Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Středisko obnovitelných zdrojů Vaillant

Slunečný den v pátek 4. května 2012 byl svědkem slavnostního otevření školicího a předváděcího střediska obnovitelných zdrojů společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. v Chrášťanech. Nový objekt rozšiřuje a doplňuje stávající prostory pro teoretickou i praktickou výuku servisních techniků, projektantů a montážních firem.

Slavnostního zahájení se zúčastnili jak zástupci společnosti Vaillant, tak také starosta Chrášťan Ing. Pavel Hrdlička, zástupci firmy Testo s.r.o., která dodala zobrazovací systémy, novináři a další hosté.

Jednatel společnosti Ing. Petr Stoklasa (vpravo) a obchodní ředitel pro východní Evropu Oliver Nehring
Jednatel společnosti Ing. Petr Stoklasa (vpravo) a obchodní ředitel pro východní Evropu Oliver Nehring

Úvodního slova se ujali jednatel společnosti Ing. Petr Stoklasa a obchodní ředitel pro východní Evropu Oliver Nehring. Vzhledem k instalovaným výrobkům a jejich modernímu provozu se slavnostní zahájení konalo velmi netradičně, nikoliv přestřižením pásky, ale spuštěním tepelného čerpadla dálkově pomocí internetové komunikační jednotky vrnetDIALOG. Přítomné účastníky seznámil s instalovanými solárními systémy a tepelnými čerpadly technický ředitel společnosti Vaillant Ing. Libor Hrabačka.

A která zařízení si mohli zájemci prohlédnout? Jsou to např. tepelná čerpadla vzduch/voda geoTHERM VWL 61/3 S a TČ země/voda geoTHERM plus VWS 64/3 s pasivním chlazením. Vzhledem k tomu, že součástí skupiny Vaillant Group Czech s.r.o. je již pět let mimo Vaillant i Protherm, představuje středisko také solární techniku této značky, konkrétně velmi oblíbený beztlakový solární systém HelioSet Protherm s plochým kolektorem. Ten je umístěn na ploché střeše, která je rovněž snadno přístupná pro všechny účastníky školení.

Školicí a předváděcí středisko Vaillant v Chrášťanech
Školicí a předváděcí středisko Vaillant v Chrášťanech
Technický ředitel Ing. Libor Hrabačka seznámil přítomné se všemi instalovanými zařízeními, zde venkovní jednotka TČ geoTHERM VWL 61/3 S
Technický ředitel Ing. Libor Hrabačka seznámil přítomné se všemi instalovanými zařízeními, zde venkovní jednotka TČ geoTHERM VWL 61/3 S

TČ geoTHERM VWL 61/3 S

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S vzduch/voda v provedení split se skládá z venkovní jednotky, vnitřní jednotky a hydraulického propojení.

Venkovní jednotka, ve které se získává tepelná energie z okolního vzduchu, předává toto teplo okruhu s nemrznoucí směsí a dále do výparníku, který je umístěn ve vnitřní jednotce. Následně zde dojde k předání tepelné energie z chladicího okruhu do otopného systému.

Existují dvě varianty tepelných čerpadel, a to s integrovaným zásobníkem teplé vody nebo bez zásobníku, ve středisku je TČ bez zásobníku.

Tepelná čerpadla geoTHERM VWL S jsou vhodná zejména pro nízkoteplotní podlahové systémy s teplotním spádem s nízkou výstupní teplotou 30 až 35 °C, předností je velmi nízká hlučnost zařízení (podrobnosti viz stránka www.stavebnictvi3000.cz/c3841).

