Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příležitosti k úsporám, které řeší technika Belimo

V rozhovoru Ing. Filip Hajšo z firmy BELIMO CZ dokumentuje pokrok, který oboru TZB přináší výrobky a  zařízení vybavených možností obousměrné komunikace s využitím nadstandardních informací.


Projektanti a specialisté, se učí navrhovat své systémy tak, aby svým návrhem neznemožňovali plné využití schopností použitých výrobků ostatním specialistům. Příkladem může být návrh hydraulického řešení a systému měření a regulace MaR s armaturami, která část funkce MaR plní samy o sobě.

Poslední dobou vnímáme velmi příznivě, že naše práce, kterou děláme, že produkty, které uvádíme na trh, se dostávají do praxe, a jejich přidaná hodnota se projevuje na výsledcích, které aplikace, respektive naše produkty přináší.“ To je ve stručnosti odpověď Ing. Filipa Hajšo, obchodního ředitele BELIMO CZ na otázku, co mu v poslední době dělá největší radost v oboru TZB. Například armatura Energy Valve v sobě slučuje regulační kulový kohout, servopohon, měřič průtoku, čidla teploty a umožňuje regulovat průtok teplonosné, či chladonosné látky v závislosti na požadovaném výkonu. „Jak se nám tyto armatury dostaly do projektů, tak s jejich využitím již mají provozovatelé zkušenosti a máme od nich pozitivní zpětnou vazbu, že tento produkt jim přináší poměrně značné úspory a více informací o dané aplikaci.

Proč se evidentně pokroková řešení prosazují pomaleji, než by se dalo čekat? „Je to i o práci s projektanty. Protože naše produkty jsou napříč obory topení, chlazení, vzduchotechnika, měření a regulace. Proto se projektanti musí naučit dívat na TZB nikoliv jen přes svou úzkou specializaci ale v celé šíři TZB. Musí se naučit navrhovat nové produkty tak, aby neomezovali jeden druhého.

Změny ve využívání budov, kanceláří, které přichází v souvislosti se změnou režimu práce, přechodem na home office aj, je velkou výzvou nejen pro nás, ale pro celý obor TZB. Čím více informací je schopná aplikace poskytnout, tím lépe a přesněji ji lze řídit, to jsou například otopná tělesa, fan-coily, větrací trámy atp.

Součástí potenciálu k dosažení úspor je i těsnost. Pokud dokonale netěsní armatury, tak jimi prochází látka nesoucí tepelnou energii i tehdy, kdy to není žádoucí. „Úspory jsou obrovské. Zmiňujeme to zejména v oblasti chladu, když energetická náročnost výroby chladu je mnohonásobně větší než tepla. V případě vzduchotechniky se těsné uzavření příznivě projeví, například právě v souvislosti s novými požadavky na větrání jen určitých zón v budově. Nicméně ve vzduchotechnice toto téma není tak významné.

Zařízení posílají informace o svém stavu, které se shromažďují v nadřazeném systému. Ten je musí vyhodnotit a pracovat s nimi. Proto do svého sortimentu zařazujeme výrobky, které do nadřazeného systému posílají informace i nad rámec standardních, které se v současné době vyžadují. Nejextrémnějším případem je zařízení, posílající informace o průtoku, o obsahu glykolu v teplonosné látce, o tepelné bilanci, teplotách přívodu, zpátečky, o činnosti čerpadla a nastavení jeho pracovní křivky. Z hlediska komunikace nejde o nic nového, využíváme dnes běžné standardní komunikační možnosti, pouze je rozšiřujeme na výrobky, které je dosud neměly.

Záznam rozhovoru lze shlédnout na YouTube kanálu TZB-info:

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...