Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating xCC – regulace nejen pro tepelná čerpadla. Co je nového?

Řídicí systém AC Heating xCC, který používáme pro tepelná čerpadla a plynové výtopny, se neustále vyvíjí. Máme zde novinky z oboru měření a regulace, které jsme mimo jiné prezentovali na výstavě Aqua-therm 2012. Pro ty, kteří se na výstavu nemohli dostavit, zde máme informace k dispozici touto formou.

Proč jsou některé systémy úspornější než jiné?

Obor vytápění se v poslední době velmi vyvíjel a měnil. Souvisí to se skutečností, že energie jsou čím dál dražší. Aby bylo možné objekt efektivně vytápět nebo chladit, je nutné zajistit precizní řízení celé soustavy. Protojiž dnes nestačí navrhnout systém topení pouze z pohledu velikosti radiátorů, kolik topných větví bude, jaké dimenze budou použity, případně jak budou realizovány smyčky podlahového topení.

Tyto věci jsou přirozeně také velmi důležité, ale návrh topné soustavy jako celku a správně zakomponovaný kvalitní řídicí systém tohoto celku, toto je podmínkou nutnou, pokud chceme, aby byl topný systém maximálně efektivní.

Topný systém bez správně navržené regulace není schopen optimálně reagovat na proměnlivé podmínky počasí, užívání objektu nebo na jiné požadavky uživatele a proto nikdy nebude dosahovat optimálních parametrů.

Jak maximalizovat úspory? Mohou to být až desítky procent!

Tepelná čerpadla AC Heating s řídicím systémem xCC jsou efektivnější než jiná zařízení díky tomu, že vychází z následující filozofie:

 1. Aby bylo tepelné čerpadlo efektivní, musí být sestaveno z nejkvalitnějších komponentů.
 2. Tepelné čerpadlo musí být správně řízeno s ohledem na jeho provozní vlastnosti.
 3. Aby mohlo být správně řízeno, je nutné správně nastavit řídicí systém, který musí obsahovat celou řadu parametrů a voleb.
 4. Aby řídicí systém mohl nastavit obyčejný uživatel (neodborník, laik), musí být uživatelské rozhraní přívětivé, přehledné a dostupné kdykoliv přes internet z počítače, telefonu nebo tabletu.
 5. Řídicí systém musí ovládat nejen topný zdroj, ale musí řídit celý systém, a to i včetně takových částí, které s topením nemusí na první pohled souviset: Například venkovní žaluzie, cirkulační čerpadlo pro TUV nebo v hotelích a penzionech se může jednat o okenní kontakty, které zajišťují odstávku topení, pokud se v dané místnosti větrá.

Přesně takový je řídicí systém xCC, který je standardně používán pro všechna tepelná čerpadla AC Heating. Díky komplexní regulaci topení a díky možnosti plynule měnit výkon tepelného čerpadla pomocí invertoru, je možné instalovat tepelná čerpadla bez akumulačních nebo spíše taktovacích nádob, které jsou velké, mají objem několik set litrů topné vody, instalaci prodražují a zabírají v domě zbytečně místo.

Řídicí systém musí respektovat typ topného zdroje

Řídicí systém xCC navíc respektuje skutečnost, že zdrojem tepla do topného systému je právě tepelné čerpadlo, které má zvýšenou účinnost, pokud pracuje s nižší teplotou topné vody a nižším výkonem nebo při vyšší venkovní teplotě. Tato cesta mimo jiné vede i k prodloužení životnosti zařízení. I z tohoto důvodu poskytujeme záruku 7 let. Tato záruka není podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami. Případné kontroly zařízení je možné provádět na dálku přes internet.

Řídicí systémy xCC používají velmi často i pro řízení plynových výtopen, v takovém případě je provedeno nastavení, které respektuje, že dodávka tepla je realizována právě plynovým kotlem.

Co umí nová verze řídicího systému?

Řídicí systém xCC neustále vyvíjíme na základě našich zkušeností a nejnovějších poznatků ze stovek instalací každý rok. Testujeme a implementujeme průběžně nové algoritmy, které vedou k úsporám nebo komfortnější obsluze systému. Výhodou je, že řídicí systém, který obsahují tepelná čerpadla AC Heating, lze kdykoliv upgradovat na aktuální uvolněnou verzi.

K dispozici jsou tři varianty řídicího systému, které umožňují řídit kompletní systém vytápění, chlazení nebo větrání:

 • xCC – je určen pro systémy vytápění a chlazení, nejen s tepelnými čerpadly
 • xCC air – řídicí systém pro pasivní rekuperační jednotky s EC motory
 • xCC Anaconda – řídicí systém pro vytápění a chlazení s aktivní a pasivní rekuperační jednotkou
xCC volitelné funkce
xCC volitelné funkce
xCC stav systému
xCC stav systému
xCC Anaconda
xCC Anaconda

Koncepce je modulární, lze ji dle požadavků velmi flexibilně rozšiřovat. Zde je výčet hlavních prvků, které lze řídit:

 • Kaskáda tepelných čerpadel nebo jiných topných zdrojů tepla (plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva, apod.), včetně jejich kombinací.
 • Solární systém
 • Kaskáda spotřebičů tepla: 12 směšovaných ekvitermních okruhů, ohřev užitkové vody, bazénu, bazénové místnosti, okruhu chlazení.
 • Multizónové ovládání: ovládání teplot v jednotlivých místnostech elektricky řízenými servopohony pro radiátory nebo pro smyčky podlahového vytápění, vč. bezdrátové varianty
 • Volitelné výstupy: Řídicí systém umí obsloužit šest uživatelsky programovatelných časově řízených výstupů, které lze použít pro osvětlení, okenní žaluzie, cirkulační čerpadlo pro užitkovou vodu a další.
 • Vazba na fotovoltaické panely: Optimalizace příkonu tepelného čerpadla v závislosti na aktuálním výkonu fotovoltaické elektrárny. Tato funkce je užitečná uživatelům, kteří využívají tzv. „Zelené bonusy“.

