Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměna plynových kotlů ve společných komínových systémech

Řada koncových uživatelů provozuje své kondenzační kotle v bytových domech, kde byl instalován společný přetlakový komín. Problém vyvstal u společných systémů se zákazem výroby nekondenzačních turbo kotlů.

Obr. 1: Schématické znázornění společného komínového systému s připojenými spotřebiči
Obr. 1: Schématické znázornění společného komínového systému s připojenými spotřebiči

Tyto společné komíny postupně vznikaly po roce 1989, zejména v nově stavěných bytových komplexech. Jednalo se o typ instalace s označením C(10)3 – přetlakový systém, kde stavební šachtou je přiváděn spalovací vzduch k jednotlivým spotřebičům a vložkou (keramickou nebo nerezovou) jsou odváděny spaliny do venkovního prostoru (obr. 1) Připojení kotlů ke společné spalinové cestě bylo řešeno ve většině případech pomocí koaxiálního připojovacího potrubí.

Tento trend instalací s turbo kotli s uzavřenou spalovací komorou byl postupně nahrazován kondenzačními kotli. Podmínkou bylo provedení společné spalinové cesty odolné vlhkosti – kondenzátu spalin. Problém vyvstal však u těchto společných systémů se zákazem výroby nekondenzačních turbo kotlů. Po vyprodání těchto typů kotlů byla problematická výměna původního spotřebiče za nový.

Společnost Vaillant Group si uvědomila tuto záležitost a v současné době nabízí řešení pro tyto specifické případy pomocí speciálního příslušenství – přestavbovou sadu určenou pro stávající sortiment kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC plus.

K čemu toto příslušenství slouží a co obsahuje?

Obr. 2: Přestavbová sada
Obr. 2: Přestavbová sada

Tato sada (obr. 2) umožňuje náhradu již nevyhovujícího jakéhokoliv spotřebiče za nový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus s technologií ioniDetect. Sada umožňuje montážním a servisním firmám jednoduchou a rychlou montáž, kdy je zajištěna maximální bezpečnost a zejména je instalace výrobcem certifikována a schválena příslušným certifikačním úřadem.

Obsahem sady jsou následující položky:

  1. Nasávací vzduchová trubka (obr.3), která obsahuje tyto komponenty:
    1. Zpětnou klapku – zabraňující vstup spalin z ostatních kotlů z nižších podlaží
    2. Senzor hmotnostního průtoku vzduchu – zabezpečuje optimální spalování a tím nejvyšší účinnost
    3. Propojovací kabel – propojení senzoru a elektroniky kotle
Obr. 3: Kompletní nasávací vzduchová trubka s detailem zpětné klapky
Obr. 3: Kompletní nasávací vzduchová trubka s detailem zpětné klapky

Obr. 3: Kompletní nasávací vzduchová trubka s detailem zpětné klapky

Společnost Vaillant Group nabízí 2 varianty této přestavbové sady. Výše zmiňovaná sada je určena pro kotle nižších výkonů pro společné komíny v bytových domech, nabízí se i toto příslušenství pro kaskádové instalace kotlů ecoTEC plus do 35 kW. Tento příklad je uveden na obr. 4.

Obr. 4 Kaskádové odkouření v kotelně
Obr. 4 Kaskádové odkouření v kotelně

Jak již bylo zmíněno, přestavba kotle je velice jednoduchá a rychlá. Po montáži nových komponentů je nutné dodatečné nastavení kondenzačního kotle. Servisní technik musí v servisní rovině diagnostického menu provést základní nastavení specifické pro určitý typ odkouření. Příklady nastavení na displeji kotle jsou uvedeny na obr. 5

Obr. 5 Nastavení v diagnostice kotle
Obr. 5 Nastavení v diagnostice kotle

Obr. 5 Nastavení v diagnostice kotle

Největší předností tohoto příslušenství je, že zajistí certifikovanou schválenou instalaci – náhrady původního kotle za nový, moderní typ s technologií ioniDetect. Servisní technik, který nastaví kotel přesně dle aktuálních podmínek, to vše zajistí uživateli komfortní provoz s minimální spotřebou zemního plynu a rovněž nezávislostí na proměnlivé kvalitě zemního plynu.