Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chytrá domácnost s výrobky Vaillant

Každý z nás se stále častěji setkává s různými zkratkami a převzatými slovy z anglického jazyka, a to ve všech oblastech našeho života. Tento článek stručně vysvětluje některé pojmy týkající se oblasti vytápění a zároveň popisuje možnosti využití souvisejících výrobků, zejména pak regulační techniky Vaillant.

Základním pojmem v této problematice je konektivita. Ta zahrnuje obecné označení vzájemného propojení různých druhů spotřebičů a jejich možné vzájemné komunikace. Řada lidí se dále setkala se zkratkou IoT, což znamená „Internet of Things“, doslovně přeloženo z anglického jazyka jako „Internet věcí“. Označuje to trend ve všech oborech lidské činnosti, a to začleňování výrobků do internetové sítě a jejich možné ovládání na dálku. A tak se můžeme pomocí mobilních aplikací setkat se vzdáleným přístupem např. ke kávovarům, myčkám, pračkám, ale i ke kotlům, tepelným čerpadlům (TČ), zásobníkům teplé vody (TV) a regulační technice.

Jestliže se zaměříme na vybavení bytů, rodinných domů, lze použít označení „smart home“ neboli chytrá domácnost. Chytrá domácnost umožňuje svým obyvatelům automatizované a komfortní bydlení, i tepelnou pohodu se zajištěním hospodárného provozu celé domácnosti.

Společnost Vaillant Group nabízí v této oblasti konektivity celou řadu možných řešení, jak pro ty jednoduché, tak i pro složitější topné systémy, např. s tepelným čerpadlem a několika topnými okruhy.

Pro ty jednoduché je určena ekvitermní regulace eRELAX. Nyní se ale zaměříme na ty komplexnější systémy a pro ty je vhodné využití nové internetové jednotky Vaillant VR 921 sensoNET. Skvělé jsou pak zejména její nové možnosti propojení s dalšími aplikacemi. Jestliže se tedy jedná o složitější otopnou soustavu, je nutné použít sofistikovanější ekvitermní regulátor, např. sensoCOMFORT VRC 720. Ten umožňuje ovládat následující systémy (s dodatečným příslušenstvím):

 • kaskádu až 7 kotlů nebo tepelných čerpadel
 • 9 topných okruhů
 • přípravu TV
 • cirkulační čerpadlo

V základním vybavení je však tato regulace určena pro jeden kondenzační kotel/TČ, dvě topné větve a zásobníkový ohřívač TV. Je samozřejmostí, že takovéto systémy lze ovládat přes vzdálený přístup. K tomu slouží již zmiňovaná internetová jednotka VR 921.

Obr. 1: Internetová jednotka VR 921 sensoNET a její umístění ve spodní části kotle
Obr. 1: Internetová jednotka VR 921 sensoNET a její umístění ve spodní části kotle
Obr. 2: Instalace internetové jednotky VR 921 sensoNET na stěně
Obr. 2: Instalace internetové jednotky VR 921 sensoNET na stěně

Tento modul se instaluje přímo pod kotel (obr. 1), v případě typu ecoTEC ioniDetect nebo na stěnu (obr. 2). Pro připojení na internet lze využít LAN kabel nebo vestavěný WI-FI modul. Následně po vlastní montáži si uživatel nainstaluje mobilní aplikaci sensoApp, pomocí které se provede aktivace vzdálené správy. V aplikaci lze nastavovat širokou řadu různých parametrů pro vytápění. V následujícím přehledu jsou uvedeny ty nezákladnější pro nejdůležitější komponenty topného systému:

 • tepelný zdroj – plynový/elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo
 • jednotlivé topné větve – např. radiátorový okruh a okruh podlahového vytápění
 • cirkulační čerpadlo TV
 • rekuperační jednotku

Součástí aplikace je rovněž diagnostická část, kde uživatel získá dokonalý přehled o topném systému, jako je např.:

 • aktuální tlak vody v topení
 • aktuální teplota otopné vody
 • aktuální teplota TV v zásobníků
 • orientační spotřeba elektrické energie
 • orientační spotřeba plynu (v případě kotle ecoTEC ioniDetect)

Samozřejmostí je možnost nastavení teplot, časových programů a režimů pro jednotlivé topné větve – např. denní, noční, eco režim.

V úvodu bylo uvedeno několik zkratek a pojmů vysvětlujících obecně konektivitu. K těmto základním výrazům patří i další zkratka, a to EEBUS. A co se pod touto zkratkou skrývá? EEBUS je jedním z mezinárodních komunikačních standardů pro inteligentní spojení rozličných platforem v propojené domácnosti. S pomocí protokolu EEBUS si mohou spotřebiče různých výrobců vyměňovat informace bez závislosti na jednotlivých technologiích. Přes EEBUS mohou výrobky Vaillant inteligentně komunikovat s ostatními propojenými výrobky jiných výrobců, mohou tak např. v rámci energetického managementu efektivně využívat energie v domě. Takto propojená domácnost musí obsahovat různé komponenty, jejich propojení je funkční na obr. 3.

Internetová brána Vaillant VR 921 sensoNET obsahuje tento protokol, a to umožňuje propojení jednotlivých technologií různých výrobců. Tím se docílí propojení topného systému do systému chytré domácnosti a uživatel získá možnost ovládání všech komponentů v jedné aplikaci, jako je např.:

 • regulace vytápění a přípravy TV
 • ovládání osvětlení
 • ovládání žaluzií
 • pohon brány a garážových vrat
 • zabezpečovací systém
 • a mnoho dalšího

Díky tomuto propojení lze využívat informace z topného systému přes jednotku VR 921 do aplikací dodavatelů chytré domácnosti. Jedná se o následující základní parametry:

 • topný okruh
  • nastavený provozní režim (den, noc, eco, automatický)
  • aktuální teplota v prostoru
  • požadovaná teplota v prostoru
 • příprava TV
  • nastavený provozní režim
  • aktuální teplota TV v zásobníku TV
  • požadovaná teplota TV
 • aktuální venkovní teplota

Propojení několika rozdílných technologií a systémů nabízí nesporné výhody od instalace všech komponentů v domě či bytu až po vlastní užívání. Protokol EEBUS je neustále rozšiřován, řada výrobců je do tohoto projektu začleněna a společnost Vaillant Group je taktéž aktivním členem. To vše přináší užitek jak dodavatelům všech technologií, tak i koncovému zákazníkovi.

Obr. 3: Propojení topného systému s chytrou domácností pomocí protokolu EEBUS
Obr. 3: Propojení topného systému s chytrou domácností pomocí protokolu EEBUS

Legenda:
 1. Topný systém Vaillant
 2. Ekvitermní regulátor Vaillant VRC 720 sensoCOMFORT
 3. Router
 4. Mobilní telefon s aplikací sensoApp
 5. Vaillant cloud
 6. Rozhraní EEBUS
 7. Internetová jednotka VR921 sensoNET
 8. Ostatní spotřebiče podporující protokol EEBUS

Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...