Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Modernizace topného systému

Dosloužil vám kotel? Mluvíte doma o výměně starého kotle za účinnější a úspornější? První by měla být úvaha nad volbou topného systému, vhodného pro vaše potřeby. Bude topný systém sloužit pouze pro vytápění místností nebo bude určený i pro ohřev vody? Dále je potřeba zvážit otázku, zda kotel na tuhá paliva, plyn nebo elektřinu. Využijete kotel jako závěsný či stacionární?

V každém případě určitě budete chtít výrazně snížit náklady na energii, omezit emise či si podstatně zvýšit komfort svého bydlení.

Starší budova postupem času spotřebovává stále více a více energie. Je to dáno zastaralými technologiemi, které se dřív běžně pro výstavbu užívaly (nulová izolace základů, pláště i střechy), stárnutím materiálů, ze kterých je dům postaven, nevhodnými návyky při větrání či třeba zvyšujícími se nároky na životní úroveň. To přichází draho nejen vám, ale také okolnímu klimatu, protože 40 procent světové spotřeby energie připadá na vrub budovám, přičemž starší budovy vyžadují 3x více energie na vytápění než novostavby. Zároveň tím vzniká 37 % veškerých emisí CO2, protože u starých neúčinných topných systémů uniká mnoho energie bez užitku komínem.

Gepard Condens
Gepard Condens

Než přistoupíte k samotné výměně topného systému, nechte si odborníkem zkontrolovat, jak výkonné topení vlastně máte. Montážní firma odborně na místě zhodnotí všechny parametry a provede pro vás potřebné výpočty. Zjistí například pomocí výpočtu spotřeby tepla výkon, který by měl mít váš nový topný systém, aby vám poskytl požadované množství tepla a případně také komfortní zásobování teplou vodou.

Správně zvolená odborná firma na topení však nezkontroluje pouze aktuální stav. Díky svým zkušenostem vám může pomoci při výběru vhodného zdroje energie a může vám také navrhnout takové topné jednotky, které by plně pokryly vaše nároky na teplo. Seznámí vás také s případnými stavebními úpravami, které by byly potřeba provést při samotné instalaci topného systému.

Do výměny kotle byste se neměli pouštět sami. Veškerou činnost s demontáží původního kotle i instalací nové topné jednotky svěřte raději odborníkům. Pokud byste se snažili na tomto místě ušetřit, mohli byste místo zisku splakat nad výdělkem. V tomto případě tedy spíše nad pohromou způsobenou únikem plynu ze špatně provedeného spoje či třeba vytopení celého domu a zničení veškerého vybavení stojícího na zemi. Je potřeba si uvědomit, že výměna kotle neznamená jen pověsit "krabici na zeď" a spojení dvou drátků. Příslušenství není malé (odtah spalin, připojovací armatury, uzavírací ventily, filtry apod.). Instalační firma vše správně namontuje, autorizovaný servis provede odborné uvedení do provozu a potvrdí záruční list výrobku.

Kondenzační kotel Gepard Condens
Kondenzační kotel Gepard Condens
Plynový kondenzační kotel Panther Condens
Plynový kondenzační kotel Panther Condens

Pokud vaše volba při výběru vhodného topného systému padne na závěsné nebo stacionární plynové kondenzační kotle, máte zaručené nízké náklady na topení, nízké emise a ušetříte i místo. Kompaktní kondenzační kotle nevyžadují žádnou zásobárnu paliva, protože bio / zemní plyn je veden téměř všude potrubím.

Závěsné plynové kondenzační kotle jsou díky svému umístění na stěně vhodné zejména pro vytápění a ohřev teplé vody v bytových jednotkách. Stacionární plynové kotle jsou zase vhodné zejména pro stávající, popř. i pro rozsáhlejší, topné systémy s větším objemem topné vody.

Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1991 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...