Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úsporné vytápění, chlazení a větrání vyžaduje integraci a komunikaci všech prvků

Během firemního dne Belimo byl prezentován nový rozdělovač pro podlahové vytápění, měřič tepla, čidlo kvality vzduchu ve vnitřním prostředí a další novinky. Úspory energií přináší integrace do systémů vytápění, chlazení a větrání podporovaná více komunikačními platformami včetně internetu věcí.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Podstatou firemního dne je osobně se potkat s partnery, v uvolněné atmosféře s nimi prodiskutovat to, co jim v jejich činnosti pomáhá, co jim brání v rozvoji a společně hledat a nacházet cesty vedoucí k prosazení inovativních technických řešení do praxe.

Přestože inovativní řešení přináší snížení v této době tolik potřebných spotřeb energií, taková řešení se neprosazují automaticky sama. Proto školíme nejen naše přímé partnery, ať již působí v oblasti projektů, instalací, obchodu, ale i svým způsobem nepřímé partnery, jako jsou developerské firmy, investoři, říká v rozhovoru Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel společnosti Belimo CZ. Je v jejich přímém zájmu, aby tato řešení vyžadovali a tím stavěli budovy, o které bude zájem, neboť se v konkurenci s jinými budovami prosadí nižšími provozními náklady.

O internetu věcí, ve zkratce IoT, se hovoří přibližně jedno desetiletí a dnes se tato řešení již běžně uplatňují i v oblasti technických zařízení budov. Přesto jsem často v rozhovorech, nejen na našich firemních dnech překvapen, jak malé povědomí mají někteří odborníci pracující například v oblasti měření a regulací o současných možnostech IoT, charakterizuje současnost Zdeněk Malík, technický specialista značky Belimo.

V letošní roce uvedlo Belimo na trh řadu novinek, nebo inovací stávajících výrobků. Jejich stručné představení bylo náplní dvoudenního firemního školení, které značka Belimo pořádala v září t.r., je malý výňatek z činnosti Petra Olivy, dalšího technického specialisty značky Belimo. Velmi aktuální je dnes tzv. systémová integrace. To je proces, ve kterém jsou všechny prvky technických zařízení vzájemně propojeny, podle potřeby komunikují nejen s nadřazeným řídicím systémem, ale i mezi sebou, podávají informace o svém provozním stavu, včetně případné poruchy atp. Jedině tak lze maximálně využít potenciál úspor energie, ale i lidské práce, který se nachází nejen ve výrobě tepla, chladu, při větrání, ale i v rozvodu otopné vody, chladicí vody, vzduchu, oblasti protipožárních řešení atd. Je zřejmé, že právě taková řešení v Evropě potřebujeme nejen ke snížení závislosti na fosilních zdrojích energií, ale i k udržení konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích.


BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...