Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová verze regulátoru sensoROOM pro vzdálenou správu kotlů Vaillant

Seznamte se s novou verzí regulátoru sensoROOM, který je určen především pro vzdálenou správu kondenzačních kotlů Vaillant ecoTEC ioniDetect. Regulátor se v mnoha směrech od své předchozí verze odlišuje. Nové provedení nabízí jak koncovým uživatelům, tak servisním technikům několik inovativních funkcí, díky kterým budou ovládání i servis kotlů jednodušší.

1. sensoROOM – popis, funkce

Ekvitermní regulátor se vzdálenou správou se skládá ze dvou komponentů:

 • Internetová jednotka VR 940f sensoCONNECT (obr. 1)
 • Prostorový termostat VRT 51f sensoROOM (obr. 2)
Obr. 1. Internetová brána VR 940f myVAILLANT connect
Obr. 1. Internetová brána VR 940f myVAILLANT connect
Obr. 2 Prostorový termostat VRT 51f sensoROOM
Obr. 2 Prostorový termostat VRT 51f sensoROOM

Displej a ovládací prvky termostatu
Obr. 3 Displej a ovládací prvky termostatu
Legenda:
 1. Symbol bezdrátového signálu
 2. Stav baterií
 3. Otočný ovladač
 4. LED dioda
 5. Požadovaná/skutečná teplota
 6. Aktivní režim párování

Internetová jednotka VR 940f zprostředkovává pomocí WiFi sítě připojení kotle s termostatem na internet a následně pomocí mobilní aplikace ovládání celého topného systému. Základní funkci – nastavení prostorové teploty lze provést pomocí otočného voliče na termostatu, na displeji se zobrazuje požadovaná, resp. aktuální teplota v referenční místnosti. Dále má uživatel přehled o stavu signálu a bateriích (obr. 3).

Pro komplexnější nastavení topného systému a kotle pak slouží mobilní aplikace.

2. Mobilní aplikace myVAILLANT

Tato mobilní aplikace je určena pro uživatele kotle a slouží pro nastavení všech parametrů nutných pro komfortní vytápění a přípravu teplé vody. Vyznačuje se novým designem a uspořádáním usnadňujícím používání aplikace. Na úvodní obrazovce (obr. 4) jsou uvedeny tyto základní informace:

 • výběr druhu provozu – automatický/denní/noční režim
 • přehled připojených topných systémů – např. domov/chata
 • venkovní teplota (převzatá z webového serveru)
 • požadovaná a skutečná pokojová teplota včetně vlhkosti
 • signalizace požadavku na vytápění
 • tlačítka +/- pro nastavení teploty

Na spodní liště úvodní obrazovky jsou umístěna tři tlačítka (zleva doprava):

 • Nastavení topného systému – např. pro nastavení časových oken, požadovaných teplot
 • Rychlé akce – jednorázový ohřev teplé vody, aktivace režimu mimo domov
 • Energetické informace – informativní zobrazení spotřeb energií (v závislosti na topném zdroji)

3. Servisní portál myVAILLANT Pro

Regulátor sensoROOM společně s aplikací nabízí oproti předchozí verzi rozšířené možnosti konektivity, a to i pro servisního firmu. Pomocí servisního webového portálu myVAILLANT Pro (obr. 5), popř. mobilní aplikace má servisní technik neustálý přehled o provozním stavu kotle koncového zákazníka. Tato možnost je však výhradně určena pouze pro specializované servisy, které absolvovaly příslušné školení, neboť technik má k dispozici veškeré informace o kotli a také o topném systému. Samozřejmostí je, že koncový zákazník schvaluje přístup servisní firmě ke kotli pomocí potvrzovacího e-mailu.

Obr. 4. Úvodní obrazovka mobilní aplikace myVAILLANT
Obr. 4. Úvodní obrazovka mobilní aplikace myVAILLANT
Obr. 5 Printscreen servisního portálu myVAILLANT Pro
Obr. 5 Printscreen servisního portálu myVAILLANT Pro

Následně po schválení obdrží servisní technik přístup. V servisním portálu jsou pak zobrazeny veškeré informace o spotřebiči. Pro zajímavost uvádíme pouze ty nejdůležitější:

 • Diagnostické informace a stavové kódy
 • Chybový kód případné poruchy
 • Průběh teplot v topení
 • Tlak vody v topení atd.

Dále je součástí, tzv. Live Monitor, který zobrazuje aktuální provozní stav. Díky tomuto řešení má servisní technik vzdálený dohled nad spotřebičem, který je neustále monitorován, a s tím související následující výhody:

 • V případě výskytu případné poruchy má servisní technik k dispozici chybové hlášení s přesným popisem chyby a jejím odstraněním =˃ tím se zamezuje vícenásobný servisní výjezd a technik má již připravený náhradní díl pro opravu.
 • Při poklesu tlaku vody v topení je tento průběh zaznamenáván a servisní technik je informován při podkročení kritické hodnoty => tím se eliminuje zbytečný servisní výjezd, zákazník je na tento stav upozorněn a může si dopustit vodu sám.
 • Servisní technik může zákazníkovi pomocí tohoto vzdáleného přístupu nastavit, popř. změnit následující parametry:
  • Časový program
  • Druh topného provozu
  • Hodnotu topné křivky
  Touto funkcí opět odpadá servisní výjezd a není nutná přítomnost servisního technika na místě přímo u spotřebiče.
 • Optimalizace vytápění a spotřeb energií – v tomto servisním portálu je možné si zobrazit aktuální spotřeby energií za určitý časový úsek a pomocí energetického managementu lze optimalizovat provoz plynového kotle tak, aby se dosáhlo co největšího využití všech energií.

4. CONNECTED e-certifikát prodloužené záruky

Obr. 6 Titulní strana e-certifikátu CONNECTED
Obr. 6 Titulní strana e-certifikátu CONNECTED

Společnost Vaillant Group rozšířila díky tomuto navzájem propojeného komplexnímu systému, kotel – regulátor – servisní portál, nabídku certifikátů prodloužené záruky o nové typy. Jedná se o tzv. CONNECTED on-line certifikáty (obr. 6), kdy uživatel získá prodlouženou záruku po dobu pěti let se vzdáleným dohledem nad spotřebičem tak, jak je popsáno v předchozím odstavci. V rámci této prodloužené záruky jsou hrazeny veškeré náklady na případnou opravu a již zmiňovaný vzdálený dohled. A jak si může koncový zákazník tuto službu pořídit? Nejjednodušší způsob je její objednání u servisní firmy, která má již aktivovaný přístup do servisního portálu. Přehled našich autorizovaných servisních firem najdete na našem webu. Celý proces následné registrace prodloužené záruky je pro všechny účastníky velice jednoduchý a rychlý a po provedení všech kroků je možné ihned začít využívat veškeré funkce. To platí jak pro koncového uživatele, tak i servisního technika.

Každý den zaznamenáváme v médiích novinky o konektivitě, o spotřebičích připojených na internet, tzv. IoT (Internet of Things). Toto řešení od společnosti Vaillant Group tento směr potvrzuje a nabízí nesporné výhody pro obě strany – koncového uživatele i pro servisního technika.

Uživateli kotle zajistí komfortní a moderní způsob vytápění, servisní firmě umožní diagnostiku kotle na dálku bez nutnosti servisního výjezdu s úsporou času všem.

Samozřejmostí je, že tento systém se bude neustále vyvíjet a budou přibývat další užitečné výhody a funkce!


Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
logo Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)

Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...