Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tržby největšího tuzemského výrobce elektrických topných systémů Fenix Jeseník v roce 2013 rostly

Tržby celé skupiny FENIX Group za rok 2013 dosáhly výše 1,045 mld. Kč a vzrostly o 4 %. Srdečně zveme na přednášku k tématu průkaz energetické náročnosti pro budovy s elektrickým vytápěním a k otázce proč ČR zvolila nejvyšší hodnotu koef. neobnovitelné primární energie ze všech členských zemí EU. Na veletrhu Aquatherm Praha. Vstup zdarma.

Ve srovnání s rokem 2012, kdy meziročně tržby celé skupiny FENIX klesly, se loni situace obrátila k lepšímu. Růst je důsledkem pozitivního vývoje na 25 hlavních trzích holdingu - z nich rostly prodeje v 16 zemích, naopak v 9 státech prodej ve srovnání s rokem 2012 klesl. V TOP 25 je 16 zemí Evropské unie, 4 evropské státy, které nejsou členy EU, 3 z Asie a Oceánie a dva ze severní Ameriky (Kanada). Největší odbytiště pro FENIX představuje Francie, Česká republika, Velká Británie, Rusko, Slovensko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Rakousko a Německo.

Rok 2013 hodnotíme pozitivně - prioritou pro nás bylo zvyšování efektivity na jednotlivých trzích a to se nám podařilo. Úsporný režim byl velmi úspěšný a díky tomu se nám podařilo vytvořit dostatek prostředků na připravované investice včetně nákupu 80% podílu v norské společnosti Konsulent team a.s. Od 1. ledna 2014 se tato norská firma stala členem holdingu Fenix, který tak má v současnosti své výrobní zázemí už v šesti zemích – kromě České republiky také na Slovensku, ve Francii, Španělsku, ve Velké Británii a Norsku.“ konstatoval Cyril Svozil, ředitel a majitel FENIX Group.

„Podařilo se nám stabilizovat situaci na britském trhu a posílit orientaci na severní Ameriku, rozvíjí se španělský, portugalský a jihoamerický trh. Vzhledem k stagnaci Evropy trvale hledáme cesty k významnému posílení prodejů na trzích mimo EU. Evropa je však pro nás nadále klíčovým teritoriem a proto jsem rád, že se nám díky aktivnímu působení v Bruselu daří včas zachytit smršť uvažovaných nebo přijímaných unijních regulací. Řadu z nich ovlivňujeme s cílem zamezit nebo omezit jejich negativní dopady. Pro české investory a projektanty jsme v souvislosti s novou vyhláškou č.78/2013 loni připravili užitečnou pomůcku, díky které mohou elektricky vytápěné objekty projít posuzováním ENB podle současné legislativy.“ dodal Cyril Svozil.


O iniciativě Fenix v posuzování energetické náročnosti budov bude i přednáška Ing. Svozila na doprovodném programu veletrhu Aquatherm ve středu 5. 3. 2014, v přednáškovém sále v hale č. 5
Blok I:Průkaz energetické náročnosti budov - otazníky nad elektřinou jako zdrojem pro vytápění a pro přípravu teplé vody
  • 10:30-11:00 | PENB v objektech s elektrickým velkoplošným vytápěním – Ing. Cyril Svozil, předseda představenstva FENIX GROUP, a.s.
    Vyhl. 78/2013 Sb. – aplikace směrnice 2010/31/EU. Proč ČR zvolila nejvyšší hodnotu koef. neobnovitelné primární energie ze všech členských zemí EU na úrovni 3 !!!!? Je naděje na nové posouzení energetického mixu a přehodnocení PEF?
Vstup zdarma po registraci na veletrh.


V letošním roce je pro holding FENIX klíčové pokračovat ve vyšší angažovanosti na trzích mimo EU, posílit pozice v Norsku a využít ke zlepšení výsledků růstové trajektorie ve Velké Británii a stabilizace ve Španělsku.
Rychle a hladce chce FENIX Group v I. pololetí letošního roku zvládnout recertifikaci dle GOST-R pro celní unii Ruska. Pozitivní jsou také signály z tuzemského trhu – došlo ke snížení cen elektrické energie, pokračují jednání vedoucí ke snížení koeficientu celkové spotřeby neobnovitelné primární energie NPE. Výhody elektrického vytápění u moderních energeticky úsporných objektů už zaregistrovala i tuzemská odborná veřejnost (investoři to ví už dlouho), úspěšně se rozvíjí spolupráce s vysokými školami.
„Kooperace s univerzitami je pro nás velmi důležitá a v nejbližších letech se ji chceme systematicky věnovat. První výsledky bychom rádi představili již ke konci letošního roku.“ řekl Cyril Svozil.

Počet pracovníků holdingu je 292 v šesti zemích, z toho v České republice pracuje 121 lidí.

Obchodní skupina Fenix se sídlem v Jeseníku vznikla v roce 1990, letos tak oslaví 24 let od svého založení. V čele obchodní skupiny Fenix se sídlem v Jeseníku stojí po celou dobu existence ing. Cyril Svozil, ředitel a spolumajitel holdingu Fenix. Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej elektrických topných systémů. Páteř výrobního programu skupiny tvoří podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože a systémy protiúrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN (vč. mramorových panelů MR a skleněných panelů GR pro reprezentativní místnosti) a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX. Sortiment doplňují výrobky pro regulaci topných systémů, akumulační kamna a elektrické ohřívače vody. Za dobu své existence se firma Fenix stala nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do 54 zemí světa. V Evropě dnes FENIX představuje jednoho z klíčových dodavatelů elektrických topných systémů.

Těšíme se na Vás i na veletrhu Aquatherm Praha

Stánek FENIX Trading s.r.o. č. 422 v hale č. 4