Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

I letos se ukázaly problémy komínů v létě

ČT uvedla reportáž k problematice komínů v létě. Reportáž komentuje příčiny problémů – vadný spotřebič nebo problematika tahu komínu v létě při vysokých teplotách. V článku reportáž doplňujeme o další souvislosti pro plynové spotřebiče.

Záchranáři vyjížděli v letošních horkých dnech k několika otravám oxidem uhelnatým.

Příčinou může být vadný spotřebič nebo palivová cesta. Situaci komentoval pro ČT kominík Tomáš Bělina.
Pokud je vzduch v ústí komína teplejší než v místě spotřebiče, nastává problém. Často se problém vyskytuje v letních měsících v městských činžovních domech, které v nižších podlažích zůstávají chladné.

"Kovové vložky v komínech se ohřívají rychleji a na vyšší teplotu," říká Tomáš Bělina a pokračuje: pomáhá tzv. věčný plamínek ve spotřebiči, ale klíčové je zabezpečení dostatku vzduchu a údržba a kontrola spalinové cesty. Běžně lidé neberou v úvahu, že hraje roli i zanesení komína pavučinami, na které nachytá prach, zbytky omítky apod.

Celá reportáž Reportáž ČT 1 ze dne 10.8.2017

Doplnění k tématu poskytl redakci Cech topenářů a instalatérů ČR


Příčiny vzniku nebezpečné koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého v plynovém spotřebiči a možné prevence ze strany jednotlivých uživatelů

Autor komentáře: Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ, předseda sekce plyn Cechu topenářů a instalatérů České republiky, soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny)

Při provozu spotřebiče v průběhu provozu dochází k velmi podstatným změnám ve stavu průchodnosti výměníku, který má vliv na produkci oxidu uhelnatého a tím vliv na bezpečnost provozu spotřebiče.
Zhoršená průchodnost spalin výměníkem způsobuje jejich hromadění na jeho vstupu. Spaliny se tak hromadí v prostoru mezi hořákem a výměníkem a jejich přítomnost v blízkosti hořáku zabraňuje dokonalému spalování plynu. Vlivem nedostatku vzduchu dochází ve velmi krátké době k vysoké produkci oxidu uhelnatého ve spalinách, které vlivem omezené průchodnosti výměníku odchází podél krytu spotřebiče do vnitřního prostoru bytu.

Provádění servisu a údržby spotřebiče se realizuje podle požadavku výrobce.

Na základě platných předpisů jednoznačně vyplývá, že jedním z nejdůležitějších aspektů na zajištění bezpečného provozu je dodržení podmínek výrobců spotřebičů uvedených v Návodu pro instalaci a užívání spotřebiče.
Příčinou průniku spalin do prostoru instalace spotřebiče byly následující skutečnosti a jejich vzájemná součinnost:
  • neprovádění pravidelných servisních úkonů v rámci údržby spotřebiče podle návodu pro instalaci a užívání
  • nedostatečné zajištění přívodu vzduchu do prostoru instalace ohřívače vody, kde po určité době docházelo z důvodu nedostatku vzduchu k porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „Místnost – Spotřebič“, případně „Přerušovač tahu – Komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém byl tento spotřebič instalován. K vracení spalin přispívala i nízká teplota spalin, ke které došlo vlivem nedokonalého spalování v důsledku zaneseného výměníku, který nebyl řádně udržován podle požadavku výrobce, stanoveném v návodu pro provoz spotřebiče.
Přívod vzduchu má jednoznačný vliv na bezpečný provoz spotřebiče
Obr. 1

Přívod vzduchu má jednoznačný vliv na bezpečný provoz spotřebiče

Z obrázku 1 je jednoznačně zřejmé, že objem vzduchu, který musí být přiveden do prostoru se spotřebičem, musí být větší než objem spalin, který odejde komínem.
V případě provozu spotřebiče, kde není přiváděn dostatečný objem vzduchu do prostoru jeho instalace, dochází postupně v průběhu provozu ke zpomalování průtoku spalin až k zastavení odvodu spalin a v další fázi pak spotřebič produkuje celý vzniklý objem spalin do prostoru instalace spotřebiče.
V případě, že spaliny obsahují vysoký podíl koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého, je tak jen otázkou, v jaké koncentraci a čase dojde k fatálním následkům.
Podrobněji problematika v článku autora Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy

Vybrané články k tématu z Vytápění na TZB-info: Celá rubrika Vytápíme plynem na TZB-info