Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating - Komfortní vytápění

Příkon, výkon, topný faktor, použitý kompresor, počet motohodin, teplotní spád, bivalentní bod… Dnes nebudeme psát o ničem takovém. Dnešní příspěvek si klade za cíl něco jiného než demonstraci a vysvětlování technických termínů. Podívejme se na subjektivní parametr, kterým je pojem komfortní vytápění ve vazbě na tepelná čerpadla, se zachováním pouze nutné odbornosti a zkušeností zákazníků.

Teplo je základní,opakovaně uváděný termín v energetice a v tepelném hospodářství. Teplo je jednou z forem energie. Jednoduchá a elegantní definice. Všichni rozumějí slovnímu spojení komfortní, příjemné teplo.

Lidský kotel

Člověk je savec, teplokrevný živočich a tak je u něj potřeba tepla životně důležitá. Bez jídla a vody přežije týdny resp. dny, bez vhodné okolní teploty ale jen třeba hodiny. Vzduch je ještě přísnější, zde jsou limitem minuty.

Naše tělo se snaží termoregulací dosáhnout optima 36,5 °C tělesné teploty, což je dánohranicemina přežití cca 33–42 °C po jejichž překročení dochází k poškození životně důležitých orgánů. V létě máme nástroje na ochlazení se, v zimě na zahřátí. Energii pro vlastní „topení“ dostáváme v potravě. Více než ¾ z konzumovaného jídla se mění na teplo. Dospělý muž ročně vygeneruje až 2,5 GJ tepla. To není málo, vezmeme-li v úvahu že rodinný domek v Praze s tepelnou ztrátou 8 kW spotřebuje cca 60 GJ na vytápění za rok.

Dovolím si malý exkurs do fyziky – předpona giga označuje násobek miliarda a Joule je základní jednotka, která udává množství spotřebovaného tepla. Jeden Joule je teplo, které musíme dodat 1 ml vody abychom zvýšili jeho teplotu o jeden °C. Pro další orientaci si připojíme vztah mezi kilowatthodinou a Joulem: 1 kWh = 3,6 MJ. Koukněte do vyúčtování za plyn, centrální zásobování teplem či elektrokotlem a jistě tam tyto jednotky objevíte.

Pojďme se ohřát

Tepelná čerpadla AC HEATING s regulací xCC
Ukázka instalace tepelného čerpadla

Pojďme se podívat na návštěvu do dvou domácností. V topných soustavách u rodinných domů zdroj najdeme v drtivé většině jeden z následujících topných zdrojů elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva (či jejich kombinaci).

Úkolem zdroje je dodávat energii – teplo do systému a s přispěním regulace, za přiměřených nákladů uspokojit požadavek uživatele na nezmrznutí, v ideálním případě na dosažení tzv. komfortní teploty. K tomu aby bylo dosaženo komfortu, a zároveň nízkých nákladů je klíčové propojení subjektivních požadavků členů domácnosti a objektivních možností regulačního systému. Dovolím si uvést informace od našich zákazníků.

Jak to může (lépe) fungovat

V rodinném domě (TZ 14 kW) byl instalován plynový kotel v roce 2006 jako náhrada původního kotle na tuhá paliva. Z hlediska regulace byl v systému uplatňován přístup 2 útlumů za den. Ve špičce, tj. ráno a odpoledne kotel topil na dosažení teploty 24 °C. Roční spotřeba byla cca 35 MWh. Motivací zákazníka k instalaci tepelného čerpadla bylo snížení nákladů na vytápění.

Zákazník nám zaslal vyhodnocení ročního provozu. V něm konstatoval dosažení úspory v nákladech odpovídající dříve zpracované ekonomicko-technické analýzy společností AC Heating. Co však především vyzdvihl, byla změna režimu vytápění, kdy teplota v domě je nastavena na 22 °C bez útlumu. Tento režim „zásadně zlepšil domácí prostředí“. Nedochází již k nepříjemnému časově omezenému přetápění, kterým byly kompenzovány útlumy. Pozitivně se k novému zdroji vyjadřuje také jeho paní, což považuji za opravdové uznání.

Tepelná čerpadla AC HEATING s regulací xCC
Ukázka instalace tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla AC HEATING s regulací xCC
Ukázka instalace tepelného čerpadla

Komfort a zdraví?

V roce 2007 byl do novostavby RD (TZ 9 kW) instalován krb, teplovodní topení bylo považováno za pouhou zálohu. Majitelé se těšili na příjemný pohled do praskajícího ohně. Zvýšená prašnost daná každodenním topením a výkyvy vlhkosti se začaly negativně podepisovat na zdraví potomka. Docházelo k projevům, které by časem mohly vést k rozvoji astmatu. Potřeba vyšších vnitřních teplot se však negativně podepisovala na ekonomice provozu původního elektrokotle. V roce 2011 došlo k instalaci tepelného čerpadla, konstantní klima bylo klíčovým předpokladem ke zlepšení životních podmínek při zachování nákladů na úrovni paliva pro krb.

Komfortní ovládání tepelných čerpadel Convert AW

Regulace xCC pro tepelná čerpadla nabízí široké možnosti ovládání. Z hlediska přístupu 5 způsobů (panel ve vnitřní jednotce, prostorový přístroj, počítač (prostřednictvím webového rozhraní), mobilní zařízení (telefon, tablet, …), barevný dotykový LCD displej. Z hlediska nastavení systému zdroje a topného systému se jedná o otevřenou regulaci, kterou můžete plně přizpůsobovat svým aktuálním požadavkům.

Tepelná čerpadla: Dopřejte si pohodlí

Závěrem můžeme napsat, že pravá tepelná pohoda je stav, kdy v létě jste na lehátku u Máchova jezera, je Vám příjemně a nic za to nemusíte platit. S příchodem zimy však tepelná pohoda bude více a více souviset s energií, kterou si kupujeme za peníze. Vyzkoušejte si již letos nový rozměr tepelné pohody a nízkých provozních nákladů. Těšíme se na osobní setkání na naší expozici v rámci veletrhu Aquatherm 2012 v Praze Letňanech 20.–24. 11. 2012. Stejně jako vloni jsme v hale 2, stánek č. 268.

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...