Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Regulace včetně fakturace tepla – jednoduše, jako nikdy dříve

Prosadit do projektů vytápěcích a chladicích soustav unikátní propojení regulačního ventilu s ultrazvukovým průtokoměrem Belimo Energy Valve™, trvalo několik let. Není jednoduché opustit své dlouholeté projekční zvyky, jistoty, vazby s kolegy z navazujících profesí a nahradit je něčím novým, co vyžaduje částečně odlišný přístup k projekci, co přesouvá část práce mezi profesemi, přestože technické výhody nového řešení jsou zřejmé.

Ultrazvukový průtokoměr obsažený v Belimo Energy Valve™ totiž umožnil zásadním způsobem zvýšit přesnost regulace ventilem a jednoduše, přes integrovaný software, aniž by bylo nutné doplňovat další zařízení a řešit jejich vzájemnou spolupráci, měnit regulační funkce. Prvek, který byl původně navrhován jen s ohledem na hydraulické parametry, převzal i část profese MaR, tedy měření a regulace. Belimo Energy Valve™ již od počátku využíval vyhodnocení množství protékající tepelné energie. Pro potřeby regulace to stačí, ale nikoliv pro potřeby vyúčtování dodané tepelné energie, respektive „chladu“. Dnes již toto neplatí.

Belimo oficiálně 10. června na českém trhu představilo zásadní inovaci rozšiřující schopnosti Belimo Energy Valve™, která umožňuje certifikované měření tepelné energie. Doplňující měřiče tepelné energie splňují požadavky normy EN 1434 a mají schválení typu v souladu s evropskou směrnicí o měřicích přístrojích 2014/32/ EU (MID). Poskytují ověřené údaje pro účely fakturace, které lze použít pro přímou fakturaci. A to jak pro oblast vytápění, tak i ve chladicích soustavách. K transportu tepelné energie využívaná tekutina může obsahovat i glykol. Belimo tímto krokem zahájilo éru přímého propojení energetického managementu, regulace a fakturace v jednom návrhovém prvku. Ten může být s nejvyšším energetickým managementem budovy propojen několika různými sběrnicemi a přímé nákladové účetnictví je možné s využitím IoT.

Měřiče tepelné energie Belimo jsou k dispozici jak v certifikované verzi pro fakturační potřeby, tak i ve verzi bez certifikace, využitelné pro potřebu MaR. Spolehlivě měří energii, i když je ve vodě glykol. Automaticky a kontinuálně měří obsah glykolu v médiu, kompenzují ho, a zajišťují tak spolehlivé měření objemového průtoku ultrazvukem. Výsledkem je přesné stanovení tepelné energie. Měřiče tepelné energie Belimo jsou konstruovány jako víceúčelová zařízení, mohou být použity jako měřiče tepla, měřiče chladu nebo jako kombinované měřiče tepla/chladu – buď instalované ve zpátečce nebo v přívodu systému. Aplikace a poloha instalace se určí během uvádění do provozu pomocí chytrého telefonu, aplikace Belimo Assistant a rozhraní NFC.

Společné funkce Belimo Energy Valve™ MID s měřičem tepelné energie

 • certifikované měření energie. Splněny všechny požadavky EN 1434 včetně požadavků směrnice 2014/32/EU (MI004)
 • na tlaku nezávislá regulace průtoku
 • regulace s ohledem na energetickou účinnost
 • regulace s ohledem na požadovaný tepelný výkon
 • Delta-T-Management v jednom zařízení (regulace udržující požadovaný rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou)
 • vyhodnocování spotřeby energií pro optimalizaci řízení výkonu zdroje

Digitální služby

 • smart aplikace a internetové nástroje podporující projektování, rychlé a jednoduché uvedení do provozu
 • plná transparentnost dat týkajících se transportu a spotřeby energie

Sběrnicová i bezdrátová integrace

 • Bezdrátové a přímé zapojení do automatizačního systému budovy.
 • Měřiče tepla lze přes BACnet/IP & MSTP a Modbus TCP & RTU (standardně obsaženo) přímo integrovat do systému.

 • Sledování toků energie přes IoT. Jejich vyhodnocení, včetně případné fakturace, nebylo nikdy tak jednoduché.
 • Napojení na cloud poskytuje nejen transparentnost, ale i jistotu a možnost kontroly správného vyhodnocování.
 • Systém s cloudem umožňuje okamžitě provádět individuální vyúčtování nákladů za energie mezi dodavatelem a spotřebitelem třetími osobami, jak to vyžaduje platná evropská legislativa o měření (MID).
 • Technologií Power over Ethernet (PoE) lze propojení provést obchodně běžně dostupnými ethernetovými kabely.
Obr. Cloudové řešení umožňuje mimořádně snadné vyúčtování energií mezi výrobcem a spotřebitelem přes jiný subjekt.
Obr. Cloudové řešení umožňuje mimořádně snadné vyúčtování energií mezi výrobcem a spotřebitelem přes jiný subjekt.

Funkce Belimo Energy Valve™

Známé funkce u Belimo Energy Valve™ zůstaly zachovány a jsou rozšířeny.

 • řízení toku teplonosné tekutiny výměníkem s ohledem na maximální účinnost přenosu tepla
 • analýza koncentrace glykolu optimalizuje činnost v chladicích systémech, zajišťuje přesnost měření a provádění potřebných kompenzací
 • lineární řízení výkonu transportu tepelné energie bez ohledu na konstrukční charakteristiky ventilu a tepelného výměníku
 • automatické hydraulické vyvážení systému při jakémkoliv výkonovém stavu nevyžadující další regulační prvky
 • Delta-T-Management zabraňuje vzniku příliš malé teplotní diference (tzv. low delta T Syndrom), kdy systémem cirkuluje nadbytečné množství teplonosné látky a provoz není úsporný ani komfortní
Obr. Nadbytečně velký výkon čerpadel a nedostatečná regulace umožní zbytečně vysoký průtok a příliš nízký rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou. Tato provozní oblast je energeticky neefektivní a Delta-T-Manager jí zabraňuje
Obr. Nadbytečně velký výkon čerpadel a nedostatečná regulace umožní zbytečně vysoký průtok a příliš nízký rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou. Tato provozní oblast je energeticky neefektivní a Delta-T-Manager jí zabraňuje

Redukce nákladových položek rozpočtu

Uplatnění Energy Valve™ MID, s certifikovaným měřením tepla, zásadně zjednodušuje práci. Orientační přehled je v tabulce.

Energy Valve™ MID
regulační ventil
stoupačkový vyvažovací ventil
měřič tepla s MID certifikací
separátní napájecí kabel pro měřič tepla
komplexní výpočet
30 minut na hydraulické vyvážení soustavy
45 minut na navýšení montážního času
náklady na využití cloudu
Obr. Konstrukce měřiče tepelné energie MID je modulová pro snadnou výměnu měřiče tepla
Obr. Konstrukce měřiče tepelné energie MID je modulová pro snadnou výměnu měřiče tepla
Obr. V nabídce je ENERGYValve™ jak s certifikací MID, tak i bez, např. pro poměrové rozúřtování. Energy Valve™ může být dvoucestný nebo třícestný
Obr. V nabídce je ENERGYValve™ jak s certifikací MID, tak i bez, např. pro poměrové rozúřtování. Energy Valve™ může být dvoucestný nebo třícestný

Více in formací na webu Belimo.cz


BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...