Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dvougenerační rodinný dům a splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch – voda jsou na našem trhu nejrozšířenější a nejčastěji využívanou technologií převážně u rodinných domů. Tak velké oblibě se těší nejenom díky poměrně snadné a rychlé montáži, ale jsou zajímavá také díky příznivé pořizovací ceně samotného tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla aroTHERM split
Tepelná čerpadla aroTHERM split

Na našem trhu jsou rozšířené dva typy tepelných čerpadel v provedení vzduch-voda. Prvním typem je jeho tzv. monoblokové provedení, které je typické tím, že všechny základní komponenty se nacházejí ve venkovním agregátu. Z venkovní jednotky pak „vychází“ otopná voda do objektu. Druhým typem je tzv. splitové provedení, kterému se budeme věnovat v tomto článku. Tepelná čerpadla Vaillant v provedení split je možné využít nejen pro funkci vytápění, ale také pro ohřev teplé vody a dokonce i pro aktivní chlazení. Funkci chlazení je navíc díky sofistikované regulaci možno kontrolovat skrze sledování rosného bodu.

Samotné označení Split nám říká, že se jedná o dělený systém, který je rozdělen na vnější a vnitřní jednotku. Vnější jednotka se umisťuje do venkovního prostředí a její konstrukční řešení zabezpečuje odolnost proti povětrnostním podmínkám po celou dobu životnosti. V této jednotce se nachází hlavní komponent celého systému a tím je kompresor, který zajišťuje cirkulaci chladiva. Mimo jiné zde dochází ke stlačování média/chladiva a tím k výraznému ohřátí par chladiva. Neméně důležitou součástí tepelného čerpadla je frekvenční měnič, který obstarává optimální modulaci výkonu. Další důležitou součástí chladivového okruhu je výparník a ventilátor. Právě přes výparník dochází k odběru energie z venkovního prostředí. Tím, že se tyto části nachází ve venkovní jednotce, tak není třeba se obávat hluku uvnitř budovy.

Ve vnitřní jednotce nalezneme kondenzátor v podobě deskového výměníku. Právě sem putují horké páry z kompresoru a zde dochází k předání tepelné energie do otopné soustavy. Ve vnitřní jednotce dále naleznete bivalentní zdroj v podobě elektrokotle, oběhové čerpadlo a integrovaný třícestný ventil pro přepínání mezi otopnou soustavou a ohřevem teplé vody. Propojení vnitřní a venkovní jednotky je provedeno měděným potrubím určeným speciálně pro chladivové okruhy.

Jelikož tepelná čerpadla jsou poměrně složitá zařízení, tak je nutné, aby jejich montáž a následné spuštění prováděla vždy firma s potřebnými znalostmi a kvalifikací. Jen tak lze zaručit bezproblémový chod, dlouhou životnost a co nejekonomičtější provoz celého systému.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM split
Venkovní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM split

A právě splitové tepelné čerpadlo systém vzduch-voda si zvolil majitel dvougeneračního domu z 30. let minulého století v Trutnově. Dům byl v rámci energetických úspor zateplen a byla v něm nainstalována nová okna. Pro vytápění obytné plochy domu o výměře 220 m2 a zajištění přípravy teplé vody pro celkem 6 osob byla zvolen systém tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM split, složený z venkovní jednotky VWL125/5 AS 400 V napojené na třífázovou elektrickou síť a vnitřní jednotky VWL128/5 ISMB5. Zásadními kritérii pro toto rozhodnutí byla třída energetické účinnosti A++ pro vytápění při 35 °C/55 °C a vynikající sezónní topný faktor SCOP pro průměrné klima s teplotou otopné vody 35 °C s hodnotou 4,55. Zvolený maximální výkon tepelného čerpadla 11,90 kW při provozních podmínkách A-7/W35 odpovídá nadstandardnímu požadavku majitele domu na vnitřní teplotu 23 °C v obytných místnostech. Díky dostatečnému výkonu stávajících radiátorů v jednotlivých místnostech nebyl nutný příliš velký zásah do otopné soustavy.

Maximální teplota výstupní otopné vody z tepelného čerpadla je 63 °C, ale vzhledem k zateplení objektu a nastavené hodnotě ekvitermní křivky nebude potřebné vytápět na maximální možné výstupní teploty. Instalační výhodou zvolené kombinace je mimo jiné to, že venkovní jednotka je naplněna chladivem již z výroby. Dané množství chladiva umožňuje bez jeho doplnění využít až 15 metrovou vzdálenost mezi vnější a vnitřní jednotkou.

