoje selat ovlivňuje jejich současné i budoucí imunitní schopnosti. Proto je zapotřebí, aby byla teplota v podložkách přesně regulována na odpovídající teplotu. Průběh teploty v čase je takový, že po narození selat je teplota nejvyšší, po odloučení selátek od prasnice je naopak teplota nejnižší. Tato skutečnost se příznivě projeví na topném faktoru tepelných čerpadel, protože platí, že čím je nižší teplota výstupní vody, tím je vyšší topný faktor (COP).

Přesné hodnoty teplot popisuje odpovídající studie, dle které jsme provozovatelům vepřína doporučili topný režim a správnou obsluhu zařízení.

Tento topný systém tedy netopí dle venkovní teploty, ale topí dle období života nově narozených selátek. Tepelná čerpadla AC Heating řady Convert AW jsou pro tuto aplikaci ideálním řešením. Výkon tepelných čerpadel je plynule řízen frekvenčním měničem. To znamená, že přesné teploty topné vody je docíleno bez kompromisu a bez jakéhokoliv míchání a akumulačních nádob. Tepelné čerpadlo AC Heating, které využívá frekvenční měnič (inverter), je výrazně účinnější, při stejné nebo nižší pořizovací ceně v porovnání s konvenčními fixspeedovými systémy.

 

Původním zdrojem vytápění byl kotel na lehký topný olej (LTO). S tímto kotlem nebylo možné řídit teplotu přesně, bylo nutné držet teplotu trvale výš, než bylo nezbytné (rezerva) a díky tomu byla spotřeba LTO výrazně vysoká. Ani cena LTO není nejnižší. Další úspory jsme získali díky naší pečlivé analýze potřeb provozu s vazbou na možnosti tepelných čerpadel a doporučením vhodného provozního režimu.

Tento postup, kdy se zákazníkem řešíme vytápění jakou součást celku a nesoustředíme se pouze na montáž zařízení, je u nás běžný a přináší další úspory. Využít našich zkušeností se vyplatí.

Výsledkem této akce je u jednoho modulu Convert AW16 úspora ca 300 Eur za měsíc - počítáno průměrně za celý rok, topná sezóna je v tomto případě 12 měsíců.

 

Z pohledu návratnosti je to velmi zajímavé, protože ta zde vychází dokonce pod tři roky. Tato aplikace ukazuje, že tepelná čerpadla vzduch-voda jsou velmi zajímavá nejen pro rodinné domy, ale i v průmyslu nebo zemědělství.

Výsledkem celé akce jsou však nejen finanční úspory a spokojenost provozovatele ale i zlepšení parametrů regulace, a tím i snížení úmrtnosti a zvýšení přirozené imunity selat.

Běžně instalujeme tepelná čerpadla do rodinných domů, bytových domů nebo škol. Ale vzhledem k tomu, že náš vývojový tým je schopen pro tepelné čerpadlo navrhnout i tu nejzvláštnější regulaci, velmi snadno realizujeme kvalitně i netradiční aplikace. Máte-li vysoké náklady na vytápění, obraťte se na nás, velmi rádi s Vámi Váš případ individuálně zkonzultujeme.Za tým AC Heating
Ing. Lubomír Kuchynka

info@ac-heating.cz
www.ac-heating.cz

Ke stažení

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...