Regulace topných a chladicích systémů (XIII)

Datum: 7.8.2014  |  Organizace: DANFOSS, s. r. o.  |  Firemní článek

DANFOSS, s. r. o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4

tel.:283 014 111
e-mail:
web:heating.danfoss.cz

Tento článek doplňuje předchozích 12 regulačních schemat, které byly věnovány regulaci vytápění a chlazení při využití např. fan-coilů, velkoplošných systémů, solárních systémů, radiátorů s TRV, radiátorů s automatickými regulátory průtoku, v přípravě teplé vody a v předávacích stanicích.


Schema v tomto článku je pro soustavy s proměnným průtokem s typickým využitím ve ventilačních vytápěcích jednotkách, vzduchových závěsech atd. U této aplikace zaručujeme proměnný průtok v distribuční síti a regulaci průtoku v celé koncové jednotce nezávisle na oscilacích tlaku v soustavě. Tak během celého provozu zamezíme nadprůtoku.

Návrh
 • JEDNODUCHÁ METODA VÝPOČTU: není nutný výpočet Kvs, autority či hydraulického přednastavení
 • AUTORITA 100 % – tlakově nezávislá regulace
 • Zjednodušený výpočet nastavení průtoku podle spotřeby tepla
 • Výpočet dopravního tlaku čerpadla podle min. Δp na ventilu a tlakové ztráty v soustavě při nominálním průtoku
Provozní náklady
 • NEJNIŽŠÍ čerpací náklady F) (nehrozí nadprůtok)
 • Tepelné ztráty a zahřívání potrubí jsou minimální
 • Nejnižší potřeba dopravního tlaku čerpadla
 • Je možná optimalizace dopravního tlaku čerpadla J)
 • Regulační ventily – 100% AUTORITA a nejvyšší účinnost – minimum oscilace teploty v místnosti K)
 • Uvedení soustavy do provozu B) není nutné
Investice
 • Investiční náklady I) – DOBRÉ–VYSOKÉ (pouze 2cestný PIBCV)
 • V soustavě není žádný hydraulický prvek
 • Nejmenší počet ventilů v soustavě (nižší instalační náklady I))
 • Uvedení soustavy do provozu B) není nutné
 • Doporučuje se čerpadlo s proměnnými otáčkami S) (proporcionální charakteristika)
Navrženo pro rychlou instalaci
 • Hydraulická regulace pouze u vytápěcích/chladicích jednotek se 100% AUTORITOU
 • Vyvažování při plné i částečné zátěži – VYNIKAJÍCÍ
 • Uvedení do provozu není nutné
 • Čerpadlo s proměnnými otáčkami zajišťuje nejvyšší úsporu energie T)
Jiné
 • PIBCV se dokáže uzavřít při tlaku 6 bar
 • Není nadprůtok L)
 • Obvykle optimalizované čerpadlo
 • Minimální celková spotřeba energie, MAXIMÁLNÍ ÚSPORA ENERGIE
 • V technologických prostorách jako jsou sklady apod. doporučujeme použít samočinný regulátor teploty QT

Doporučená* aplikace

 

Poznámky

*Doporučená – správná funkce, vysoká efektivita

**Přijatelná – správná funkce, méně účinné

A Tradiční výpočet: Pro správnou regulaci musíme vzít v úvahu dvě hlavní charakteristiky; autoritu regulačního ventilu a tlakovou ekvivalenci před každou koncovou jednotkou. Z tohoto důvodu musíme spočítat požadovanou hodnotu Kvs regulačních ventilů a brát celou hydraulickou soustavu jako jednu jednotku.

B Uvedení do provozu: Musíme spočítat požadované nastavení manuálního a automatického seřizovacího ventilu tradičním výpočtem, nežli předáme budovu uživateli. Musíme se ujistit, že průtok odpovídá požadovaným hodnotám. Proto (kvůli nepřesnosti instalace) musíme zkontrolovat průtok v měřících bodech a případně provést nápravu.

C Znovuuvedení soustavy do provozu: Občas je třeba provést znovu kontrolu (např. v případě změny funkce a velikosti místnosti, regulace ztráty tepla a tepelných zisků).

D Kompenzační metoda uvedení do provozu: Speciální zprovozňovací procedura, pokud je použit partnerský ventil ke kompenzování výkyvů manuálního seřizovacího ventilu (pro více informací kontaktujte Danfoss).

