Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

PV-Ready tepelné čerpadlo Vaillant s chladivem R290

Na rozdíl elektromobility má masové využití elektrických zdrojů tepla dlouhou tradici, která sahá do dvacátých, třicátých let minulého století. Elektrická tepelná čerpadla určená k vytápění začala být masověji nabízena přibližně v polovině této doby.

Novinkou na trhu je PV-Ready tepelné čerpadlo aroTHERM plus s chladivem R290, které nabízí společnost Vaillant Group Czech s.r.o. V rozhovoru pro redakci TZB-info o důvodech k vývoji tohoto tepelného čerpadla hovoří Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel.

S jakými tepelnými čerpadly se značka Vaillant prezentuje na veletrhu Aquatherm 2020?

V naší nabídce jsou dlouhodobě zastoupena tepelná čerpadla jak typu země – voda, tak vzduch – voda. V současné době jsou však v popředí zájmu zákazníků tepelná čerpadla typu vzduch – voda, především v kompaktním provedení, které se na rozdíl od splitového provedení vyznačují jednodušší montáží a nevyžadují speciální kvalifikaci pro práci s chladivy. Letošní rok je pro nás velmi významný, neboť veřejnosti poprvé představujeme tepelné čerpadlo aroTHERM plus se zcela jiným chladivem, a to R290.

Použití chladiva R290 je v oblasti TČ pro rezidenční účely zatím velmi skromné, na rozdíl od například R32, na které mnozí výrobci přecházejí. Proč bylo vybráno právě toto chladivo?

Chladivo R290 je přírodní látka. Je to čistý propan, který se skládá jen z uhlíku a vodíku. V dnešní době doslova exponenciálního růstu cen ostatních chladiv představuje levnou, a přitom z pohledu ochrany životního prostředí zásadní novinku. R290 má totiž potenciál globálního oteplování GWP rovný 3. A to je velký náskok i před propagovaným R32, které má GWP = 675. Další vynikající vlastností chladiva R290 je jeho nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy, tedy ODP = 0. Propan se vyskytuje ve více technologických procesech, ve zkapalněné formě se například využívá i pro vytápění, takže jde o celkem běžnou látku.

Uvést na trh tepelné čerpadlo s novým chladivem asi nebude úplně snadné. Jak jste na tento krok připraveni?

Bezpečný provoz tepelného čerpadla aroTHERM plus s chladivem R290 garantuje výrobce, tedy značka Vaillant. Chladivo se vyskytuje pouze v hermeticky těsném okruhu, a i proto je nové čerpadlo řešeno jako kompaktní, tedy plně sestavené a odzkoušené výrobcem. Ostatně i zemní plyn je hořlavý, a milióny kotlů s mnohem nižšími požadavky na bezpečnost oproti tepelným čerpadlům jsou desítky let v provozu.

Bezpečnost výrobku řeší výroba, ale máme tu ještě servis, uvádění do provozu. Proto jsme již v předstihu proškolili čtyři naše servisní techniky a vybavili je potřebnými přístroji a nářadím. Školení spolupracujících servisních partnerů plánujeme zahájit počátkem dubna. Věříme, že o tento typ tepelného čerpadla na základě jeho vlastností budou mít zájem i silně ekologicky orientovaní lidé.

Je nové tepelné čerpadlo vybaveno i novou regulací?

Určitě je žádoucí zmínit regulaci sensoCOMFORT VRC720. Tato regulace umí nejen ovládat tepelné čerpadlo a napojenou otopnou soustavu, ale souběžně zvládne i řídit další zdroj tepla, například kotel nebo větrací jednotku Vaillant, a disponuje dnes již automaticky požadovanou vzdálenou správou.

V prezentaci nového tepelného čerpadla se vyskytuje i logo PV-Ready. Co to znamená?

Stále častěji se ve spojitosti s tepelnými čerpadly hovoří o jejich propojení s fotovoltaickou elektrárnou FVE. Je zřejmé, že s postupujícím útlumem neobnovitelných zdrojů energií bude instalací FVE přibývat, až se možná za pár let stanou běžnou součástí střechy každé nové budovy. Když dnes naši vývojáři koncipují řídicí systém tepelného čerpadla, tak ho na tuto budoucnost připravují. To logo znamená připravenost na spolupráci s FVE. FVE vyrábí elektřinu, když svítí Slunce. Ale v rodinném domě ji zatím nedokážeme jednoduše, a hlavně levně, všechnu využít. Náš systém PV-Ready zvyšuje využití FVE tím, že řídí činnost tepelného čerpadla i s ohledem na aktuální výrobu elektřiny.

Co tím konkrétně myslíte?

Při nákupu elektřiny ze sítě je zásadním opatřením provozovat tepelné čerpadlo s co nejnižší výstupní teplotou, kdy má nejvyšší topný faktor, tedy nejnižší spotřebu elektřiny vzhledem k vyrobenému teplu. Při součinnosti s FVE toto pravidlo neplatí. Zde platí, spotřebovat co nejvíce vlastní elektřiny, když již v domě nejsou žádné jiné spotřebiče, které elektřinu aktuálně potřebují. Proto náš systém řízení chodu tepelného čerpadla umožňuje například nastavit případné „přebíjení“ zásobníku až o 20 K, než je optimální teplota s nakupovanou elektřinou.

Zaujal vás rozhovor?

Podívejte se na další videa redakcí TZB-info a ESTAV.cz z veletrhu Aquatherm 2020, nebo na videa na našem Youtube kanálu.


Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...