Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákaz prodeje kotlů a kamen na uhlí – aktuálně do třetice

Dostupnost zdrojů pro zájemce zůstane stejná, stát přijde o stamiliony na DPH

Jak se kolečkem prodej - nákup stát připraví o stovky milionů korun za DPH? Pro zákazníka se dostupnost malých kotlů na uhlí nijak významně nesníží.

Návrh novely zákona o ochraně ovzduší předpokládá, že od 1.1.2025 nebude možné uvádět na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který je určen ke spalování pevných fosilních paliv. Kotle a kamna na uhlí nebude možné nakupovat na českém trhu, ale zdroje zakoupené v zahraničí bude možné k nám dovézt a zprovoznit. V důvodové zprávě k navrhované změně je uvedeno, že změna nebude mít žádný negativní dopad na státní rozpočet.

Zájemce o kotle či kamna na uhlí bude mít nadále možnost si zdroj zakoupit i u nás, a pravděpodobně ani nebude muset vycestovat do zahraničí, ale stát přijde o stamiliony na DPH.

Uvádění výrobků na trh Evropské unie

Malé spalovací zdroje tepla pro vytápění domácností jsou stanoveným výrobkem podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a pro jejich uvádění na trh Evropské unie platí ustanovení §2 písm. b) tohoto zákona, kde je uvedeno, že je
..."uvedením výrobku na trh první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak"...

Přečtěte si také Je zákaz prodeje kotlů na uhlí v rozporu s legislativou EU? Přečíst článek

Kdo bude chtít kotel na uhlí, u nás jej i nadále bez problémů získá

Navrhovaná novela zákona o ochraně ovzduší nezakazuje českým výrobcům nadále vyrábět tyto zdroje tepla a uvádět je na trh EU. Nic tedy nebrání českým výrobcům nadále vyrábět zdroje na uhlí a prodávat je svým obchodním partnerům mimo ČR.
Tím byl proveden převod vlastnického práva na zahraničního partnera, tedy výrobek byl uveden na trh v zahraničí, ovšem nemusí opustit území republiky. Onen výrobce může zpětně „zprostředkovat“ prodej svých výrobků, prodaných do zahraničí, českým zájemcům. Český zájemce si zdroj zakoupí od zahraničního partnera, čímž je splněna podmínka, že zdroj nebyl uveden na trh v ČR.
Dostupnost uhelných zdrojů by se tak pro české domácnosti neměla nijak významně ztížit.

Přečtěte si také Lidé mohou topit v kotlích na uhlí i po začátku roku 2025 Přečíst článek

V případě, že prodám kotel na uhlí v ČR neplátci daně z přidané hodnoty (což je drtivá většina konečných uživatelů malých spalovacích zdrojů tepla), stát z tohoto prodeje získá DPH, které je buď 15 % (kotel nakoupí instalatérská firma a nainstaluje jej) nebo 21 % (kotel nakoupí přímo budoucí provozovatel). V případě, že prodám kotel do zahraničí plátci místního DPH, neúčtuje se DPH a náš stát o tuto daň přijde. Pokud si naopak občan koupí kotel v zahraničí, bude mu naúčtováno „místní“ DPH, které zůstane v zahraničí a český erár tzv. ostrouhá.

V roce 2022 bylo v ČR prodáno víc jak 20 tisíc teplovodních kotlů na uhlí a víc jak 9 tisíc lokálních topidel na uhlí (velká část z těchto zdrojů může kombinovat uhlí s biomasou). Celkový obrat za tyto výrobky činil víc jak 1,5 miliardy korun. Do státní kasy tak odhadem putovalo 250 až 300 milionů korun za DPH. Pokud dojde ke „zprostředkovanému“ prodeji podle výše naznačeného scénáře, dostupnost malých spalovacích zdrojů na uhlí se nijak významně nesníží, ale státní kasa přijde díky této „regulaci“ o značnou část peněz.


Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...