Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

První hybridní kotelna Jablonecké energetické a.s. kombinující kotle a zásobník s tepelným čerpadlem

Místo čtyř starých plynových kotlů a dvou zásobníků je v provozu hybridní řešení složené ze dvou nových kondenzačních kotlů a jednoho zásobníku s integrovaným tepelným čerpadlem. V atletické hale v Jablonci na Nisou sníží náklady na polovinu.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
Obr. Tradiční pásku spolu přestřihli Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecká energetická a.s. a Tomáš Vele, jednatel TEP Jablonec .s.r.o.
Obr. Tradiční pásku spolu přestřihli Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecká energetická a.s. a Tomáš Vele, jednatel TEP Jablonec .s.r.o.

V Jablonci nad Nisou byla před koncem roku 2023 do zkušebního provozu uvedena modernizovaná kotelna umístěná v atletické hale na Střelnici. Původní dožilé čtyři stacionární litinové plynové kotle, s nízkou účinností a každý o výkonu 45 kW, které byly využívány jak pro vytápění zázemí haly, tak současně i pro výrobu teplé vody, byly nahrazeny. Místo nich jsou instalovány dva nové, rovněž stacionární, ale kondenzační, každý o výkonu 50 kW. Změněn byl systém přípravy teplé vody. Nově je založen na 450 litrovém zásobníku s integrovaným tepelným čerpadlem vzduch-voda (ZTČ), které pracuje se vzduchem z prostoru kotelny. S provozem ZTČ se počítá především mimo topnou sezónu.

Specialitou instalovaného ZTČ, oproti konstrukcím určeným především pro rodinné domy, je jeho větší objem 450 litrů a standardně vložený teplovodní trubkový výměník. Trubkový výměník je připraven pro eventuální napojení na soustavu s kotli, pokud by se ukázalo, že skutečné odběry teplé vody přesáhnou předpokládané špičkové. Zatímco potřeba tepla pro vytápění haly je relativně stabilní, tak v případě sportovního areálu je nutné počítat i s velkými odběrovými špičkami na teplé vodě, například ve sprchách po ukončení týmových soutěží atp. Tepelné čerpadlo pracuje se stabilním výkonem a odhadnutý nepoměr mezi výrobou a spotřebou teplé vody vyrovnává velký objem zásobníku 450 litrů.

Toto je první kotelna s hybridní konstrukcí v portfoliu společnosti Jablonecká energetická. Náklady na modernizaci kotelny dosáhly 928 tisíc korun. Jde o pilotní projekt, na kterém si společnost plánuje v reálném provozu odzkoušet a odladit kombinaci plynových kotlů a ZTČ pro další využití i v rámci bytových domů.

Obr. Instalovaný „zásobník s tepelným čerpadlem“ Smax odebírá teplo ze vzduchu v kotelně, která je pod úrovní terénu.
Obr. Instalovaný „zásobník s tepelným čerpadlem“ Smax odebírá teplo ze vzduchu v kotelně, která je pod úrovní terénu.
Obr. Čas pro původní, nyní již nehospodárnou a technicky překonanou kaskádu čtyř nekondenzačních litinových kotlů v kotelně atletické haly vypršel koncem léta 2023. Modernizací se sníží náklady na polovinu.
Obr. Čas pro původní, nyní již nehospodárnou a technicky překonanou kaskádu čtyř nekondenzačních litinových kotlů v kotelně atletické haly vypršel koncem léta 2023. Modernizací se sníží náklady na polovinu.

Benefitem zásobníku s integrovaným tepelným čerpadlem je možnost vyššího využití elektrické energie z fotovoltaických elektráren, s jejichž výstavbou na vhodných střechách budov se počítá. Od roku 2021 má Jablonecká energetická v pilotním provozu malou fotovoltaickou elektrárnu a do roku 2028 počítá se zapojením dalších fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu cca 3 MWp v rámci projektu komunitní energetiky.

S novou hybridní kotelnou se předpokládá snížení provozních výdajů na minimálně polovinu původních nákladů. Mimo úspor při vytápění vzniklých využitím kondenzačních kotlů a zásadně lepší regulace vznikají úspory i na straně výroby teplé vody v ZTČ. Za tři měsíce ověřovacího provozu bylo zjištěno, že spotřeba elektrické energie na jeho provoz je v průměru cca 0,9 MWh za měsíc. Původní kotelna v letních měsících, kdy se topilo pouze na výrobu teplé vody, spotřebovala měsíčně v průměru 3,6 MWh zemního plynu.

Obr. Pohled do atletické haly. K vysokému prostoru haly, který je energeticky efektivně vytápěn plynovými sálavými tělesy, patří další nižší prostory včetně zázemí, které jsou vytápěny teplovodně a nedílnou součástí jsou i umývárny se sprchami.
Obr. Pohled do atletické haly. K vysokému prostoru haly, který je energeticky efektivně vytápěn plynovými sálavými tělesy, patří další nižší prostory včetně zázemí, které jsou vytápěny teplovodně a nedílnou součástí jsou i umývárny se sprchami.
Obr. Úlohu vytápění plní moderní kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů YGNIS
Obr. Úlohu vytápění plní moderní kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů YGNIS

Kotelna s hybridní technologií byla investičně o 70 tisíc korun dražší, než v klasickém konceptu plynových kondenzačních kotlů a zásobníků teplé vody vytápěných kotli. Návratnost zvýšené ceny investice se v době projektu pohybovala lehce přes jeden rok.

Jablonecká energetická v období 2021–2022 od města odkoupila a převzala do správy 39 kotelen v objektech patřících městu. Kotelnu v atletické hale na Střelnici převzala v roce 2021, její rekonstrukce byla dokončena na podzim loňského roku 2023.

Slavnostní převedení nové kotelny ze zkušebního do běžného bylo provedeno v atletické hale dne 26. ledna 2024. Za investora, areál, dodavatele techniky a realizátora se zúčastnili Petr Roubíček, předseda představenstva Jablonecká energetická a.s., Boris Pospíšil, pověřený řízením Jablonecká energetická a.s., Martin Michalský, správce atletické haly Střelnice, Zdeněk Fučík, předseda představenstva Brilon a.s. a Tomáš Vele, jednatel TEP Jablonec s.r.o. – projekt a realizace.

English Synopsis
The first hybrid boiler room of Jablonecké energetické a.s. combining gas boilers and storage with a heat pump

Instead of four old gas boilers and two storage tanks, a hybrid solution consisting of two new condensing boilers and one storage tank with an integrated heat pump is in operation. In the athletics hall in Jablonec na Nisou, costs will be cut in half.

 
 
Reklama