Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Moderní ovládání kotlů PROTHERM

Elektrické, plynové a kondenzační kotle společnosti PROTHERM, které se těší mezi uživateli velké oblibě, se samozřejmě neobejdou bez moderní regulační techniky. V současné době uvádí firma na trh nové regulátory Examaster Moduzone pro ovládání více topných okruhů a Examaster Collective pro ovládání kaskády kotlů a až tří topných okruhů.

Pro ovládání kotlů PROTHERM je vhodné použít eBus2/ regulátory. Tento výběr záleží na typu kotle, který chcete ovládat a jeho kompatibilitě s regulátory. Pro kotle Panther Condens, Tiger Condens, Panther v.19 a Gepard v.19 se používají zmíněné eBus elektronické regulátory s digitálním displejem, které jsou napájené ze sběrnice kotle. V případě připojení venkovního čidla umožňují ekvitermní regulaci podle venkovní teploty, zvolené ekvitermní křivky a požadované teploty v místnosti. Ekvitermní regulátor vyniká zejména nenáročným ovládáním při zachování vysokého standardu regulace teploty ve vytápěném prostoru maximálním ekonomickým provozem.

Examaster Moduzone

Pro ovládání více okruhů vytápění a přípravy teplé vody slouží eBus ekvitermní regulátor Examaster Moduzone v sestavách s moduly Z 11, Z 20B a Z30.

Hlavní regulátor  Examaster
(Obr. 1) Hlavní regulátor Examaster

Hlavní regulátor Examaster zajišťuje řízení kotle. Obsahuje vestavěný přijímač pokojových termo-statů a venkovního čidla.

Sestava Moduzone Z 11 pro dva topné okruhy (nízko a vysokoteplotní okruh) obsahuje dva bezdrá-tové eBus pokojové termostaty Thermolink Lux, směšovací modul (směšovací ventil + čerpadlo + NTC čidlo) pro nízkoteplotní okruh a škrtící ventil pro vysokoteplotní okruh. Pro ekvitermní režim vytápění je součástí nezbytné venkovní čidlo.

Poznámka: Venkovní čidlo se doporučuje instalovat na severní nebo severozápadní stěnu, ve výšce minimálně 1,5 m nad zemí na místě, kde může vzduch neomezeně proudit, a které není vystaveno přímému oslunění, které není ovlivněno proudy vzduchu z vyústek, z místností (nad dveřmi atd.) nebo teplými povrchy budovy (komíny atd.).

Sestava Moduzone Z 20B pro dva topné okruhy se stejnou teplotou topné vody se skládá ze dvou bezdrátových eBus pokojových termostatů a dvou škrtících ventilů.

Sestava Moduzone Z 30 pro tři topné okruhy se stejnou teplotou topné vody se skládá ze tří bezdrá-tových eBus pokojových termostatů a třech škrtících ventilů.

Způsob zapojení sestavy Z 20B
(Obr. 2) Způsob zapojení sestavy Z 20B
1 jistič, 2 Examaster Moduzone, 3 venkovní čidlo, 4 kotel, 5 a 8 eBus bezdrátové pokojové termostaty, 6 a 9 topné okruhy, 7 a 10 škrticí ventil, 11 NTC čidlo

eBus bezdrátový programovatelný termostat Termolink Lux umožňuje nastavit týdenní program s možností kombinace sedmi různých časových úseků a dvou teplot v jednom dni. Pro zvýšení komfortu regulace tepla je možné na regulátoru nastavit teplotu teplé vody, požadovanou komfortní a útlumovou teplotu v místnosti a ekvitermní režim. Dalším prvkem výbavy je hlášení poruchového stavu.

Examaster Collective

Ovládání kaskády až šesti kotlů a až tří topných okruhů umožňuje další novinka, programovatelný regulátor Examaster Collective. Hlavní regulátor zajišťuje modulované řízení kaskády kotlů, jednot-livých topných okruhů pomocí pokojových termostatů a přípravu TV v zásobníku. Každý kotel v kaskádě musí obsahovat eBus kaskádový modul.

Schéma zapojení kaskády kotlů
(Obr. 3) Schéma zapojení kaskády kotlů

Firma PROTHERM dále doplňuje řadu pokojových termostatů Thermolink o programovatelné termostaty P/2 a RC/2 v bezdrátovém provedení s eBus připojením a ekvitermní regulací. Velký a přehledný displej s polu s pěti tlačítky umožňuje intuitivní ovládání. Přijímač se vkládá přímo do kotlů (Panther Condens, Tiger Condens, Panther v.19 a Gepard v.19). Součástí balení je také čidlo venkovní teploty.


1/ Zpracováno z tiskových podkladů firmy

2/ eBus je obousměrné komunikační rozhraní mezi regulátorem a kotlem. Dochází zde k neustálé výměně a porovnávání dat mezi regulátorem a kotlem a díky tomu je výkon kotle plynule přizpůsobován požadavkům regulátoru a topné soustavě. Nedochází tak ke zbytečnému kolísání teploty vytápěného prostoru. Tento přesný způsob regulace výraznou měrou přispívá ke snižování nákladů na vytápění.

Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1991 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...