Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Redakční návštěva: Instalace kondenzačního kotle Protherm Medvěd Condens

Zdrojem tepla pro vytápění mateřské školy v Cerhovicích v okrese Beroun byl po dobu 20 let atmosférický stacionární litinový plynový kotel Medvěd 50KLO od značky Protherm. Technický pokrok jde dále, a tak i přes stálou funkčnost kotle se vedení obce rozhodlo jej nahradit novým. Takovým, který by vytvořil předpoklad opětovně dlouhodobého bezporuchového provozu, ale byl by úspornější. Ekonomická rozvaha založená na možném snížení spotřeby zemního plynu byla podložena znalostí skutečných provozních teplot otopné vody, které jsou pro kondenzační provoz jednoznačně vhodné. S modernizací byl spojen i požadavek přechodu na pokročilou regulaci. Protože Medvěd 50KLO sloužil věrně a spolehlivě 20 let, tak rozhodnutí jej nahradit novým kondenzačním kotlem stejné značky, konkrétně kotlem Medvěd Condens 48KKS, nepřekvapí.

Při výměně kotle se nezměnila hranice výkonu kotle do 50 kW a tím se také nezměnil charakter technické místnosti. Bezpečnostní výhodou je přechod z kotle provedení B na C, tedy s uzavřeným okruhem nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostředí přes kotel a odvod spalin ven. Tato nezávislost na vnitřním prostředí v budově vylučuje riziko případného průniku oxidu uhelnatého do prostoru školky, i když tento stav vzhledem k pravidelné údržbě kotle nebyl nikdy zaznamenán.

Nový kotel Medvěd Condens 48KKS je tedy kondenzační, rovněž stacionární. Jeho výhodou je velký objem primárního tepelného výměníku, který zaručuje bezproblémové výměny ve stávajících otopných soustavách za staré kotle. Podílí se na tom vysoká odolnost proti zanášení výměníku, kterou není nutné dodatečně zvyšovat vřazením odkalovače a velmi jemného filtru. Lze ponechat běžný filtr a pro odkalení stačí využít vypouštěcí ventil na spodu kotle. Velký objem výměníku pomáhá stabilizovat hydraulické poměry v otopné soustavě, ale přitom není nadměrně velký, aby nežádoucím způsobem zpomaloval reakci kotle na potřebu snižovat nebo zvyšovat výkon. Díky e-bus regulaci s venkovním čidlem je kotel schopen plynule přizpůsobit výkon v rozsahu 14,4 až 48 kW a výstupní teplotu do otopné soustavy podle potřeby budovy.

Obr. Takto září nový kondenzační kotel Medvěd Condens 48KKS v technické místnosti
Obr. Takto září nový kondenzační kotel Medvěd Condens 48KKS v technické místnosti
Obr. Přestože měl atmosférický kotel Protherm Medvěd 50KLO za sebou dvacet let provozu, byl stále funkční. Před dvaceti lety nahradil kotel na uhlí a teď bude nahrazen kotlem kondenzačním.
Obr. Přestože měl atmosférický kotel Protherm Medvěd 50KLO za sebou dvacet let provozu, byl stále funkční. Před dvaceti lety nahradil kotel na uhlí a teď bude nahrazen kotlem kondenzačním.

Městys Cerhovice pod vedením starosty Petra Freie, prokázal ekologické a energeticky úsporné ambice již dříve. Lze zmínit například instalaci několika fotovoltaických elektráren na veřejných objektech, bez dotací, jen s vlastními finančními prostředky. Jedna z nich pokrývá celou, nejvíce osluněnou, polovinu střechy mateřské školy. Podle slov starosty se jim investice do fotovoltaických elektráren i bez dotací vrátila během přibližně 6 let. Výhodou podle jeho slov bylo i to, že projekt nemuseli podpořit administrativně složitým procesem vyřizování žádosti a rovněž i následného výkaznictví. I když fotovoltaická elektrárna na mateřské škole pokrývá celou polovinu střechy, tak častěji si děti zřejmě všimnou nádrže na zachytávání dešťové vody. Ta je u jednoho z okapových svodů a voda je využívána na zalévání.

