Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci recoCOMPACT exclusive – novinka v sortimentu značky Vaillant

Značka Vaillant, tradiční výrobce tepelné techniky, rozšířila letos svůj sortiment tepelných čerpadel hned o několik novinek. Jednou z nich je tepelné čerpadlo v provedení vzduch-voda pro vnitřní instalaci recoCOMPACT exclusive.

Obr. 1: Tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive
Obr. 1: Tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive

recoCOMPACT exclusive

 • Konstrukce vše v jednom
 • Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda včetně zásobníku TV a rekuperační jednotky
 • Dvoustupňové využití tepla
 • Možnost aktivního chlazení
 • Modulární instalace

Tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exclusive představuje vrchol v topné technice, neboť se jedná o revoluční konstrukční řešení „vše v jednom“. Nelze mluvit jen o tepelném čerpadle, ale musíme brát v úvahu, že tento výrobek zabezpečí veškeré požadavky na:

 • topení
 • chlazení
 • přípravu TV
 • vzduchotechniku

Jedná se o kompaktní konstrukci pro vnitřní prostory, která obsahuje tyto základní části:

 • vnitřní tepelné čerpadlo vzduch – voda
 • zásobník TV o objemu 225 l
 • rekuperační vzduchotechnická jednotka versoVAIR
 • možnost připojení na fotovoltaický systém

Dále mimo tyto hlavní konstrukční skupiny obsahuje jednotka důležité komponenty, které není nutné instalovat dále v topném systému:

 • záložní elektrická topná patrona o výkonu 5,4 kW
 • trojcestný přepínací ventil topení/TV
 • akumulační zásobník topné vody o objemu 18 l
 • expanzní nádoba 24 l

recoCOMPACT je určen pro rodinné domy, kde je kladen důraz zejména na komplexní řešení. Díky modulární konstrukci je možná instalace části s tepelným čerpadlem vpravo či vlevo a to do rohu, popř. podél volné zdi. Instalace je nenáročná na půdorysnou plochu, odstupy od stěn jsou minimální díky možnosti servisních prací zepředu. Tento spotřebič se vyrábí ve třech výkonových variantách, základní technické údaje jsou uvedeny v tab. I.

JednotkyVWL 39/5 230 VVWL 59/5 230 VVWL 79/5 230 V
Topný výkon A2/W35kW3,183,184,10
Topný faktor A2/W35-4,24,24,1
El. příkon A2/W35kW0,760,761,00
Min. venkovní teplota pro topení/TV°C-20
Max. venkovní teplota pro topení/TV°C43
Rozměry v/š/hmm1880/1600/750
Provozní hmotnostKg642642661

Tab. I.: Přehled základních technických parametrů tepelného čerpadla recoCOMPACT exclusive

Instalaci a připojení včech okruhů jednotlivých systémů – vytápění, přípravy TV a vzduchotechnické části je uvedena na obr. 2. Z tohoto funkčního schématu je zřejmé, že jednotka recoCOMPACT umožňuje komfortní vytápění rodinného domu podlahovým topným systémem. Odváděný vzduch z objektu je veden přes rekuperační jednotku do nasávání venkovního vzduchu tepelného čerpadla a tak je energie z odváděného vzduchu k vytápění využita dvakrát. Ohřev teplé vody zajišťuje integrovaný zásobník o objemu 225 l. Samozřejmostí je připojení cirkulačního okruhu teplé vody.

Konstrukční schéma kompletního výrobku je uvedeno na obr. 3. Toto schéma potvrzuje kompaktnost konstrukce, z výroby jsou veškeré komponenty propojeny. Navíc toto řešení umožňuje instalaci části tepelného čerpadla vpravo nebo vlevo, dále část se zásobníkem lze rozložit na dva díly, což usnadňuje transport a manipulaci na místo montáže.

Funkční schéma recoCOMPACT exclusive
Obr. 2: Funkční schéma recoCOMPACT exclusive
Legenda:
1 tepelné čerpadlo
2 rekuperační jednotka
3 zásobník TV
4 přívod vzduchu do TČ z venkovního prostoru
5 ventilační systém – přívod odpadního vzduchu do rekuperační jednotky
6 přívod čerstvého vzduchu
Obr. 3 Konstrukční schéma
Obr. 3 Konstrukční schéma
1 zpátečka topné vody
2 výstup topné vody do topení
3 trojcestný přepínací ventil
4 výstup topné vody do zásobníku
5 zpátečka ze zásobníku
6 chladivový okruh
7 výparník + ventilátor
8 zásobník TV
9 vstup studené vody
10 výstup TV
11 cirkulační větev TV
12 přívod venkovního vzduchu
13 přívod vzduchu z vnitřního prostoru
4 výstup do sání vzduchu tepelného čerpadla
15 výstup vzduchu do vnitřních prostorů

Široký sortiment příslušenství umožňuje velkou variabilitu instalace. Nejen hydraulické, ale i vzduchotechnické příslušenství usnadňuje a urychluje vlastní montáž celé jednotky.

Obr. 4 znázorňuje rohovou instalaci, která je nejoptimálnější pro provoz tepelného čerpadla. Další možností této rohové instalace je použití speciálního příslušenství - vzduchového kanálu, napojeného ze sání vzduchu tepelného čerpadla. Tím není potřeba provádět dodatečný průchod obvodovou stěnou pro toto potrubí (obr. 4a).

Další příslušenství umožňuje i přímou instalaci podél obvodové stěny s dodržením požadované vzdálenosti sání a výfuku vzduchu (obr. 5)

Obr. 4 Rohová instalace (bez použití propojovacího vzduchového potrubí) (1. přívod venkovního vzduchu do rekuperační jednotky; 2. ochranná mřížka (spodní hrana musí být 30 cm nad úrovní terénu))
Obr. 4 Rohová instalace (bez použití propojovacího vzduchového potrubí)
1. přívod venkovního vzduchu do rekuperační jednotky
2. ochranná mřížka (spodní hrana musí být 30 cm nad úrovní terénu)
Obr. 4 Rohová instalace s použitím propojovacího vzduchového potrubí (F)
Obr. 4 Rohová instalace s použitím propojovacího vzduchového potrubí (F)
Obr. 5 Přímá instalace
Obr. 5 Přímá instalace

Uvedení tohoto výrobku na český trh je důkazem toho, že značka Vaillant věnuje velkou péči sortimentu využívající obnovitelné zdroje. Široká nabídka kvalitních a spolehlivých tepelných čerpadel Vaillant je odpovědí na stále zvyšující se požadavky všech zákazníků – od projektantů, přes instalační firmy až po koncového uživatele.


Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...