Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Motivace lidí k výměně starých kotlů a nové podmínky NZÚ a NZÚ Light

Podle průzkumu MŽP o termínu 1. září pro staré kotle ví 6 z 10 domácností, přičemž v obcích je tento poměr větší. Průzkum odhaluje motivaci a preferované varianty nových zdrojů tepla.

Výsledky průzkumu k zákazu kotlů 1. a 2. emisní třídy

MŽP v termínu od 3. 5. do 7. 5. provedlo pomocí Ipsos panelu on-line průzkum znalosti zákonné povinnosti ukončení provozu starých kotlů na pevná paliva třídy 1., 2., případně bez zatřídění k 1. září 2024. Průzkum byl proveden na statistickém vzorku 1011 účastníků zahrnujícího průměrné složení obyvatelstva ve věku 18 až 65 let formou vyplnění strukturovaného dotazníku. Níže jsou uvedeny hlavní výsledky průzkumu prezentovaného MŽP, případně připojen i komentář autora článku.


Obr. 1 O  povinnosti ukončit provoz kotlů na pevná paliva nižší třídy než 3. ví 61 % účastníků průzkumu. Tato znalost je rozšířenější v malých městech a obcích, což odpovídá i většímu zastoupení takových kotlů v těchto oblastech.

U provozovatelů starých kotlů je znalost nutnosti jejich výměny na vysoké výši, a to 91 %. Pouze zbývajících 9 % si tím nebylo jisté nebo o tom nevědělo.

Zajímavé výsledky přinesl dotaz, jakou alternativu za staré kotle lidé preferují, viz obr. 2. Je zřejmé, že poměrně vysoké procento 37 % tazatelů nechce opustit využití kotle na pevné palivo, ale chce s velkou pravděpodobností přejít od uhlí ke kusovému dřevu. Trochu překvapující mohou být plynové kotle na druhém místě s 25 %, nicméně to svědčí o jejich příznivému vnímání u domácností ve stávajících rodinných domech. 21% zájem o topidla (různé formy kamen) na pevná paliva nasvědčuje trendu omezovat vytápění domu jen na jeho aktivně užívanou část. Příčinou jen 20 % pro tepelná čerpadla, přestože jsou silně dotována, může být poměrně vysoká tepelná ztráta starších domů a i přes dotace poměrně vysoká investice a vyšší provozní výdaje, pokud se nezmění režim vytápění domu. 11 % pro kotle na pelety lze brát po cenových šocích zdrojů energie z minulých dvou let za dobrou výchozí pozici.


Obr. 2 Zvažované alternativy nových zdrojů tepla

Průzkum potvrdil, že lidé chtějí něco pozitivního udělat pro životní prostředí, pokud je to spojeno s úsporou nákladů, zvýšením komfortu. Samozřejmě že význam má motivace dotacemi. Dotace však nejsou na prvním místě, což je obecně příznivý stav. Motiv snížení energetické závislosti uvedený v 26 % svědčí pro snahu odpoutat se od výkyvů cen zdrojů energií, pravděpodobně i od platby neustále rostoucích paušálních poplatků bez ohledu na výši spotřebované energie.


Obr. 3 Pozitiva výměn kotlů, jak je vidí tazatelé.

Z pohledu celého státu se může zdát, že modernizace pouhých 1000 starých kotlů je z hlediska ozdravení životního prostředí bezvýznamná. Analýza Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že tomu tak není. V podstatě každý starý vyměněný kotel je cenný. Příklad z analýzy ukazuje, že výměnou starých prohořívacích kotlů na hnědé uhlí za moderní kotle na dřevo se sníží produkce prachových částic o 88 % a rakovinotvorného benzo(A)pyrenu o 90 %.


Obr. 4 Příklad dat z měření v malé obci v ČR v letech 2016 až 2023 ukazující vztah mezi počtem vyměněných kotlů a úrovní znečištění ovzduší. Červená čára ukazuje průměr, růžové sloupce rozmezí mezi min. a max. denním průměrem. Pokles rozmezí ukazuje na zásadní zlepšení kotlů nejen ve stavu jmenovitého výkonu, ale jak minimálního, tak maximálního. Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Změny v podpoře výměn nevyhovujících zdrojů tepla od 1. září 2024

Končí „kotlíkové dotace“ financované přes kraje z OPŽP. Podpora výměn zdrojů pro všechny domácnosti poběží v programu Nová zelená úsporám. Pro seniory a nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Žádat o dotace se tak již nebude na kraji nebo u Státního fondu životního prostředí ČR, ale již jen u Státního fondu životního prostředí ČR.

Program NZÚ se od září otevírá žadatelům i v oblasti výměn dalších zdrojů vytápění, jako jsou kotle na topné oleje či lokální topidla na pevná paliva. Dotaci je možné získat i na výměnu elektrického vytápění nebo plynového kotle za tepelné čerpadlo.

Podporu bude nově možné čerpat na výměnu všech uhelných kotlů:

  • Kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 (již platí)
  • Kotle konstruovaného pro spalování pouze pevných fosilních paliv (tzn. uhlí černé, hnědé, uhelné brikety, koks), a to bez ohledu na jejich třídu (nově).
Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Vyjádření Asociace podniků topenářské techniky k novým podmínkám

  • Prodloužení dotací na výměnu kotlů tříd 1 a 2 i po 1. září 2024 je pozitivním signálem pro nerozhodnuté provozovatele těchto kotlů
  • Kapacita instalačních firem umožňuje ročně instalovat až 190 tisíc teplovodních zdrojů tepla do 50 kW. Z této kapacity lze ovšem jen část využít na výměnu kotlů na pevná paliva
  • U podpory na výměnu uhelných kotlů je prospěšné se přednostně zaměřit na čistě uhelné kotle. Kombinované kotle uhlí/biomasa, které plní požadavky dle ekodesignu, budou v dohledné době vítaným „mostem“ k nenásilnému přechodu vytápění části domácností od uhlí k biomase.

Výše nových dotací byla uvedena v článku Nové podmínky programů NZÚ a NZÚ Light od 1. září 2024.

Přečtěte si také Nové podmínky programů NZÚ a NZÚ Light od 1. září 2024 Přečíst článek
 
 
Reklama