Obr. Na polovině střechy mateřské školy je fotovoltaická elektrárna
Obr. Na polovině střechy mateřské školy je fotovoltaická elektrárna
Obr. Děti nás dospělé pozorně sledují. Pokud se chováme ohleduplně k životnímu prostředí, například účelně využíváme dešťovou vodu, většina dětí tento nenásilně získaný pozitivní vzor bude považovat po celý svůj život za samozřejmost.
Obr. Děti nás dospělé pozorně sledují. Pokud se chováme ohleduplně k životnímu prostředí, například účelně využíváme dešťovou vodu, většina dětí tento nenásilně získaný pozitivní vzor bude považovat po celý svůj život za samozřejmost.

Ale zpět k výměně kotle, kterou provedla firma Thermoservis Králův Dvůr. Tuto firmu jako fyzická osoba založil na počátku 90tých let minulého století pan Josef Peřina. Začínal drobným servisem plynových spotřebičů a malými instalacemi. Postupně se firma rozrostla, přibyli servisní mechanici a topenáři. Po náhlém úmrtí pana Peřiny na sklonku roku 2015 jeho zaměstnanci pokračovali v činnosti a firmu nyní vede pan Miroslav Hrubý. Firma disponuje 3 topenáři a 5 servisními techniky. Potřebné práce v Cerhovicích provedli Miroslav Hrubý a jeho kolega servisní technik Václav Vondráček. Vedle redakce TZB-info asistoval za značku Protherm její obchodní zástupce Michal Černý.

Výměna kotle zahrnovala běžné topenářské činnosti. Především tedy odpojení starého kotle od elektrické sítě, od plynové přípojky, vypuštění kotlové části otopné soustavy, odpojení od rozvodu otopné vody, odpojení kabelu k prostorovému termostatu a demontáž kouřovodu. Poté vyvložkování komínu, napojení nového kotle, termostatu, venkovního čidla teploty, proplach a napuštění soustavy, výchozí revize OPZ F,G, výchozí revize spalinové cesty, uvedení kotle do provozu, seřízení emisí CO2, regulace, seznámení s obsluhou uživatele a předání dokumentace kotle.

Starý kotel byl napojen na hliníkovou vložku komínu. Přes její stáří 20 let byla ve velmi dobrém stavu, beze stop výrazné koroze, mechanicky pevná a bez zanesení sazemi. Proto bylo rozhodnuto ji v komíně nechat a pouze do ní pro odvod spalin vložit novou flexibilní vložku s menším průměrem, kdy meziprostorem bude ke kotli přiváděn spalovací vzduch.

Pro nový odvod spalin bylo nutné odměřit něco málo přes 9 metrů flexibilní spalinové trubky, upevnit patní koleno, nasadit rozpěrky, základnu komínové hlavice a za ní na trubku upevnit šroubení, které bude fixovat horní část trubky v hlavici, potom vynést tuto sestavu ke komínu, zasunout do stávající hliníkové vložky a dokončit instalaci komínové hlavice. Poslední operací bylo dopojení druhé části komínového kolena a jeho fixace do stěny zděného komína pomocí závitové tyče.

Obr. V mateřské škole Medvěd 50KLO dosloužil, tak jede ven. Vzhledem k jeho provozuschopnosti může ještě někde na omezený čas pomoci vyřešit nečekaný problém.
Obr. V mateřské škole Medvěd 50KLO dosloužil, tak jede ven. Vzhledem k jeho provozuschopnosti může ještě někde na omezený čas pomoci vyřešit nečekaný problém.
Obr. Odřezání nepotřebné nerezové části stávající komínové hlavice, která bude nahrazena novou.
Obr. Odřezání nepotřebné nerezové části stávající komínové hlavice, která bude nahrazena novou.

Obr. Instalaci komínové vložky lze provádět i bez měření. Miroslav Hrubý však preferuje změření potřebné délky a základní přípravu na zemi: „Nebezpečnou práci ve výškách omezujeme na minimum. Vložkovali jsme již desítky komínů a nestalo se nám, že bychom si vložku připravili příliš krátkou nebo dlouhou.“
Obr. Instalaci komínové vložky lze provádět i bez měření. Miroslav Hrubý však preferuje změření potřebné délky a základní přípravu na zemi: „Nebezpečnou práci ve výškách omezujeme na minimum. Vložkovali jsme již desítky komínů a nestalo se nám, že bychom si vložku připravili příliš krátkou nebo dlouhou.“
Obr. Patní koleno je na flexibilní komínové vložce utěsněno pružným těsněním a proti vytažení drženo nerezovým protisměrným jistícím kroužkem pod těsněním kolena.
Obr. Patní koleno je na flexibilní komínové vložce utěsněno pružným těsněním a proti vytažení drženo nerezovým protisměrným jistícím kroužkem pod těsněním kolena.

