Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Belimo nabízí rozsáhlou nabídku čidel pro TVK

Díky kompletnímu sortimentu čidel může firma Belimo nabídnout všechny přístroje na provozní úrovni TVK společně. Pohony a ventily jsou doplněny rozsáhlým sortimentem čidel pro teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a tlak.

Firma Belimo nabízí standardizovaná čidla, efektivní metody objednávání, přesné dodání přímo na místo stavebního projektu, jednoduchou montáž, různé možnosti kabelových průchodek, jakož i rychlé uvedení do provozu. Atraktivní, jednotný design zjednodušuje zapojení a montáž čidel, a zaručuje vysokou spolehlivost. Navíc díky charakteristickému oranžovému zabarvení pouzdra, lze čidla rozpoznat jako výrobky firmy Belimo, což je užitečné zejména při uvádění do provozu.

Čidlo teploty

Čidla teploty

Přesné a spolehlivé hodnoty měřené teploty jsou pro optimální komfort budovy a energetickou efektivitu nepostradatelné. Čidla pro měření teploty venkovního vzduchu nebo ve vzduchotechnických kanálech a potrubí byla navržena pro přesné a stabilní měření, jakož i jednoduchou montáž.

Vlastnosti:

 • Množství výstupních signálů, pasivní NTC a RTD, 0…5/10 V, 4…20 mA zaručují bezproblémové zapojení do všech důležitých systémů automatizace budov na trhu.
 • Až 8 na čidlu volitelných rozsahů měření pro zjednodušení logistiky, snížení skladových zásob a pro větší flexibilitu.
 • Přídavné ošetření povrchů slinutím všech kanálových, ponorných a kabelových čidel jako ochrana proti vlhkosti, mechanickému zatížení a vibracím.

Řady výrobků:

Venkovní, kanálová-střední hodnota, kanálová/ponorná, příložná, kabelová, protimrazová

Čidlo vlhkosti
Čidlo vlhkosti

Čidla vlhkosti

Kontrolování vlhkosti je rozhodující pro optimální komfort budovy a rovněž tak důležité pro ochranu infrastruktury budov, výrobní procesy, skladované zboží a umělecká díla. Sortiment dlouhodobě stabilních čidel vlhkosti pro kanály, venkovní vzduch a kondenzaci byl koncipován tak, aby byla zaručena energeticky efektivní kontrola a kompatibilita se všemi důležitými systémy automatizace budov. Vysoce kvalitní a spolehlivá čidla jsou zárukou přesnosti a reprodukovatelnosti. Kombinovaná čidla pro teplotu a vlhkost představují flexibilní a cenově úsporné řešení.

Vlastnosti:

 • Kapacitní polymerové čidlo na bázi CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) se standardní přesností ±2 % relativní vlhkosti vzduchu a dlouhodobou odchylkou <±0,25% bez ovlivnění vysokou vlhkostí vzduchu a znečištěním.
 • Multi čidlo s volitelnými výstupními hodnotami: relativní vlhkost, absolutní vlhkost, enthalpie a rosný bod
 • Až 4 na čidle volitelné rozsahy měření teploty nabízejí flexibilitu při uvedení do provozu, zjednodušují logistiku a snižují nároky na skladové zásoby.

Řady výrobků:

Venkovní, kanálová, kondenzační

Čidlo kvality vzduchu

Čidla kvality vzduchu

Čidla kvality vzduchu firmy Belimo pro měření CO2 a VOC zaručují optimální kvalitu vnitřního vzduchu s vyšším komfortem a nejvyššími energetickými úsporami v budovách. Dostupné jsou také kombinace s čidlem teploty a vlhkosti.

Vlastnosti:

 • Dvoukanálové čidlo CO2 na bázi technologie NDIR. Přidaný referenční kanál umožňuje kompenzaci dlouhodobých a teplotních změn a zabezpečuje nejvyšší přesnost a dlouhodobou stabilitu
 • Široká nabídka kombinovaných multi čidel pro CO2, vlhkost, teplotu a VOC snižuje náklady na práci a materiál
 • Dvoukanálová samokalibrační technologie umožňuje použití čidel CO2 firmy Belimo ve všech budovách a aplikacích – také tam, kde metoda ABC (Automatic Background Calibration) není použitelná

Řady výrobků:

CO2,
CO2 + teplota,
CO2 + vlhkost + teplota,
CO2 + VOC,
CO2 + VOC + teplota,
CO2 + VOC + Mix CO2/VOC + teplota

Čidlo tlaku

Čidla tlaku

Přesné měření tlaku je důležité pro optimální výkon systémů TVK. Čidla tlaku firmy Belimo měří velmi nízké hodnoty až velmi vysoké hodnoty tlaku ve vzduchu, vodě a chladicích okruzích. Čidla měří přesně tlak, diferenční tlak a objemový průtok pro spolehlivou regulaci a kontrolu. Volitelné rozsahy měření nabízejí zvýšenou flexibilitu aplikace.

