Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění bytového domu: Tepelná čerpadla a plynový kotel

Tepelná čerpadla představují dnes atraktivní řešení vytápění nejen v rodinných domech ale i v oblasti bytového fondu. Pojďme se podívat na několik konkrétních příkladů úspěšných realizací.

Optimalizujte své náklady

V roce 2013 došlo ke zdražování tepla, stejně jako v předchozích letech. V průměru pro celou Českou republiku je zdražení 4,7 %. K jednomu z vyšších zdražení došlo v Plzni, kde nárůst cen dosáhl 16 %. Průměrná cena 1 GJ tepla v České republice pro rok 2013 činí 594,– Kč s DPH. Nahlédněte i Vy do vyúčtování za předchozí roky a zamyslete se nad možností, jak do budoucna Vaše stálé výdaje za teplo a ohřev užitkové vody optimalizovat.

Tabulka cen za teplo v různých městech ČR – zdroj www.cenyenergie.cz
MěstoZdražení
[%]
Cena za GJ
[Kč]
Jablonec n. Nisou0,9806,4
Liberec0,0752,0
Česká Lípa3,2702,0
Brno0,9668,0
Vsetín9,0661,3
Opava2,1655,9
Tábor1,9648,2
Frýdek-Místek2,9647,6
Strakonice5,9618,4
Karlovy Vary8,3617,6
Prostějov3,6604,2
Olomouc0,9599,4
Příbram5,9581,8
Teplice7,9573,4
České Budějovice4,9569,1
Přerov2,1565,1
Praha4,4557,6
Písek5,4550,2
Chomutov11,0547,5
Ostrava5,0539,4
Ústí n. Labem5,8538,3
Havířov2,9538,1
Plzeň16,0490,4
Hradec Králové6,1430,4
Pardubice, Chrudim7,8405,5

Hlavním problémem dálkového vytápění je především nutnost udržovat distribuční sít a výměníkové stanice. Tyto náklady jsou započítávány do cenotvorby jednoho GJ tepla. Další velkou nevýhodou centralizovaného vytápění jsou tepelné ztráty distribuční soustavy. Tyto ztráty zaplatí koncový odběratel. Logicky se nabízí myšlenka: „Proč se neosamostatnit a neinstalovat vlastní zdroj tepla, který se bude nacházet přímo v objektu?“

Kombinace tepelných čerpadel a plynového kotle

Společnost AC Heating má jako jedna z mála zkušenosti s instalacemi tepelných čerpadel na bytových domech. V roce 2012 spustila další kotelny s teplenými čerpadly. Ve většině případů se jednalo o topný zdroj složený z tepelných čerpadel a elektrického kotle, ale také o kombinaci tepelných čerpadel s plynovými kotli.

Za sebou máme již i několik topných sezon, kde bylo nasbíráno velké množství zkušeností spojených s požadavky na hydraulické zapojení a regulaci topného zdroje. Vždy jsme použili regulační systém xCC. Na základě získaných dat optimalizujeme řídicí algoritmy tak, aby splňovaly veškeré požadavky zákazníků na topný zdroj a distribuci tepla do jednotlivých bytů a samozřejmě i na životnost technologie topného zdroje.

Výhodou se ukázala kombinace úsporného tepelného čerpadla a konvenčního plynového kotle. Využíváme výhod obou jednotlivých zdrojů. Tepelné čerpadlo dodá většinu potřebné tepelné energie, kterou vyrobí velmi efektivně a levně. Plynový kotel pak doplní zbytek, především v obdobích, kdy se venkovní teplota pohybuje hluboko pod bodem mrazu. Tímto spojením je možné vhodně dimenzovat celý topný zdroj s ohledem na počáteční investici.

Jen tepelným čerpadlem se pokrývá celoroční potřeba tepla pro ohřev užitkové vody, která činí v bytových domech třetinu až polovinu nákladů na tepelnou energii. Křivka odběru TUV je téměř celý rok stejná. Pro ohřev užitkové vody postačuje méně výkonné tepelné čerpadlo, které je využívané rovnoměrně po celý rok a které je i levnější. Plynový kotel je využíván jen pro sanitaci zásobníkových ohřívačů a zároveň slouží jako záložní zdroj.

