Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jeden systém pro topení a chlazení na Letišti Ruzyně

Kvalita vnitřního prostředí v administrativních budovách je čím dál více nosným tématem při jejich výstavbě i rekonstrukci. Při výstavbě nových budov je vše snadnější a jednodušší – projektanti mohou navrhovat, samozřejmě s ohledem na zadání investora, téměř „cokoliv“. Mnohem složitější je to ale u rekonstrukcí, kde mají projektanti mnohem omezenější prostor pro řešení. V mnoha případech nelze využít standardní postupy. Navíc je třeba zajistit výrazně vyšší komfort vnitřního prostoru, než nabízelo původní, většinou již zastaralé, technologické řešení.

Příkladem stavby, kde se to povedlo, může být rekonstrukce administrativní budovy Airport Business Centra na letišti v Ruzyni. Na vytápění a především chlazení kancelářských prostor byl v budově Airport Business Centra použit unikátní systém stropního sálavého topení a chlazení prostřednictvím kapilárních rohoží G-TERM společnosti HENNLICH. Jde tedy o využití dvou funkcí jednoho systému – vytápění a chlazení.

Právě proto, že šlo o rekonstrukci, bylo nutné použít i nový způsob instalace tohoto systému. Obvykle se kapilární rohože připevňují na povrch stropu nebo i na stěny směrem dovnitř místnosti, tedy beton nebo sádrokartonovou desku. Následně se zakryjí sádrovou omítkou, protože tato omítka je výborným vodičem tepla.

Takovéto systémové řešení, na kterém divize G-TERM firmy HENNLICH spolupracovala se společností Knauf, však v případě vnitřních prostor budovy kanceláří Airport Business Centra ABC z důvodu požadavku investora nebylo možné použít. Kapilární rohože bylo nutné umístit na novém stropě (podhledu) nad sádrokartonovou desku. Klasický sádrokarton však má horší tepelné vlastnosti, než původní sádrová omítka. Tím by se významně snížil topný resp. chladicí výkon soustavy, kdy by v jednotlivých kancelářích nebyla pokryta jejich tepelná ztráta, respektive zisky. To samozřejmě nebylo možné. Hledalo se proto jiné řešení a výsledkem je použití speciální sádrokartonové desky Knauf Thermoboard Plus. Ta má ve svém jádře vmísené kousky grafitu, který výrazně vylepšuje tepelnou vodivost desky.

10 centimetrů komfortu

Systém kapilárních rohoží v Airport Business Centru je instalován celkem v šesti kancelářských patrech o ploše každého patra nad 1000m2. Systém je rozdělen do šesti samostatných stoupaček napojených na každém podlaží do jednoho patrového rozdělovače. Propojení rozdělovačů (zapojení stoupačky) je tzv. Tichelmannovým způsobem, který zajišťuje vyrovnání průtoků mezi nimi. Každá kancelář je na rozdělovači napojena jako samostatný okruh osazený termopohonem pro zajištění zónové regulace, dle teplotního čidla v místnosti.

Kapilární topné rohože G-TERM
Kapilární topné rohože G-TERM
Kapilární topné rohože G-TERM

Kapilární rohože jsou uloženy na sádrokartonové desce - přichyceny páskami k CD profilům tak, aby byly prověšeny a vlastní vahou klesly na desku a dostaly se s ní do kontaktu. Osmicentimetrová vrstva minerální vaty uložená mezi profily zajišťuje jednak tepelnou izolaci mezi patry a zároveň svoji vahou pomůže zajistit lepší přilnavost rohože k desce pod ní . „Obrovská výhoda tohoto systému mimo jiné spočívá v tom, že jeho celková výška je pouze 10 centimetrů a může být i méně. To umožňuje jeho velmi široké využití právě při rekonstrukci budov,“ uvedla Dana Vágnerová z firmy G-TERM.

Kapilární topné rohože G-TERM
Kapilární topné rohože G-TERM
Kapilární topné rohože G-TERM

Princip je v sálání

Kapilární topné rohože G-TERM instalované ve stropní konstrukci jsou v současné době nejkomfortnější a pro člověka nejpříjemnější soustavou tepla a chladu. Vytápění a chlazení zajišťují prostřednictvím sálání. Pomocí elektromagnetického záření se od stropní desky otepluje vše, co je v místnosti a naopak, při funkci chlazení ochlazená stropní deska odnímá teplo všem předmětům z místností. Zhruba pouhá desetina tepla či chladu se šíří konvenčně, tedy vířením vzduchu. Systém funguje jako nízkoteplotní topná soustava nebo „vysokoteplotní“ chladicí soustavy (které se od se příliš teplotně neliší) - tj. teplota stropní konstrukce se pohybuje v intervalu 17 až 35°C.

Kapilární rohože oceňují investoři především v letních měsících, protože sálavý způsob chlazení se obejde bez proudění chladného vzduchu, které známe z klasických klimatizací. Nedochází tak k víření prachu, takže je systém velmi vhodný i pro alergiky. Systém je možné použít jak u rodinných domů, tak samozřejmě v obchodních a administrativních centrech, sanatoriích, nemocnicích apod. Vedle komfortu přináší tento systém dva v jednom (topení/chlazení) pro investory i úsporu finančních prostředků, což byl i případ Airport Business Centra na letišti v Ruzyni.

HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...