Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dodatečné informace k článku Hybridní systém vytápění Vaillant

V tomto článku přinášíme dodatečné informace k již publikovanému článku Hybridní systém vytápění Vaillant – odpověď na zvyšující se ceny energií.

Přečtěte si také Hybridní systém vytápění Vaillant – odpověď na zvyšující se ceny energií Přečíst článek

V případě hybridního provozu se jedná vlastně o bivalentní systém. Jeho chování určuje zejména konfigurace, a to již popsaný hybridní manažer triVAI nebo tzv. bivalentní bod. Pro tento režim je nutné nastavit dvě základní teploty, tzv. alternativní bod a bivalentní bod.


Bivalentní bod topení určuje, nad jakou venkovní teplotou zůstane přídavný zdroj vypnutý a tepelné čerpadlo bude samo pokrývat tepelné ztráty.

Přečtěte si také Hybridní systém vytápění Vaillant – odpověď na zvyšující se ceny energií Přečíst článek

Zadáním alternativního bodu se nastaví nejnižší venkovní teplota, pod níž se tepelné čerpadlo kompletně vypne a pokrytí tepelných ztrát předává přídavnému topení. Vše je zřejmé z grafu 1.

Graf 1: Teplotní body určující chování topného systému
Graf 1: Teplotní body určující chování topného systému

V případě aktivace hybridního manažera triVAI jsou nastaveny následující podmínky. Je-li tepelné čerpadlo účinnějším zdrojem tepla, zůstane přídavný kotel vypnutý, dokud tepelné čerpadlo samo pokryje požadavek na teplo (alternativní provoz). Pokud tepelné čerpadlo nedosáhne požadované výstupní teploty, respektive pokojové teploty (regulátor s připojením pokojové teploty), sepne se přídavný kotel automaticky k němu (paralelní provoz), když:

  • Aktuální výstupní teplota je po 10 minutách chodu tepelného čerpadla ještě o 15 K nebo víc nižší, než je požadovaná hodnota výstupní teploty.
  • Aktuální výstupní teplota je po 40 minutách chodu tepelného čerpadla ještě o víc než 2 K nižší, než je požadovaná hodnota výstupní teploty a
  • při aktivovaném připojení pokojové teploty je aktuální pokojová teplota o víc než 0,25 K nižší, než je požadovaná hodnota pokojové teploty.

Doba chodu přídavného kotle činí minimálně 10 minut po obdržení požadavku. Když aktuální výstupní teplota překročí požadovanou teplotu o 5 K, nebo bude rozdíl mezi naměřenou pokojovou teplotou a požadovanou pokojovou teplotou menší než 0,25 K, přídavný kotel se vypne.

K optimalizovanému porovnání účinnosti se proto zahrnují následující parametry:

Topný faktor (COP) tepelného čerpadla (předpokládaný topný faktor zjistí regulátor tepelného čerpadla na základě požadované výstupní teploty a teploty vzduchu).

Účinnost přídavného kotle (u kondenzačního kotle se předpokládá 0,9, u standardního kotle 0,75 a u elektrického přídavného topení 1,0). Výběr probíhá v rámci konfigurace systému pod položkou „Typ přídavného kotle“.

Energetické tarify – za tímto účelem se musí mimo jiné zadat do základních nastavení pod položku menu „Náklady“ aktuální cena elektrické energie pro tepelné čerpadlo při nízkém tarifu a vysokém tarifu a také cenu zdroje energie přídavného kotle (zemní plyn).

Časový program pro energetické tarify, pokud se nízký a vysoký tarif časově střídají.

Z topného faktoru COP a za pomoci zadaných tarifů zjistí systémový regulátor takzvaný trivalentní bod (hodnota triVAI).

Příklad 1: standardní ceny před krizí

Topný faktor (COP) tepelného čerpadla = 4
Cena zemního plynu = 1,3 Kč/kWh
Účinnost kondenzačního kotle = 0,9
Cena vysokého tarifu elektřiny = 4 Kč/kWh

V tomto případě bude v provozu tepelné čerpadlo.

Příklad 2: zvýšené ceny elektrické energie, zafixovaná cena zemní plynu

Topný faktor (COP) tepelného čerpadla = 4
Cena zemního plynu = 1,3 Kč/kWh
Účinnost kondenzačního kotle = 0,9
Cena vysokého tarifu elektřiny = 10 Kč/kWh

V tomto případě bude v provozu plynový kotel.Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...