Pro vytápění se instaluje kombinace tepelných čerpadel a plynových kotlů. Roční potřeba tepla na vytápění se mění v závislosti na venkovní teplotě. Tepelná čerpadla není nutné dimenzovat na největší odběrovou špičku topné sezóny, která trvá jen několik dní, maximálně týdnů. Při nižších teplotách dochází k zapojení plynových kotlů a dva zdroje běží v součinnosti. V případě velmi nízkých venkovních teplot může být v provozu také pouze plynový kotel. Toto má výhodu například u nezateplených bytových domů, kde je potřebná vyšší náběhová teplota otopné vody do otopné soustavy. Tepelná čerpadla jsou proto zpravidla dimenzována tak, aby samostatně pokryla potřebu tepla na vytápění do −6 °C až −8 °C. Při nižších venkovních teplotách jsou v provozu pouze plynové kotle. Tím je možné zvýšit případně teplotu otopné vody podle nastavené ekvitermní křivky. Výhodou je zde také zastupitelnost obou zdrojů v případě odstávky jednoho z nich. Cena 1 vyrobeného GJ se pohybuje v těchto kotelnách kolem 300–330 Kč vč. DPH se započtením všech provozních nákladů a stálých plateb. S elektrickým kotlem, jako bivalentním/záložním zdrojem lze systém využívat stejným způsobem. Provoz celého topného zdroje je ale o něco dražší, než je tomu v předchozím případě.

Malá a velmi jednoduchá kotelna

Tepelná čerpadla jsou spolu s plynovými kotli a zásobníky teplé vody napojena na stávající topný systém domu. Není zapotřebí žádná velká přestavba spojená s instalací této technologie. U průměrných bytových domů se takováto domovní kotelna vejde do prostoru cca 15 m2. Vhodný prostor je možné většinou ve všech objektech nalézt a také není problém s jeho vyčleněním. Propojovací vedení mezi venkovní a vnitřní částí tepelných čerpadel a odkouření plynového kotle se zpravidla vede v prostoru výtahové šachty nebo po venkovní stěně objektu. Ovládání celého řídicího systému s možností odečtu vyrobené a spotřebované energie je zajištěno přes webový prohlížeč s možností napojení na dispečink AC Heating.

tepelná čerpadla AC Heatingtepelná čerpadla AC Heating
tepelná čerpadla AC Heatingtepelná čerpadla AC Heatingtepelná čerpadla AC HeatingObrázky jednoho z panelových domů osazeného v roce 2012 systémem AC Heating

Ukázka vyčíslení ekonomického přínosu na jednom konkrétním domě ve Starém Plzenci

1. Vytápění
Vytápěná bytová plocha (odhad)1 800,00
Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období472,00GJ = 131,1 MWh
Tepelná ztráta ze spotřeby tepla54,59kW
 
Plynová výtopna
Cena tepla na vytápění z plynové výtopny v roce 2012864,00Kč/GJ s DPH 14 %
Předpokládaná celková cena za vytápění v roce 2013407 808,00Kč s DPH 15 %
Cena za vytápění 1 m²/rok z plynové výtopny226,56Kč/m² s DPH 15 %
 
Tepelné čerpadlo
Cena el. energie pro tepelné čerpadlo
Dodavatel el. energie Česká energie
  Sazba D56d – Tepelné čerpadlo
    Nízký tarif NT2 389,58Kč/MWh s DPH 21 %
    Vysoký tarif VT2 758,63Kč/MWh s DPH 21 %
 
Průměrný topný faktor
(Bezrozměrné číslo, které udává průměrný poměr tepelného výkonu k elektrickému příkonu. Číslo je vždy vyšší než 1. V literatuře se označuje zkratkou COP – Coefficient of Performance.)
COP2,8
  Tepelné čerpadlo pokryje energetickou potřebu tepla z95%
  Bivalentní/záložní zdroj pokryje energetickou potřebu tepla z5%
Cena za vytápění tepelným čerpadlem95 598,96Kč s DPH 21 %
Cena za vytápění bivalentním/záložním zdrojem14 293,44Kč s DPH 21 %
Cena za vytápění109 892,39Kč s DPH 21 %
Roční plat za rezervovaný příkon21 605,76Kč s DPH 21 %
Celková cena za vytápění tepelným čerpadlem131 498,15Kč s DPH 21 %
Cena za vytápění 1 m²/rok tepelným čerpadlem73,05Kč s DPH 21 %
 
Předpokládaná úspora energie přechodem na nízkoteplotní systém10%
 47,20GJ
Poznámka: Jedná se o eliminování ztrát tepla všech rozvodů v objektu a rozvodů mezi výměníkovou stanicí.
 