E Dobrá autorita: Autorita je velikost deferenčního tlaku, který zpomaluje úbytek tlaku v regulačním ventilu a porovnává se s dostupným diferenčním tlakem

a =  Δp MCVΔp MCV + Δp potrubí/jednotek

 

Autorita je dobrá, pokud je hodnota min. 0,5–0,6.

F Čerpací náklady: Výdaje, které musíme zaplatit za spotřebovanou energii čerpadla.

G Konstantní průtok: Průtok v soustavě či jednotce, který se po celé období provozu nemění.

H Syndrom nízkého ΔT: Je výrazný hlavně u soustav chlazení. Pokud nelze zajistit potřebné ΔT v soustavě, účinnost chlazení dramaticky klesá. Tento symptom se ale může objevit i v soustavách vytápění.

I Investiční (instalační) náklady: celá fi nanční částka, kterou musíme zaplatit za danou část instalace (v případě srovnání musíme vzít do úvahy veškeré náklady na implementaci včetně instalace a jiných příslušenství).

J Optimalizace čerpadla: případě elektricky řízené spotřeby čerpadla lze redukovat dopravní tlak čerpadla do bodu, kde je zajištěn v celé soustavě požadovaný průtok, ale spotřeba energie klesne na minimum.

K Oscilace teploty v místnosti: Reálná teplota v místnosti se po celou dobu odchyluje od nastavené teploty. Oscilace je velikost této odchylky.

L Není nadprůtok: průtok koncovou jednotkou odpovídá žádoucímu průtoku, bez nadprůtoku.

M DHW: Rozvody teplé vody (Domestic Hot Water).

N Partnerský ventil: Dodatečný manuálně seřizovací vetil je dobé využít pro zajištění správného vyvážení ve všech větvích.

O Proměnný průtok: Průtok v soustavě soustavně kolísá podle aktuální zátěže. Závisí na externích okolnostech jako je sluneční svit a interní tepelné zisky či obsazenost místnosti.

P Chybějící obtok: případě aplikace FCU s 3 či 4 cestným ventilem, MBV na obtokové větvi chybí. Tak není možné vyrovnávat tlakovou ztrátu v FCU v obtokové větvi. Průtok pak nebude stejný.

Q Termální desinfekce: V systémech DHW se dramaticky zvyšuje počet bakterií Legionella při teplotě blízké výtokové teplotě. Ta způsobuje nemoci a může vést i k úmrtí. Proto je nutná pravidelná desinfekce. Nejjednodušším způsobem je zvýšit teplotu v DHW nad ~60–65 °C. Při takové teplotě se bakterie zničí.

R EPBD: Energetický výkon dle stavební směrnice (Energy Performance of Building Directive) – podle doporučení 2002/91/EK, které je v EU povinné od 2. ledna 2006. Tento předpis pojednává o úsporách energie a o revizích soustav.

S Pohon s proměnnými otáčkami (Variable Speed Drive, VSD): Oběhové čerpadlo je vybaveno vestavěným či externím elektronickým regulátorem, který zajišťuje konstantní, proporční (či paralelní) diferenční tlak v soustavě.

T Úspora energie: Snížení nákladů na elektrickou a nebo tepelnou energii.

V Skupina: 2–4 ks koncových jednotek řízených jedním teplotním signálem.

W Přepínání: V soustavách, kde vytápění a chlazení nemůže fungovat současně, musí soustava přepínat mezi těmito režimy provozu.

X Třída „A“: Místnosti jsou klasifi kovány podle toho, jaké poskytují pohodlí (norma EU). „A“ je nejvyšší třída s nejmenší oscilací teploty a nejlepším pohodlím.

Y Stabilní teplota v místnosti: Lze jí dosáhnout proporčním přímočinným či elektronickým regulátorem. Tato aplikace brání oscilacím teploty v místnosti díky hysterezi on/off termostatu.

Z Výtoková teplota: Teplota, která se okamžitě objeví, jakmile se otevře kohoutek.

 

Datum: 7.8.2014
Organizace: DANFOSS, s. r. o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo ENBRA
logo DANFOSS
logo THERMONA
logo GEMINOX
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czLesy ČR zvýší investice do vodních staveb o polovinu na 300 mil.Webinář: Otázky a odpovědi z Wienerberger fóra 2018 - Tepelná technikaČisté tržby mezinárodního koncernu Lindab v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EURBřeclavská nemocnice vsadila na energetické úspory. Ročně na energiích ušetří okolo 40 %