Obr. „Po zkrácení flexibilní trubky na požadovanou délku se nesmí zapomenout nasadit základní část komínové hlavice. Pak teprve propojit flexibilní trubku s černou trubkou odolnou UV záření, a to upevňovacím šroubením s pružným těsněním a následným zajištěním vrutem proti povolení,“ zdůraznil Miroslav Hrubý.
Obr. „Po zkrácení flexibilní trubky na požadovanou délku se nesmí zapomenout nasadit základní část komínové hlavice. Pak teprve propojit flexibilní trubku s černou trubkou odolnou UV záření, a to upevňovacím šroubením s pružným těsněním a následným zajištěním vrutem proti povolení,“ zdůraznil Miroslav Hrubý.
Obr. Na zemi připravenou část komínové vložky vynesli pánové Černý a Hrubý k ústí komínu …
Obr. Na zemi připravenou část komínové vložky vynesli pánové Černý a Hrubý k ústí komínu …

Obr. … a pak byla sestava opatrně zasunuta do stávající hliníkové vložky v komíně.
Obr. … a pak byla sestava opatrně zasunuta do stávající hliníkové vložky v komíně.
Obr. Práce na střeše byly úspěšně zakončeny mechanickým upevněním základu komínové hlavice na těleso komínu a nasazením krytu, který zajišťuje dostatečnou vzdálenost mezi místem nasávání čerstvého vzduchu (kruhová štěrbina dole) a místem, kudy odchází spaliny (nahoře). Vzájemně překryto protidešťovou manžetou.
Obr. Práce na střeše byly úspěšně zakončeny mechanickým upevněním základu komínové hlavice na těleso komínu a nasazením krytu, který zajišťuje dostatečnou vzdálenost mezi místem nasávání čerstvého vzduchu (kruhová štěrbina dole) a místem, kudy odchází spaliny (nahoře). Vzájemně překryto protidešťovou manžetou.

Obr. Důležitým krokem úprav spalinové cesty bylo upevnění patního kolena vložky závitovou tyčí do stěny komína. Teprve pak je možné s pomocí převlečné matice na závit kolena napojit souosý kouřovod od kotle s revizním T-kusem.
Obr. Důležitým krokem úprav spalinové cesty bylo upevnění patního kolena vložky závitovou tyčí do stěny komína. Teprve pak je možné s pomocí převlečné matice na závit kolena napojit souosý kouřovod od kotle s revizním T-kusem.
Obr. Certifikovaná lisovací technika velmi usnadnila úpravy přívodu ke kotli při výměně kotle. S mědí se dobře pracuje a její mechanická pevnost a teplotní odolnost je výhodou.
Obr. Certifikovaná lisovací technika velmi usnadnila úpravy přívodu ke kotli při výměně kotle. S mědí se dobře pracuje a její mechanická pevnost a teplotní odolnost je výhodou.

Určitý čas zabraly práce spojené s úpravou potrubí plynu a rozvodu otopné vody. Stávající ocelový rozvod plynu byl přes závitový přechod - lisovaný spoj převeden na měděný a bez potřeby svařování upraven do potřebného tvaru.

Stávající rozvody otopné vody byly z mědi. Jejich úprava k napojení nového kotle byla pro zkušeného řemeslníka s průkazem opravňujícím k této činnosti poměrně jednoduchou úlohou.

