Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektrické stropní vytápění řeší nízkou tepelnou ztrátu domu

V rozhovoru redakce TZB-info s akciovou společností FENIX GROUP odpovídala Kateřina Jezerská, ředitelka dceřiné společnosti Fenix Trading s.r.o. a za TZB-info se ptal Josef Hodboď. Tematicky volně navazuje na rozhovor s Ing. Danielem Adamovským, Ph.D., který byl zaměřen na problematiku elektrického vytápění, a zvláště stropního vytápění.

Kateřina Jezerská, ředitelka společnosti Fenix Trading s.r.o.
Obr. Kateřina Jezerská, ředitelka společnosti Fenix Trading s.r.o.: „Je opravdu zarážející, že elektrická energie určená pro elektromobilitu je ekologická a ta samá energie, když se použije pro vytápění, je najednou špinavá“.

Josef Hodboď:
Původně měl být náš rozhovor zaznamenán na video, bohužel nepříznivá epidemiologická situace a nutná reakce na ní Vám neumožnily záznam v daném termínu v září v dočasně zřízeném studiu TZB-info pořídit. Uskutečnil se však rozhovor, ve kterém na otázky odpovídal Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., z katedry TZB fakulty stavební a z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. V něm zaznělo, že velkoplošné elektrické vytápění má řadu předností. Vy, respektive i další zástupci společnosti FENIX Group, ve svých veřejných projevech například stropní velkoplošné elektrické vytápění považujete v budovách s velmi nízkou spotřebou tepla na vytápění za hodně perspektivní a nedoceněné. Odkazujete i na řadu fyzikálních měření, která to dokazují. Váš výrobní sortiment je však mnohem širší. Jak se zajímají zákazníci o jednotlivé segmenty z vaší nabídky?

Kateřina Jezerská:
Nenabízíme pouze stropní vytápění, ale jak jste naznačil, kompletní sortiment elektrického vytápění včetně regulátorů. S výjimkou teplovodních elektrických kotlů. Nabízíme tedy systémy, které nejsou založeny na distribuci tepla prostřednictvím otopné vody.
Našim nejprodávanějším řešením je podlahové vytápění realizované pomocí topných kabelů a rohoží a představuje cca 45 % naší produkce. Další významnou část cca 30 % mají sálavé topné panely, které je možné instalovat jak na strop, tak i na zeď, dále topné fólie pro podlahové i stropní vytápění a také regulace a konvektory. Tyto poslední 3 produktové kategorie se zhruba ve stejném podílu dělí o zbývajících cca 25 % do 100 % našich prodejů.

Obr. Ilustrativní řez konstrukcí elektrického sálavého vytápění zhotoveného s využitím topné fólie. Instalaci zjednoduší použití foukané izolace.
Obr. Ilustrativní řez konstrukcí elektrického sálavého vytápění zhotoveného s využitím topné fólie. Instalaci zjednoduší použití foukané izolace.

Josef Hodboď:
V diskusní části portálu TZB-info je občas zmiňován názor, že přímotopné elektrické vytápění je drahé. Jak si vysvětlujete skutečnost, že zájem o něj roste, což potvrzuje i růst vašich prodejů?

Kateřina Jezerská:
Obecně je přímotopné elektrické vytápění vhodné a velice výhodné pro dobře zaizolované domy, a to hned z několika důvodů. U těchto domů je potřeba dodaného tepla poměrně nízká, takže i spotřeba elektrické energie je nízká. Naše vytápění velice rychle reaguje na změny teploty v místnosti i jejich okolí, a tudíž šetří tam, kde jiné způsoby vytápění mají delší setrvačnost, přetápí a nedokážou zareagovat třeba na krátkodobě zvýšenou intenzitu slunečního záření, když Slunce vykoukne mezi mraky. Takže kromě nízkých pořizovacích nákladů na elektrické vytápění platíme i málo za spotřebu. Další výhodou je, že domy, které využívají pouze elektřinu, spadají do distribuční sazby D45d a zvýhodněnou cenu elektřiny mohou používat nejen na vytápění, ale i na spotřebu elektrické energie všemi ostatními elektrickými spotřebiči. Pro informaci, podíl vytápění na celkové spotřebě je v úsporných domech zhruba 30 %.

Obr. K technickým přednostem elektrických sálavých panelů, zde jako doplněk k podlahovému vytápění, patří i možnost jejich design upravit tak, aby se staly harmonickou součástí interiéru.
Obr. K technickým přednostem elektrických sálavých panelů, zde jako doplněk k podlahovému vytápění, patří i možnost jejich design upravit tak, aby se staly harmonickou součástí interiéru.

Josef Hodboď:
FENIX GROUP je s výrobky určenými pro vytápění s využitím elektrické energie obchodně úspěšná v řadě států. Můžete stručně popsat, jak se v poslední době několika let vyvíjel zájem o elektrické vytápění na zahraničních trzích?

Kateřina Jezerská:
V posledních 2 letech je naším největším trhem český trh, kde meziročně rosteme o více než 10 % a aktuálně 30 % našich výrobků prodáme v ČR. Dále jsme úspěšní na trzích, kde máme vlastní dceřiné společnosti. Jsou to Slovensko, Velká Británie, i když zde letos díky situaci s Covidem-19 klesáme, Francie, Španělsko, Norsko, Německo a velice dobře se nám daří v Polsku. Podařilo se nám po dlouhodobém úsilí se více prosadit ve Spojených státech a silně rosteme i na Ukrajině. Bohužel se nám nedaří v Rusku, kde od uvalených obchodních sankcí každoročně klesáme.

Josef Hodboď:
Jakým trendem prochází český trh?