TČ geoTHERM plus VWS 64/3 s pasivním chlazením

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWS země/voda je vhodné nejen k vytápění ale i chlazení novostaveb, nebo k modernizaci topných systémů stávajících domů, větších objektů, ale i komerčních budov, jejich hlučnost je pouze 50 dB. Tato tepelná čerpadla se dodávají ve dvou základních provedeních, a to s nebo bez vestavěného zásobníku. Díky vestavěnému zásobníku z nerezové oceli jsou tato tepelná čerpadla zcela kompaktní jednotkou s minimálním nárokem na prostor instalace. Ve školicím středisku je toto TČ napojeno na akumulační zásobník allSTOR VPS 500/2. Tento zásobník navíc umožňuje připojení solárních systémů, jež využívají např. vakuový trubkový solární panel auroTHERM exclusiv VTK 550, který je díky vysoké účinnosti vhodný nejen pro ohřev teplé vody, ale také pro podporu vytápění.

Solární panel auroTHERM exclusiv

Vakuové panely dokáží využít sluneční energii i v průběhu zimního období, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Vakuový trubicový panel auroTHERM exclusiv VTK 550 se vyznačuje vynikající účinností během celého roku, a to i v zimním období. Je tvořen šesti vakuovými trubicemi z borosilikátu se selektivní vrstvou z dusitanu hliníku, ve kterých je umístněná smyčka z měděné trubky pro vlastní ohřev solární kapaliny. Ohřátá solární kapalina je pomocí čerpadla dopravována do zásobníku, ve kterém dochází k předávání tepelné energie do topné vody. Trubicový kolektor je uložen v hliníkové konstrukci a použité materiály a technologie výroby zaručují vysokou účinnost a životnost. Hmotnost celého panelu je pouhých 19 kilogramů a to rovněž usnadňuje manipulaci a montáž na střeše. Speciální příslušenství pro upevnění na střeše nenarušuje vůbec celkový vzhled střechy a opět ulehčuje vlastní instalaci.

Technická místnost s vizualizačním software
Technická místnost s vizualizačním software
Na střeše střediska jsou umístěny vakuový trubicový panel auroTHERM exclusiv VTK 550 a plochý kolektor
Na střeše střediska jsou umístěny vakuový trubicový panel auroTHERM exclusiv VTK 550 a plochý kolektor

Schéma zapojení TČ geoTHERM plus VWS 64/3 a on-line monitoring
Schéma zapojení TČ geoTHERM plus VWS 64/3 a on-line monitoring

Schéma zapojení trubicového solárního panelu auroTHERM exclusiv a on-line monitoring
Schéma zapojení trubicového solárního panelu auroTHERM exclusiv a on-line monitoring

HelioSet Protherm

Jedná se o beztlakovou solární sestavu pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované teploty teplé vody steče solární kapalina samospádem zpět do zásobníku, kde se shromažďuje v topné spirále s velkým objemem. Bivalentní zásobník je se solárními panely propojen pružnou měděnou trubkou. Součástí zásobníku je solární regulátor, čerpadlová solární skupina a pojistný ventil. Jeho další výhodou je, že je již z výroby naplněn solární kapalinou a tak při montáži odpadá komplikované plnění celého systému včetně tlakové zkoušky. HelioSet může být kombinován se všemi typy systémových kotlů Protherm pro dohřev teplé vody. Sestava HelioSet 2.250 SC HT obsahuje bivalentní zásobník TV o objemu 250 l s integrovanou čerpadlovou skupinou a solárním regulátorem, 2× solární plochý kolektor a základní příslušenství pro montáž na šikmou střechu.

K výhodám sestavy patří jednoduchá a rychlá montáž zásobníku a kolektorů včetně jejich propojení a elektroinstalace a nenáročnost na prostor, neboť systém nevyžaduje další komponenty, jako např. expanzní nádobu nebo odvzdušňovací prvky atd.

Jak řekl Ing. Hrabačka, nové středisko obnovitelných zdrojů rozšiřuje možnosti společnosti Vaillant stále zlepšovat služby zákazníkům a umožnit tak při prezentaci všech instalovaných produktů v normálním provozu. Je určeno nejen pro odbornou veřejnost, ale je přístupné po dohodě také všem dalším zájemcům.


Otevření nového školícího a předváděcího střediska Vaillant


Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1991 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...