Obr. Pokud se to umí, je pájení měděných spojů radostí. „Pokaždé mne potěší, když pájka sama zateče do spáry a kolem dokola vytvoří lesklý oblouček. Samozřejmě že tomu předchází pečlivé očištění ploch spoje a nanesení pájecí pasty. „Je to takový malý přírodní zázrak.“
Obr. Pokud se to umí, je pájení měděných spojů radostí. „Pokaždé mne potěší, když pájka sama zateče do spáry a kolem dokola vytvoří lesklý oblouček. Samozřejmě že tomu předchází pečlivé očištění ploch spoje a nanesení pájecí pasty. „Je to takový malý přírodní zázrak.“
Obr. Jako každé plynové zařízení si i nový kotel v mateřské škole v Cerhovicích před uvedením do provozu vyžádal provedení všech revizí zahrnujících například i kontrolu těsnosti plynové přípojky
Obr. Jako každé plynové zařízení si i nový kotel v mateřské škole v Cerhovicích před uvedením do provozu vyžádal provedení všech revizí zahrnujících například i kontrolu těsnosti plynové přípojky

S atmosférickým kotlem Medvěd KLO byl před dvaceti lety dodán prostorový termostat pracující jen v režimu on-off. Pokud teplota v prostoru školky nadměrně vzrostla, hořák kotle se vypnul a opět zapnul až po poklesu teploty v místnosti o nastavený rozdíl. S moderním kondenzačním kotle Medvěd Condens KKS byla dodána ekvitermní regulace s prostorovým regulátorem Thermolink P/2 a venkovním čidlem, která s kotlem komunikuje a plynule řídí výkon kotle i teplotu systému. To oceňuje i ředitelka mateřské školy, paní Ivana Altmanová. V předchozích otopných sezónách ke kotli často chodila, neboť jedině u něj mohla zjistit i tak banální provozní problém, jako je pokles tlaku. Jak se dozvěděla při úvodním zaškolení panem Václavem Vondráčkem, tak nový regulátor Thermolink P/2 ji na displeji na podobné poruchové stavy sám upozorní. Na co se paní ředitelka těší, je možnost si naprogramovat režim vytápění na každý den v týdnu včetně nočních útlumů a také režim dovolené, který po nastavené době sám přejde do běžného režimu, a to vše v příjemném prostředí školy. „Kromě změn nastavené teploty jsem musela se vším ostatním chodit k regulátoru na kotli v suterénu. Například ukončení otopné sezóny se provádělo vypnutím kotle. Zvolit úsporný noční útlum se dalo jen manuálně.“ Programovatelnost a jednoduchá obsluha regulátoru bude velmi užitečnou pomůckou. Nejen pro obsluhu vytápění, ale i z pohledu energetické efektivity. Neboť ve spolupráci s venkovním čidlem teploty vzduchu je aktivní ekvitermní regulace, kterou zpřesňuje regulace podle aktuální teploty v místnosti.

Vzhledem k termínu prací ve velmi teplých klimatických podmínkách v polovině července bez možnosti provést řádnou otopnou zkoušku, bylo ihned s ředitelkou školky domluveno provést kompletní zkoušku a zaškolení, jakmile k tomu budou vhodné klimatické podmínky. „Je to moje povinnost vůči investorovi a provozovateli kotle, pro zachování dobré pověsti značky Protherm, naší firmy, ale i vůči mně samotnému. Žiji v Cerhovicích a kdyby v naší mateřské škole neměly děti teplo, vrhalo by to na mou osobu špatnou pověst,“ doplnil pan Václav Vondráček.

Obr. S obsluhou regulátoru paní ředitelku seznámil pan Václav Vondráček. Regulátor je upevněn na vnitřní stěně prostřední ze tří velkých místností a u dveří, které bývají většinou otevřené. „Výhodou regulátoru Thermolink P/2 je to, že jsem jej mohl napojit na stávající dvoužilový kabel místo předchozího regulátoru, aniž bych musel instalovat nový kabel nebo volit bezdrátové verzi.“
Obr. S obsluhou regulátoru paní ředitelku seznámil pan Václav Vondráček. Regulátor je upevněn na vnitřní stěně prostřední ze tří velkých místností a u dveří, které bývají většinou otevřené. „Výhodou regulátoru Thermolink P/2 je to, že jsem jej mohl napojit na stávající dvoužilový kabel místo předchozího regulátoru, aniž bych musel instalovat nový kabel nebo volit bezdrátové verzi.“
Obr. Na nového „medvěda“ v mateřské škole se přišel podívat i starosta pan Petr Frei.
Obr. Na nového „medvěda“ v mateřské škole se přišel podívat i starosta pan Petr Frei.