Každý zákazník by měl při instalaci tepelného čerpadla zvážit také hlukovou zátěž z činnosti venkovní jednotky. U jednotky Vaillant s redukcí akustického tlaku je možné dosáhnout hodnoty akustického tlaku až 37,5 dB (A), a to již ve vzdálenosti 3 metry od zařízení. Akustický tlak tak nebude překračovat hygienické limity na sousedních pozemcích. Na základě doporučení si majitel domu smluvně zajistil prodlouženou dobu záruky na 5 let a také si pravidelně objednává každoroční prohlídky tak, aby měl tepelné čerpadlo a topný systém před každou topnou sezónou v ideální kondici.

Mezi důvody, proč se majitel domu rozhodl pro modernizaci vytápění, patřilo očekávání úspor, zvýšení komfortu domácnosti a úplné odstranění nečisté práce s palivem a popelem. Během roční zkušenosti s kombinací kvalitního zateplení, tepelného čerpadla a předehřevu teplé vody se neobjevil žádný problém. Potvrdilo se, že zvolené teplené čerpadlo zvládne nemovitost vytápět přesně tak, jak bylo požadováno. Přitom byla dosažena roční úspora za vytápění a přípravu teplé vody oproti kombinaci uhlí a dřevo ve výši cca 12.000 Kč. Výši počátečních nákladů za instalaci tepelného čerpadla významně snížil státní příspěvek z programu Kotlíkové dotace a každoroční úspora tak již začala s návratností počáteční investice.

Pro volbu tepelného čerpadla Vaillant jako hlavního zdroje tepla se majitel domu rozhodl především díky vstřícnosti a profesionalitě montážní firmy Tomáše Kulhánka a také skvělým referencím od jiných zákazníků. Montážní firma pana Kulhánka, který se věnuje instalaci tepelných čerpadel Vaillant již řadu let, dokázala zákazníkovi podrobně vysvětlit princip fungování a výhody tohoto moderního systému. Firma následně zajistila volbu odpovídajícího výkonu tepelného čerpadla, návrh úpravy stávající otopné soustavy a samotné provedení rekonstrukce.

Oslovený zákazník je s odstupem času s tepelným čerpadlem aroTHERM split velmi spokojený a nejvíce si cení jeho bezproblémového chodu, velmi nízké hlučnosti, tepelné pohody a maximálního komfortu, které mu provoz tepelného čerpadla zajišťuje.

Tepelné čerpadlo aroTHERM split zajišťuje tepelný komfort v dvougeneračním domě
Tepelné čerpadlo aroTHERM split zajišťuje tepelný komfort v dvougeneračním domě
Instalace tepelného čerpadla aroTHERM split v Trutnově
Instalace tepelného čerpadla aroTHERM split v Trutnově
Instalace vnitřní jednotky – hydraulické věže uniTOWER
Instalace vnitřní jednotky – hydraulické věže uniTOWER

Tepelné čerpadlo aroTHERM Split 3–12 kW

  • plynulá modulace výkonu (řízení frekvenčním měničem)
  • obsahuje ekvitermní regulaci multiMATIC 700 s čidlem vlhkosti
  • integrované elektronicky řízené oběhové čerpadlo
  • elektronicky řízený expanzní ventil pro ještě větší účinnost
  • funkce topení, příprava teplé vody, chlazení
  • možnost prodloužení záruky na kompresor až na 10 let

Tepelná čerpadla aroTHERM split jsou perfektní pro použití v nových budovách, protože pracují zvláště účinně s nízkými průtokovými teplotami v kombinaci s podlahovým topením. Jsou ale také velmi dobrou alternativou i u stávajících budov.

Umí ohřívat, umí chladit, pomohou vám šetřit

Aktivní chlazení je již integrováno do všech modelů aroTHERM split.

Využijte pokročilou technologii k úspoře drahých čtverečních metrů v instalační místnosti: hydraulická jednotka uniTOWER snadno pokryje potřeby teplé vody čtyřčlenné rodiny.

Pokud potřebujete více teplé vody

Pro větší potřebu teplé vody můžete jednoduše čerpadlo aroTHERM split zkombinovat s nástěnnou hydraulickou stanicí a zásobníkem teplé vody. V tomto případě by byl vhodný zásobník VIH RW s kapacitou 300 až 500 litrů. Pro solární ohřev vody použijte auroSTOR VIH SW s kapacitou 400 nebo 500 litrů.

Pro podporu solárního vytápění a ohřev vody doporučujeme multifunkční zásobník allSTOR exclusive.

Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...