Ve všech ekvitermních okruzích je implementována funkce automatické adaptace ekvitermní křivky, která zajistí maximální účinnost vytápění. Při ohřevu bazénu i užitkové vody lze systém nastavit tak, aby byl ohřev realizován v období kdy je tepleji, tepelné čerpadlo má vyšší účinnost a jsou nižší požadavky na dodávku tepla do objektu. Toto mimo jiné snižuje dobu běhu záložního zdroje tepla (bivalence). Bivalenci navíc lze povolit pouze pro vybrané okruhy, aby například bazén nebyl vytápěn v okamžiku, pokud by to znamenalo spuštění bivalentního zdroje tepla (elektrokotle) = úspora.

Kotel na tuhá paliva, krbová vložka? Proč ne.

Integrace kotle na tuhá paliva nebo teplovodní krbové vložky s výměníkem do topného systému je možná. Toto je častým požadavkem zejména u starších rodinných domů, kde je kotel na tuhá paliva již osazen, je funkční. Tepelné čerpadlo je v tomto případě instalováno zejména z důvodu zvýšení komfortu a zlepšení čistoty v domě. Stávající provozuschopný KTP je možno zachovat v systému.

Řídicí systém automaticky pozná, že uživatel zatopil, sleduje teplotu topné vody z kotle na tuhá paliva nebo krbové vložky a pokud je výkon dostatečný automaticky vypne tepelné čerpadlo a dále topí pouze kotlem. Tepelné čerpadlo se opětovně aktivuje v případě, že teplota s kotle není dostatečná v porovnání s aktuálním požadavkem nejvyšší ekvitermní křivky řídicího systému. Řídicí systém takto identifikuje stav, kdy kotel vyhasl.

Poznámka pod čarou: Do novostaveb rodinných domů je vhodné instalaci teplovodní krbové vložky zvážit. Cena, za kterou lze takovou instalaci pořídit, není obvykle zanedbatelná: dražší krbová vložka, oběhové čerpadlo, záložní elektrický zdroj pro případ výpadku elektrického proudu, vychlazovací smyčka, případná nádrž, náklady na připojení včetně ochranné smyčky proti nízkoteplotní korozi, to jsou desetitisíce korun. Velmi často je mnohem výhodnější použít krbovou vložku bez výměníku, která využívá efektu nenucené konvekce vzduchu.

Časté chyby při instalacích

Čeho se vyvarovat? Obvyklým problémem je stav, kdy se „potká“ v domě více řídicích systémů, které spolu vůbec nekomunikují a mají navíc zcela odlišné ovládání. Typickou kombinací je zdroj tepla se svým řídicím systémem, solární systém s dalším, krbová vložka se svým lokálním ovládáním, radiátorový a podlahový okruh s další ekvitermní regulací. Vrcholným kouskem jsou domy, kde systém topení topí a vzduchotechnika současně chladí. I takové instalace existují.

Příčina je obvykle v tom, že si uživatel ovládání jednotlivých regulátorů nepamatuje, proto je správně nikdy nenastaví. Navíc díky absenci komunikace a provázanosti mezi jednotlivými systémy dochází k nelogickým stavům, které je nutné řešit permanentně ručními zásahy. Člověk ale nemůže být otrokem domu, neustále něco seřizovat nebo sedět u regulátorů, kohoutů a klapek.

Uživatel se nakonec samozřejmě naučí žít s čímkoliv, jen nikdy nedosáhne optimálního stavu, plýtvá energií a tím i svými finančními prostředky. O komfortu nemluvě.

Projekční podpora: Konzultace se vyplatí, zejména pokud je zdarma.

Přitom je to tak jednoduché: Každý má nějakou svojí představu ohledně technické realizace, provedení, funkcionality a celkové formy realizace. Investor ale nemůže rozumět všemu, na tom není nic špatného. Důležité je veškeré nápady a představy konzultovat s odbornými projektanty z oboru, kteří dokáží požadavky vyhodnotit, zkorigovat prvotní vizi a následně sestavit ucelený návrh, který vede k optimálnímu výsledku z pohledu provozních nákladů, pořizovacích nákladů a výslednému efektu.

Jakákoli realizace, založená pouze na intuitivní bázi obvykle vede k výsledku, který za optimální označit nelze. Proto poskytujeme službu, v rámci které zajistíme zdarma v rámci zakázky konzultace a prováděcí projekt k části MaR a hydraulického propojení.

Tyto konzultace poskytujeme zdarma zákazníkům, ale i projektantům vytápění, kteří následně provedou návrh topné soustavy jako takové (dimenzování topných těles, podlahového vytápění, výpočet tepelné ztráty a podobně).

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...