Vlastnosti:

Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch

 • 8 na čidle volitelných rozsahů měření diferenčního tlaku
 • Možnost informace objemového průtoku vzduchu: Výpočtové vzorce důležitých výrobců jsou zaprogramovány
 • Vyjímečná stabilita nulového bodu a vysoká přesnost
 • Automatická korekce nulového bodu nebo ruční kalibrace jako možnost
 • LCD ukazatel jako možnost

Spínač diferenčního tlaku pro vzduch

 • Na čidle nastavitelný spínací bod
 • Přes 106 spínacích cyklů

Čidlo diferenčního tlaku pro vodu

 • Vysoce stabilní odporový element čidla na keramickém substrátu
 • Robustní pouzdro z nerez oceli

Čidlo tlaku po vodu a chladící směs

 • Odporový element čidla na membráně z nerez oceli
 • Veškerý použitý materiál je z nerez oceli

Řady výrobků:

Diferenční tlak vzduchu, přepínač difer. tlaku vzduchu, diferenční tlak vody, tlak vody a chladící směsi

Čidlo průtoku

Čidla průtoku

Spolehlivé měření průtoku hraje rozhodující úlohu při energeticky efektivní optimalizaci systémů TVK. Čidlo vycházející z ultrazvukové metody od firmy Belimo umožňuje přesné měření průtoku vody a směsi vody a glykolu v celém rozsahu teploty od –20 do 120 °C. Čidlo z korozi odolných materiálů není díky principu měření na bázi ultrazvuku citlivé na znečištění. Tím je zaručen spolehlivý provoz a dlouhá životnost.

Vlastnosti:

 • Multipoint kalibrace za mokra zaručuje vysokou přesnost a reprodukovatelnost v celém rozsahu měření půtoku
 • Patentovaná logika kompenzace teploty a glykolu představuje přesnost v celém rozsahu teploty a koncentrace.
 • ±2 % přesnost měření a ±0,5 % reprodukovatelnosti zaručují přesné měření průtoku
 • Ultra-kompaktní velikost: S krátkou délkou náběhu 5 x DN a bez minimální délky může být ultrazvukové čidlo firmy Belimo instalováno i v malých prostorových podmínkách
 • Nízká spotřeba 0,5 W šetří energie a umožňuje použití menšího transformátoru

Řady výrobků:

Ultrazvukový průtok (objemový průtok)

Přehled čidel firmy Belimo

Níže uvedené tabulky nabízejí přehled širokého sortimentu čidel firmy Belimo pro všechny aplikace s příslušnými technickými specifikacemi.

Teplota

Použití typový klíč výstupní signal měřicí rozsah 1
výrobní nastavení
speciální délka (mm) použití / komentář
Multirange
(volitelné)
venkovní 01UT pasivní –35…+50 °C – venkovní čidlo teploty
– prostorové čidlo teploty s NEMA 4X / IP65-krytí
22UT aktivní –50…+50 °C 8
kanálové/ ponorné 01DT pasivní závislé na čidlu 50, 100, 150, 200, 300, 450 – kanálové čidlo teploty
– ponorné čidlo teploty; zapotřebí je svorková půchodka nebo ponorný dřík
22DT aktivní 0…+160 °C 8 50, 100, 150, 200, 300, 450
kanálové- průměrná hodnota 22MT aktivní –20…+80 °C 8 6000 Čidlo průměrné kanálové teploty pro zařízení na úpravu vzduchu nebo velké kanály s tvorbou vrstev
příložné 01ST pasivní –35…+100 °C Příložné čidlo teploty pro topná zařízení a solární kolektory, pasivní (ST, bez pouzdra) a pasivní nebo aktivní (HT, s pouzdrem)
01HT pasivní –35…+90 °C
22HT aktivní 0…+100 °C 8
kabelové 01CT pasivní –35…+100 °C 2000 Kabelové čidlo teploty pasivní (bez pouzdra) a aktivní (s pouzdrem)
22CT aktivní 0…+160 °C 8 2000
protimrazová ochrana 01DTS přepínač –10…+12 °C 3000, 6000 Mrazový termostat pro ochranu zpětných chladičů a registrů v zařízení na úpravu vzduchu s automatickým nebo manuálním resetem.

