Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelné čerpadlo aroTHERM monoblok umí vytápět, ohřívat teplou vodu i chladit

Již při prvním pohledu na monoblokové, kompaktní, venkovní tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM WVL 85/2 A typu vzduch-voda upoutá velká plocha žaluzií. Větší, pro venkovní vzduch snadno prostupná, plocha mezi žaluziemi ve spojení se zvětšeným tepelným výměníkem za žaluziemi snížila potřebnou rychlost vzduchu, který je protlačován ventilátorem skrz výměník a žaluzie, a tím došlo i k poklesu tlakové ztráty. Toto konstrukční opatření se velmi příznivě projevuje nižší spotřebou elektrické energie na pohon ventilátoru a souběžně i nižšími emisemi hluku.

Obr. Venkovní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM monoblok
Obr. Venkovní jednotka tepelného čerpadla aroTHERM monoblok

Hlučnost venkovní jednotky tepelného čerpadla bývá zpravidla jedním z nejdůležitějších kritérií při samotném výběru toho konkrétního zařízení. Souvisí nejen se správným umístěním jednotky u objektu a kvalitou použitých materiálů, ale také s technologickou dokonalostí výrobku.

Značka Vaillant se vývojem a výrobou tepelné techniky zabývá již od roku 1874 a od té doby neustále drží krok s moderními trendy a technologickým vývojem. Díky tomu patří tepelná čerpadla Vaillant k těm nejúčinnějším ve své třídě.

Ekonomickou výhodnost, tedy nízkou spotřebu nakupované elektrické energie prokazuje výše topného faktoru neboli COP. Uvedeme si to na příkladu, kdy topný výkon zvoleného tepelného čerpadla je při venkovní teplotě vzduchu −7 °C a požadované teplotě otopné vody 35 °C do podlahového vytápění 6,70 kW. Tepelné čerpadlo tak i při této nízké venkovní teplotě vzduchu pokrývá v zimě zvýšenou potřebu tepla na vytápění domu, aniž by musel být využit elektrický přímotopný prvek. Průměrná teplota venkovního vzduchu během dnů, kdy je třeba vytápět, se však obvykle pohybuje mezi 6 až 7 °C. Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM WVL 85/2 A může při teplotě venkovního vzduchu 7 °C a požadované teplotě otopné vody 35 °C do podlahového vytápění dodat výkon 8,10 kW, a to dokonce s topným faktorem 4,80. Na 1 koupenou kWh elektrické energie v tomto případě přidá 3,8 kWh z venkovního vzduchu zdarma. Hodnota COP je další z velmi důležitých kritérií při výběru tepelného čerpadla, nicméně vždy je nutné sledovat i další aspekty a specifika v celkovém kontextu.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM je již z výroby vybaveno také funkcí chlazení. Zákazník tak nemusí připlácet za další nadstavbové moduly. Uživatel se pak může kdykoliv rozhodnout, zda tuto funkci využije. Pouze před samotnou aktivací je třeba s autorizovanou montážní organizací konzultovat, zda je topný systém pro funkci chlazení vhodný. Není například možné chladit do soustavy, kde jsou použity klasické radiátory. Obecně se pro chlazení využívají tzv. chladicí stropy, fan coily nebo systém podlahového vytápění. V případě aktivace režimu chlazení je řídící regulátor vybaven snímačem relativní vlhkosti. Díky tomu je do systému distribuována taková teplota chladné vody, aby nedocházelo na povrchu podlahy ke kondenzaci vodní páry ze vzduchu.

Tepelná čerpadla jsou investicí do budoucna, navíc s ohledem na životní prostředí. Jsou perfektním řešením pro ty, kteří chtějí dlouhodobě šetřit pomocí udržitelné technologie.

Pro tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM WVL 85/2 A se rozhodl také majitel novostavby rodinného domu v menší obci východně od Kolína. Moderní dům s vytápěnou plochou 110 m2 bude obývat tříčlenná rodina. Konstrukce objektu je typizovaná, jde o systém Haas Fertigbau. I s rezervou splňuje dům platné požadavky na energetickou náročnost budov z pohledu úniku tepla z domu a rovněž na potřebu primární neobnovitelné energie, která se stala zásadním kritériem pro povolení výstavby domů. Významný podíl na tom má zvolené tepelné čerpadlo aroTHERM v provedení vzduch-voda napojené na podlahové vytápění.

Dodavatelem instalace tepelného čerpadla pro novostavbu rodinného domu byla firma Guzman, která se specializuje na dřevostavby na klíč. Součástí nabídky bylo i vybavení domu tepelným čerpadlem značky Vaillant. Požadované funkce vytápění, ohřev teplé vody a chlazení podlahovým topením v letním období zvolené tepelné čerpadlo aroTHERM WVL 85/2 A splňuje. Majitel uvedl, že této značce dlouhodobě důvěřuje a vnímá ji jako jedničku na českém trhu. Zmínil také pozitivní zkušenosti svých přátel, a dokonce i rodinných příslušníků. S touto volbou tedy neměl žádný problém.

Stavební práce na rodinném domě byly ukončeny koncem léta a dům je obýván od září. Za tuto poměrně krátkou dobu obývání domu od září do listopadu se již vytvořil dobrý předpoklad budoucí plné spokojenosti majitele domu s činností tepelného čerpadla. Naznačila to skutečná spotřeba elektrické energie odpovídající předpokladu, se kterou je majitel domu velmi spokojen. Jak dále uvedl, tak na nižší teploty vytápí technickou místnost, ložnici a pracovnu a velmi oceňuje možnosti, které mu k regulaci teplot v různých místnostech poskytuje mobilní aplikace. Ta spolupracuje s instalovanou regulací multiMATIC 700. Majitel si tedy prozatím fungování tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM velmi chválí, nicméně skutečná zatěžkávací zkouška proběhne samozřejmě až během zimního období. Pro zajištění dlouhé životnosti tepelného čerpadla a jeho fungování v optimálních podmínkách je vlastník domu rozhodnut si nechat tepelné čerpadlo pravidelně prohlédnout odbornou firmou. Otázku prodloužené záruky na tepelné čerpadlo již ani řešit nemusel, protože ji za něj sjednal developer.

Podobné stavební parametry jako má novostavba uvedeného rodinného domu může získat i starší rodinný dům po důkladnější modernizaci. V takovém případě je vhodné modernizaci organizovat tak, aby instalace tepelného čerpadla mohla být podpořena v rámci státních dotačních programů. Například v rámci programu Kotlíkové dotace nebo NZÚ je uvedené tepelné čerpadlo v seznamu doporučených výrobků vedeno pod kódem SVT21505.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM WVL 85/2 A u novostavby rodinného domu.
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM WVL 85/2 A u novostavby rodinného domu.
Důležitým doplňkem systému, zajišťujícím spokojenost majitele tepelného čerpadla, je regulace Vaillant multiMATIC 700.
Důležitým doplňkem systému, zajišťujícím spokojenost majitele tepelného čerpadla, je regulace Vaillant multiMATIC 700.
Venkovní jednotka tepelného čerpadla je potrubím s otopnou vodou propojena s vnitřní jednotkou zajišťující i přípravu teplé vody. Na levém boku je umístěna brána pro napojení kabelem na domácí router a komunikaci po internetu.
Venkovní jednotka tepelného čerpadla je potrubím s otopnou vodou propojena s vnitřní jednotkou zajišťující i přípravu teplé vody. Na levém boku je umístěna brána pro napojení kabelem na domácí router a komunikaci po internetu.


Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...