Úspora za vytápění276 309,85Kč/rok
Úspora za vytápění na m²153,51Kč/rok
 
Poznámka: Za navýšení jističe se platí jednorázový poplatek 500,– Kč s DPH 21 % za každý A.
 
2. Ohřev užitkové vody
Průměrná roční spotřeba TV z CZT ohřáté na 53 °C1 320,00
Průměrná denní spotřeba TV z CZT ohřáté na 53 °C3,62
Předpokládaná roční spotřeba TV ohřáté na 50 °C – TČ1 419,00
Předpokládaná denní spotřeba TV ohřáté na 50 °C – TČ3,89
 
Plynová výtopna
Spotřebovaná energie na TV236,00GJ/rok
Cena tepla z plynové výtopny na TV v roce 2013864,00Kč/GJ s DPH 15 %
Cena za TV z plynové výtopny203 904,00Kč s DPH 15 %
Cena za 1 m³/rok z plynové výtopny143,70Kč s DPH 15 %
 
Tepelné čerpadlo
Cena el. energie pro tepelné čerpadlo
Dodavatel el. energie Česká energie
  Sazby D56d – Tepelné čerpadlo
    Nízký tarif NT2 389,58Kč/MWh s DPH 21 %
    Vysoký tarif VT2 758,63Kč/MWh s DPH 21 %
 
Průměrný topný faktor
(Pro TV uvažujeme nižší COP než u vytápění)
COP2,5
  tepelné čerpadlo pokryje energetickou potřebu tepla z95%
  bivalentní/záložní zdroj pokryje energetickou potřebu tepla z5%
Tepelná energie nutná k ohřevu 1 419,0 m³ vody ročně28,19MWh
Cena za TV tepelným čerpadlem59 527,11Kč s DPH 21 %
Cena za TV bivalentním/záložním zdrojem7 832,51Kč s DPH 21 %
Cena za TV67 359,62Kč s DPH 21 %
Roční plat za rezervovaný příkonzapočten ve vytápění
Celková cena za TV – Tepelné čerpadlo67 359,62Kč s DPH 21 %
Cena za ohřev 1 m³/rok tepelným čerpadlem47,47Kč s DPH 21 %
 
Úspora za TV136 544,38Kč/rok
Úspora za 1 m³ TV96,23Kč/rok
 
Celková úspora
Úspora za vytápění276 309,85Kč/rok
Úspora za ohřev užitkové vody136 544,38Kč/rok
Celkem412 854,23Kč/rok

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění včetně ohřevu užitkové vody

 

Tepelná čerpadla rozhodně představují reálnou odpověď na téma jak optimalizovat náklady na vytápění a mít tyto náklady pod kontrolou. Instalace tepelných čerpadel do bytových domů a jiných větších objektů vyžadují mnoho zkušeností a odborné kompetence v oblasti návrhu a posouzení hydrauliky systému, měření a regulace. Rozhodování jakou technologii nebo jakého dodavatele zvolit závisí právě na těchto skutečnostech. V předchozím období jsme získali reálná data a zkušenosti ze stávajících instalací, které plánujeme předávat mimo jiné i na odborných seminářích, které budou v průběhu roku pořádány v jednotlivých městech.

Nabízíme zákazníkům možnosti, jak vyřešit předražené dálkové vytápění. Jednou z variant je technologii nového topného zdroje koupit. Druhou variantou je pronájem technologie. A třetí variantou je uzavření smlouvy o dodávkách tepla a užitkové vody s naší společností, případně se společností, se kterou úzce spolupracujeme v daném regionu. Kromě první varianty, kdy zařízení vlastnicky přechází na investora rovnou lze ve zbývajících variantách zařízení kdykoliv v průběhu smluvního vztahu odkoupit za zůstatkovou cenu. Rádi Vám zprostředkujeme výhodné financování u ČSOB i výhodnější dodávky elektrické energie a plynu od společnosti Česká energie.

Základní filozofií těchto projektů a řešení je zajistit zákazníkovi úspory!

V letošním roce jsme připraveni poskytnout prvnímu zájemci o instalaci systému AC Heating v daném městě výrazné cenové zvýhodnění za umístění reklamy na objektu. Požádejte nás proto o nacenění a ekonomickou analýzu změny vytápění! Vše pro Vás zajistíme v rámci přípravy zakázky zdarma.

Jsme pro Vás plně k dispozici na telefonu, mailu nebo nám můžete zaslat poptávku přes náš webový formulář.

Za tým AC Heating, Ing. Michal Fiala
tel: +420 775 211 408

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...