Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bosch Termotechnika – novinek na ISH digital bude hodně

Tradičním účastníkem prestižního veletrhu ISH Frankfurt a/M je Bosch Termotechnika i se značkou Buderus. Pro jeho letošní digitální verzi připravila řadu novinek. Korona krize zásadně posílila a urychlila proces digitalizace.

Současnou dobu přechodu z osobních fyzických kontaktů na digitální, včetně digitální formy veletrhu ISH velmi přesně charakterizuje myšlenka, která aktuálně zazněla na on-line tiskové konferenci Bosch Termotechnik těsně před veletrhem ISH digital z úst jednoho z vedoucích pracovníků. „Když se mne na konci minulého veletrhu ISH v roce 2019 novináři ptali, zda-li si dokážu představit tento veletrh v digitální formě, odpověděl jsem, že rozhodně ne. Uplynuly dva roky a všechno je jinak.“ I tisková konference probíhala digitálně, a to umožnilo střídat studia v různých městech, odkud mluvčí hovořili, což při fyzické formě možné není.

Jan Brockmann, předseda vedení společnosti Bosch Termotechnika, s potěšením oznámil, že dlouhodobé partnerství s účastníky trhu s tepelnou technikou, šíře nabídky, zaměření na perspektivní formy zdrojů tepla a jejich řízení, se projevilo i na obchodním obratu za rok 2020. Úvodní obavy z prvního pololetí vystřídal optimismus, když obrat v říjnu dokonce vytvořil historický rekord 400 mil euro.


Aktuální, nepříjemnou zprávou, se stal požár haly ve Wernau. Šlo o halu starou, jen skladovou, kde nebyly hotové výrobky. Tedy bez dopadu na výrobu a krátkodobý výpadek v předzásobení materiálem zákazníci nijak významně nezaznamenají.

Bosch Termotechnika se orientuje na vývoj různých technologií, které se ukazují jako možnost k řešení klimatické neutrality. Pro přechodnou fázi založenou z části na zemním plynu jsou to na příklad i hybridní řešení kombinující kondenzační kotel a tepelné čerpadlo tak, aby se z obou zdrojů se získalo maximum.

Největším inovačním polem je oblast tepelných čerpadel. Pokračuje vývoj v oblasti palivových článků, s jejichž uvedením na trh se počítá v roce 2024, zesiluje oblast řízeného větrání a zejména oblast digitalizace v podstatě všeho, co je možné. Bosch Termotechnika se aktivně zapojila do vodíkových aktivit, tedy připravenosti na využití vodíku získaného prostřednictvím OZE, i jeho přimícháváním do zemního plynu. Toto rozhodnutí se opírá o fakt, že mnoho domácností z příjmových důvodů nemůže investovat do zásadní změny způsobu vytápění, a tak alespoň částečným využitím vodíku by i tyto domácnosti mohly snížit své emise CO2. Bosch Termotechnika se tak připravuje na společenský vývoj, ať už bude ubírat kterýmkoliv směrem.


Test využití čistého vodíku pro výrobu tepla v obytné budově již byl zahájen probíhá byl zahájen ve Velké Británii.

Úvodní obavy z úbytku osobních kontaktů s nástupem pandemie nakonec překonalo nadšení, neboť do digitální formy komunikace mezi Bosch Termotechnikou a techniky, obchodníky a uživateli se zapojilo mnohem více osob než před omezením fyzických kontaktů, uvedl Thomas Bauer, člen vedení společnosti. Pomohly k tomu i stovky seminářů, školení aj. A zájem o digitální propojení přes síť roste, protože mimo jiné zrychluje a zlevňuje servis, zvyšuje komfort obsluhy, možnosti volby parametrů atp. Pomáhá i seniorům, když například mladší generace může na dálku upravit nastavení tepelné techniky svým prarodičům, a to sdílením spojení. Pandemická krize přechod na digitální formy zásadním způsobem urychlila.


A novinky pro ISH digital 2021? Kromě již zmíněného hybridního řešení kombinujícího kondenzační kotel a tepelné čerpadlo například nové řešení kaskády plynových kotlů Logamax.


Nebo nová platforma tepelných čerpadel, plynových kondenzačních kotlů aj. A vedle zásadních změn i zdánlivé maličkosti. Jako například přechod na balení výrobků jen s využitím papíru, bez obvyklých polystyrénových vložek, nebo dělená, vhodně tvarovaná tepelná izolace deskového výměníku v kotli, jejíž polovina se využije jako sběrná nádobka při vypouštění vody z výměníku, pokud by bylo nutné ho měnit.