Vlhkost

Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signál měřicí rozsah použití / komentář
vlhkost teplota 1 výrobní nastavení Multirange (volitelné)
venkovní 22UTH vlhkost, teplota, enthalpie, bod tání, abs. vlhkost aktivní, Modbus
RTU, BACnet MS/TP
0…100% rH –20…+80 °C 4 – Venkovní čidlo vlhkosti/teploty
– Prostorové čidlo vlhkosti/teploty s NEMA 4X / IP65-krytí
– Možnost: Ochrana před povětrnností
kanálové 22DTH vlhkost, teplota, enthalpie, bod tání, abs. vlhkost aktivní, Modbus
RTU, BACnet MS/TP
0…100% rH –20…+80 °C 4 Kanálové čidlo vlhkosti/teploty
kondenzace 22HH kondenzace přepínač Kondenzační čidlo
varianta: externí čidlo

Kvalita vzduchu

Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signál měřící rozsah použití / komentář
CO2 teplota vlhkost
kanál 22DC CO2 aktivní 0…2000 ppm Kanálové čidlo CO2
22DTC CO2, teplota aktivní 0…2000 ppm Kanálové čidlo CO2, T
22DTM CO2, teplota, vlhkost Modbus RTU, BACnet MS/TP 0…2000 ppm 0…+50 °C 0…100% rH Kanálové čidlo CO2, H, T
22DCV CO2, VOC aktivní 0…2000 ppm Kanálové čidlo CO2, VOC
22DCM CO2, teplota, VOC aktivní 0…2000 ppm 0…+50 °C Kanálové čidlo CO2, VOC, T
22DCK CO2, teplota, VOC, mix CO2/VOC aktivní 0…2000 ppm 0…+50 °C Kanálové čidlo CO2, VOC, CO2/VOC, T

Tlak

Použití typový klíč měřené hodnoty výstupní signal médium měřicí rozsah 2 možnosti použití / komentář
tlak Multirange
(volitelné)
kanál 22ADP diferenční tlak, průtok3 (objemový průtok) aktivní, Modbus RTU vzduch 250 Pa, 2500
Pa, 7000 Pa
automatická korekce nulového bodu, displej Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch
MS diferenční tlak MP-Bus® vzduch –20…600 Pa VAV-systémy (systémy variabilního průtoku)
01APS diferenční tlak přepínač vzduch 20…300 Pa, 50…500 Pa, 200…1000 Pa, 500…2500 Pa Spínač diferenčního tlaku pro vzduch
potrubí 22WP relativní tlak aktivní vzduch, voda, chladící směs 4, 6, 10, 16 bar Čidlo tlaku pro vodu a chladící směs
22WDP diferenční tlak aktivní voda 1, 2.5, 4, 6 bar Čidlo diferenčního tlaku pro vodu

Průtok

Použití typový klíč měřené hodnoty
průtok (objemový průtok)
výstupní signal médium měřicí rozsah
průtok (objemový průtok)
použití / komentář
potrubí FM 0…10 V voda
směs voda/glykol-(<60%)
25, 46, 83, 130, 180, 345 l/min Dynamický rozsah: 1 : 100

Všechna čidla fimy Belimo jsou pro:

Aktivní: 0…5/10 V, 4…20 mA
Pasivní: PT100, PT 1000, Ni 1000, NiTK5000, Ni 891, NTC10K, NTC10K Precon, NTC20K
Komunikace: Modbus RTU, BACnet MS/TP
Napájení: DC 15…24 V, AC 24 V
Krytí: NEMA 4X / IP65 (vyjímka jsou 01APS a FM: IP54, MS: IP40)

1) Pro aktivní čidla s více volitelnými rozsahy měření (Multirange) je uvedeno výrobní nastavení. Pro další rozsahy a přípustné rozsahy teploty okolí a média viz technický list.
2) Pro čidla tlaku s více rozsahy měření (Multirange) je uveden maximální rozsah. Další rozsahy viz technický list.
3) Pouze pro čidla s Modbus RTU.BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...