Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak zajistit tepelnou pohodu v unikátním V-tower? Unikátními kapilárami

Stavba „V-tower“ je projekt unikátního a luxusního bydlení v Praze na pankrácké plošině. V současné době již stavbaři dosáhli maximální výšky stavby. Práce pokračují na skleněné fasádě, vnitřních sítích a interiérech. Samotné bydlení vychází z požadavků na moderní náročné bydlení - konstrukce je prosklená s dostatkem světla a krásnými výhledy na Prahu, poskytuje pocit vzdušnosti, a to vše s využitím moderních materiálů a designového řešení každého detailu.

Stejné požadavky proto investor, architekti a projektanti kladli na řešení vytápění a chlazení. Zadáním bylo vytvořit přirozeně příjemné prostředí, které bude navazovat na moderní ekologické technologie. Zároveň ale bylo nutné splnit požadavek na to, aby technologie nerušily vnitřní prostory – měly být „neviditelné“.

„Původně rozpracovaná projektová dokumentace uvažovala s klasickým způsobem vytápění a chlazení. Usoudili jsme a následně přesvědčili také investora, že vzhledem k charakteru projektu by mohlo být řešení jiné. Náš tým projektantů proto navrhl sálavý stropní systém s kapilárními rohožemi upevněnými nad sádrokartonový podhled. Navrhli jsme tak využít stavebních konstrukcí jako distribučních ploch vytápění a chlazení,“ popisuje základní myšlenku projektu Dana Vágnerová, hlavní projektantka divize G-TERM společnosti HENNLICH. Pro dosažení maximálních měrných výkonů daných obecnými fyzikálními vlastnostmi byl zvolen speciální typ sádrokartonového podhledu – grafitové desky Thermoboard. V souladu s filosofií projektu pak G-TERM navrhl jako částečný zdroj tepla a chladu tepelná čerpadla využívající tepelnou energie mimo jiné i z vodovodní sítě.

Výzva v jednom centimetru

Další výzvou, kterou se podařilo projektantům z G-TERMu vyřešit, bylo osazení chlazení do zhruba centimetrové mezery pod železobetonový, 700 milimetrů široký průvlak, který lemuje kolem dokola celý objekt. Bez osazení chlazení do tohoto pásu by bylo využití stropního systému neúčinné – chlazení neosazené u největší zátěže (od okna) by znamenalo nedostatečnou plochu, a tím i malý výkon, který nepokrývá zátěž dané místnosti.

Nelehkým úkolem byl i výpočet správného nastavení výměny vzduchu do jednotlivých místností a nastavení parametrů větrací jednotky tak, aby to korespondovalo s požadavky na teplotu a vlhkost pro provoz stropního systému. „Bylo nutné zajistit fungování systému bez odstávky i při nepříznivých externích podmínkách, jako je vysoká teplota a vlhkost zejména při letním bouřkovém období,“ upozornila Dana Vágnerová. Zvýšením výměny vzduchu v některých místnostech bylo dosaženo požadovaného chladicího výkonu téměř ve všech místnostech bez přídavných chladicích indukčních jednotek, se kterými bylo původně uvažováno téměř všude. Tyto jednotky jsou projektovány pouze výjimečně v místnostech s extrémním zatížením. Eliminace indukčních jednotek vedle komfortu pro obyvatele přinesla také značnou finanční úsporu.

Systém vytápění budovy je řešen rovněž pomocí stropního systému v kombinaci s podlahovými konvektory, které eliminují vliv chladných stěn především u velkých prosklených ploch. Aby byl způsob efektivní, výrobce konvektorů zpracoval samostatnou studii závislosti odstínění na teplotním spádu topného média konvektorů. Minimalizovat teplotu náběhové vody bylo zvlášť důležité pro efektivní nasazení tepelných čerpadel.

Samostatnost jako přednost

Každý byt je samostatnou jednotkou, ve které je umožněno samostatné vytápění, chlazení i větrání v průběhu celého roku, nezávisle na topné či chladicí sezóně. Dále je dodržen i požadavek na to, aby v jedné bytové jednotce bylo možné souběžné chlazení a vytápění jednotlivých místností. „Tento požadavek je v běžných projektech podobného typu velmi neobvyklý a nadstandardní. Zde však koresponduje s luxusním řešením celého projektu,“ doplnila projektantka firmy G-TERM.


HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...