Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

K čemu jsou čerpadlové skupiny?

Rozhovor s Ing. Václavem Dědičem na téma čerpadlové skupiny Barberi pro plynové kotle. Zásadní výhodou je jejich variabilita. Umožňují řešit jak směšované okruhy, tak i nesměšované. Tedy variabilita nejen co do technické složitosti, ale i tvarového řešení pro vestavbu do stěny, na stěnu, do různě omezených prostorů, třeba i „hlavou dolů“ atp.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Teplo vyrobené v kotli, v tepelném čerpadle, je nutné dostat do vytápěných místností. Běžně tento transport probíhá pomocí otopné vody. Do vytápěných prostorů, respektive prvků, které je vytápí, otopná voda vstupuje teplejší, část tepla odevzdá a vrací se chladnější. A právě to, aby otopná voda optimálně cirkulovala, zajišťuje čerpadlová skupina.
Je fakt, že v jednoduchých případech, zvláště pak malých výkonů, může být čerpadlová skupina omezena jen na oběhové čerpadlo, a to zpravidla integrované do plynového kotle, v případě tepelného čerpadla do jeho vnitřní jednotky. V reálné praxi se však vyskytují mnohem různější požadavky na rozvod otopné vody, počínaje potřebou přepínat zdroj tepla mezi vytápěním a přípravou teplé vody, přes napojení více okruhů vytápění, vzduchotechniky aj. A taková řešení, v případě individuálního sestavování čerpadel, armatur, servopohonů aj. vyžadují mnohem více montážního a režijního času, než když jsou sériově zhotovena u výrobce.

Pro zhotovení čerpadlových skupin je nutné nakupovat potřebné komponenty. Vzhledem k malým množstvím při individuálním sestavování vždy mnohem dráže, než za ně platí velký odběratel. Nehledě na nutnost po montáži zkontrolovat těsnost spojů, případně ji opravovat, což se instalační firmě může hodně nevyplatit. S kompletně vystrojenou čerpadlovou skupinou je spojen nejen její kompaktní tvar, kvalitní tepelná izolace, ale i záruka. Čerpadlová skupina je od výrobce dodávána jako jeden výrobek bez ohledu na počet komponentů, ze kterých je složena.

Typickou oblast, ve které je nejčastěji výhodné využívat kompletované čerpadlové skupiny, tvoří otopné soustavy, ve kterých se počítá s páteřním rozvodem otopné vody s dimenzí DN20. A především pro tato použití nabízí čerpadlové skupiny značky Barberi dodavatel tepelné techniky, společnost Brilon a.s.

Kromě již výše uvedeného je zásadní výhodou čerpadlových skupin Barberi jejich variabilita. Umožňují řešit jak směšované okruhy, tak i nesměšované. Tedy variabilita nejen co do technické složitosti, ale i tvarového řešení pro vestavbu do stěny, na stěnu, do různě omezených prostorů, třeba i „hlavou dolů“ atp.

Zajímavou možností je montáž po etapách. Instalatér nemusí celou čerpadlovou skupinu namontovat naráz celou. Pokud je na ní napojeno více technologií, může jednotlivé bloky instalovat tak, jak jsou technologie postupně kompletovány. To umožňuje každou technologii například samostatně testovat, aniž by se tím narušila konstrukční koncepce stanice.

Typický postup vedoucí k závazné objednávce začíná specifikací, pro jaké okruhy je čerpadlová skupina určena, pro jaké hydraulické parametry a teplotní spády je určena, jaká čerpadla mají být použita, jaká regulace atp. Na základě specifikace je skupina z uskladněných bloků sestavena, odzkoušena a zákazník si ji může odvézt nebo je mu odeslána. Nejběžnější typy jsou na skladě k okamžitému odběru.

Vzhledem k současnému nedostatku řemeslníků si instalační firma individuálním sestavováním čerpadlových skupin v řadě případů snižuje svůj obrat, neboť by řemeslníky mohla využít na práci, kterou si může nechat lépe zaplatit. Toto potvrdila většina firem, se kterými Brilon a.s. spolupracuje, a i proto byl sortiment tepelné techniky nabízený společností Brilon od letošního jara o čerpadlové skupiny Barberi rozšířen.

 
 
Reklama