Kateřina Jezerská:
Jak už jsem uvedla, tak na české trhu se nám, navzdory legislativě, daří dobře. Od roku 2014, kdy vyšla v platnost vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov, kterou bylo elektrické vytápění velmi znevýhodněno, dalo by se říct až diskriminováno, naše prodeje vzrostly na více než dvojnásobek.

Obr. Elektrické podlahové vytápění je velmi často aplikováno v koupelnách.
Obr. Elektrické podlahové vytápění je velmi často aplikováno v koupelnách.

Josef Hodboď:
V souvislosti s dokonalejšími tepelně technickými parametry domů klesá potřeba tepla na vytápění. Například pro vytápění místnosti o 20 m2 nyní postačí tepelný výkon i 600 Watt a méně. To je 30 Watt na metr čtverečný plochy podlahy nebo stropu a to jen v nejnepříznivější době během roku, což jsou cca 4 % z topné sezóny, aneb 8 až 10 dnů. Z tohoto faktu vyplývá, že řešit vytápění pomocí elektrického velkoplošného podlahového nebo stropního vytápění se jeví konstrukčně i s ohledem na pořizovací cenu jako velmi výhodné. Jak se vyvíjí poměr zájmu o jeden nebo druhý systém v České republice?

Kateřina Jezerská:
To máte naprostou pravdu. Je vidět, že známost faktu nízké výše investice s příznivou úrovní provozních nákladů je již veřejně rozšířena, protože zájem o elektrické velkoplošné vytápění roste. Většinou navrhujeme řešení pro celý dům, budovu, kde kombinujeme různé druhy vytápění, ale prim hraje podlahové vytápění. Zda zákazník zvolí topné kabely nebo fólii záleží na druhu podlahové krytiny. Ale podlahové vytápění je obecně v ČR nejoblíbenější. Já osobně preferuji stropní vytápění v obytných místnostech, ale v koupelně jednoznačně volím teplou podlahu.

Josef Hodboď:
Myslíte, že je reálné, aby souběžně rostlo uplatnění elektrického stropního vytápění a probíhal rozvoj elektromobility?

Kateřina Jezerská:
Podle nás je opravdu zarážející, že elektrická energie určená pro elektromobilitu je ekologická a ta samá energie, když se použije pro vytápění, je najednou „špinavá“ a klasifikovaná hůře než uhlí. Mám na mysli koeficient neobnovitelné primární energie pro elektřinu využitou v budově, který je v ČR nyní na hodnotě 2,6, zatímco uhlí se stejným účelem má hodnotu faktoru 1,1. V této souvislosti je zajímavé i vámi provedené orientační hodnocení energetické náročnosti elektromobilu z pohledu neobnovitelné primární energie v metodice nařízené pro budovy (TZB-info, 6. 10.).
My samozřejmě věříme, že elektřina je budoucnost a v roce 2014 jsme představili náš energetický koncept plně elektrifikované budovy vybavené bateriovým úložištěm, která je aktivním prvkem energetické distribuční sítě. V roce 2016 jsme podpořili Start-up AERS, který vyvíjel bateriová úložiště, jak malá pro rodinné a bytové domy, tak i velká s použitím jako tzv. špičkovací stanice pro pokrytí odběrových špiček v průmyslu. Od loňského roku vlastníme 100% společnosti AERS a letos na jaře jsme zahájili výrobu akumulačních stanic u nás v Jeseníku. Aktuálně pracujeme na projektu, ve kterém chceme baterie z elektromobilů, jejichž životnost je poměrně krátká, v rámci jejich „druhého života“ (Second Life) použít jako domovní. Pro dojezdovou vzdálenost elektromobilu je zásadní aktuální kapacita baterie a s jejím poklesem se snižuje dojezd. To v případě Second Life baterií použitých v domovních stanicích nevadí a rovněž není kritická jejich hmotnost nebo objem ve vztahu ke kapacitě baterie. Na jedné straně chceme projektem nabídnout řešení pro více zájemců a na druhé straně stojí snížení nároků na přírodní zdroje surovin, tedy ochrana životního prostředí.

Josef Hodboď:
Často se lidé ptají, zda výrobce nějakého zařízení toto sám i využívá, tedy že mu věří a má s ním osobní zkušenost. FENIX GROUP je rodinná společnost. Existuje ve vaší rodině, příbuzenstvu, příklad využití elektrického stropního vytápění?

Obr. Rychlá reakce elektrického sálavého panelu umožní realizovat i náhlé rozhodnutí využít nevytápěnou zimní zahradu.
Obr. Rychlá reakce elektrického sálavého panelu umožní realizovat i náhlé rozhodnutí využít nevytápěnou zimní zahradu.

Kateřina Jezerská:
Já, rodiče i bratr máme své domy vytápěné našimi topnými systémy. Jedná se vždy o kombinaci různých druhů vytápění. Například v ložnicích mám instalované topné fólie v podlaze. V koupelnách máme topné rohože doplněné o sálavý panel nebo žebřík. V obývacím pokoji, jídelně a kuchyni mám topnou folii ve stropě. Zimní zahradu bych si chtěla doplnit o sálavý panel Terrace Heater Ecosun TH. Běžně doporučovaný světlý sálavý zářič využívající spalování zkapalněného propan-butanu s nutností měnit poměrně těžkou ocelovou láhev, když plyn dojde a řešit zvýšenou výměnu vzduchu potřebného pro spalovací proces, pro toto použití rozhodně za komfortní a provozně bezpečné nepovažuji. Rodiče si také vyhřívají i příjezdovou komunikaci a před zamrznutím si chrání i okapy a svody, což je v naší horské oblasti Jeseníků velmi užitečné.

Josef Hodboď:
Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama