Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plošné vytápění a chlazení REHAU - systémová deska VARIONOVA (I)

Systém REHAU pro podlahové vytápění se systémovou deskou Varionova je určen pro snadnou a rychlou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek a snadným zpracováním přířezu. V provedení s kročejovou izolací splňuje izolace z polystyrenové pěny s kontrolovanou kvalitou požadavky ČSN EN 13163.

Díky vysokému podílu energie sálání plošných topných systémů REHAU se pocit příjemného prostředí při vytápění dostaví již při výrazně nižší teplotě vzduchu v místnosti, kterou lze snížit až o 1-2 °C. To umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12 %.
Při tepelnětechnickém výpočtu podlahového vytápění (stanovení teploty topné vody a rozteče trubek) je nutno zohlednit tepelný odpor podlahové krytiny. Ten nesmí překročit hodnotu Rλ,B=0,15 m2K/W

Systémy plošného vytápění a chlazení nabízí REHAU pro mokré i suché pokládky v podlaze.

Systém REHAU – systémová deska Varionova

Tato varianta je vhodná pro trubky REHAU 14–17 mm a výhodou je:
 • snadná a rychlá pokládka
 • velmi dobré pochozí vlastnosti
 • bezpečná fixace trubek
 • snadné zpracování přířezu
Obr. 1 Systém REHAU s deskou Varionova s kročejovou izolací
Obr. 1 Systém REHAU s deskou Varionova s kročejovou izolací 30-2

Systémové komponenty

 • systémová deska REHAU Varionova
  • s kročejovou izolací 30-2
  • bez izolace
 • spojovací pás REHAU
 • ukončovací pás REHAU
 • upevňovací skoba REHAU
 • upevňovací prvek REHAU

Pro trubky REHAU

Pro desku REHAU s kročejovou izolací 30-2:

 • RAUTHERM S
  • 14 × 1,5 mm
  • 7 × 2,0 mm
  REHAU Varionova
  Obr. 2 Upevňovací skoba. Pomocí upevňovací skoby REHAU jsou trubky REHAU položené v úhlu 45° pevně zafixované.
 • RAUTITAN flex
  • 16 × 2,2 mm
 • RAUTITAN stabil
  • 16,2 × 2,6 mm

Pro desku REHAU bez izolace:

 • RAUTHERM S
  • 14 × 1,5 mm
 • RAUTITAN stabil
  • 16,2 × 2,6 mm

Příslušenství

 • okrajová dilatační páska REHAU
 • dilatační profil REHAU

Popis

Systémová deska REHAU Varionova je dodávána v provedení s kročejovou izolací 30-2 a v provedení bez izolace.

Obr. 3 REHAU Varionova
Obr. 3 Horní strana desky REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2
Obr. 4 REHAU Varionova
Obr. 4 Horní strana desky REHAU Varionova bez izolace

U obou forem provedení zajišťuje polystyrénová multifunkční krycí fólie velmi dobré uchycení trubky a bezpečnou izolaci proti záměsové vodě z mazaniny a vlhkosti.

V provedení s kročejovou izolací splňuje izolace z polystyrénové pěny s kontrolovanou kvalitou požadavky ČSN EN 13163. Rastr na spodní straně umožňuje rychlé provádění rovných přířezů.

Speciální systémová kontura umožňuje rozteč pokládky 5 cm a vícebodové a bezpečné uchycení trubek i v oblasti otáčení trubek.

Obr. 5 REHAU Varionova
Obr. 5 Spojování desek Varionova
Obr. 6 REHAU Varionova
Obr. 6 Spojování desek Varionova spojovacím pásem

Spojovací výstupky vytvarované na dvou stranách desek umožňují rychlé a bezpečné spojení a zamezují vzniku akustických a tepelných mostů. Spojení desek lze díky použité technice bez poškození rozebrat. Spojovací pásy REHAU, ukončovací pásy REHAU a upevňovací skoby REHAU jsou použitelné pro obě formy provedení systémové desky REHAU Varionova.

Systém REHAU Varionova je určen pro použití s mazaninami podle DIN 18560.

Pomocí ukončovacího pásu REHAU lze bezpečně provádět přechody mezi dveřmi a dilatačními spárami v mazanině. V oblasti pod ukončovacím pásem se dle požadavků položí systémová izolace REHAU.

REHAU Varionova
Obr. 7 Upevňovací prvek pro desky Varionova bez izolace na stavební izolaci

Obr. 8 Ukončovací pás

Obr. 9 Ukončovací pás a dilatační profil na desce Varionova

Montáž

 1. Osaďte skříň rozdělovače REHAU.
 2. Namontujte rozdělovač REHAU.
 3. Upevněte okrajovou dilatační pásku, logem REHAU směrem nahoru.
 4. Položte systémové izolační materiály REHAU, pokud je to nutné.
 5. Přiřízněte desky REHAU Varionova a položte je směrem od okrajové dilatační pásky REHAU.
  • Podél okrajové dilatační pásky je nutno u desky REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2 odříznout přesah fólie.
   • Zajistěte desku REHAU Varionova bez izolace upevňovacím prvkem desky REHAU na izolaci.
   • Okraj fólie dilatační pásky REHAU slepte bez pnutí s deskou REHAU Varionova.
  • Rovně uříznuté zbytky desky REHAU Varionova lze dále použít pomocí spojovacích pásů.
 6. Připojte trubku REHAU jedním koncem na rozdělovač REHAU.
 7. Položte trubku REHAU do rastru desky REHAU Varionova.
 8. Při pokládce v úhlu 45° upevněte trubku REHAU pomocí upevňovacích skob REHAU.
 9. Připojte trubku REHAU druhým koncem na rozdělovač REHAU.
 10. Namontujte dilatační profil.
Tab. 1 Technické údaje
Systémová deskaREHAU Varionova
s kročejovou izolací 30-2
REHAU Varionova
bez izolace
Materiál izolaceEPS 040 DES sg
Materiál multifunkční fóliePS fóliePS fólie
RozměryDélka1450 mm1450 mm
Šířka850 mm850 mm
Celková výška50/48 mm24 mm
Tloušťka izolační vrstvy pod topnou trubkou30 mm
Pokládací rozměrDélka1400 mm1400 mm
Šířka800 mm800 mm
Plocha1,12 m21,12 m2
Rozteč pokládky5 cm a násobky5 cm a násobky
Nazdvižení trubky3 mm
Typ stavební konstrukce podle DIN 18560 a ČSN EN 13813AA
Tepelná vodivost0,040 W/mK
Tepelný odpor0,75 m2K/W
Třída stavebních hmot podle DIN 4102B2B2
Chování při hoření podle ČSN EN 13501EE
Plošné zatížení max.5,0 kN/m260 kN/m2 1)
Míra zlepšení kročejového hluku 2) Δ LW, R28
1) závisí na použité izolaci
2) u masivního stropu a mazaniny nanesené na kročejové izolaci o hmotnosti ≥ 70 kg/m2

Minimální požadavky na izolaci podle ČSN EN 1264-4

Obr. 10 REHAU Varionova - minimální složení izolační vrstvy
Obr. 10 Minimální složení izolační vrstvy u systémových desek REHAU Varionova
1 Systémová deska REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2
2 Systémová deska REHAU Varionova bez kročejové izolaci
K Sklep
 • D1 Typ izolace 1:
  Nad místností se stejným využitím
  R ≥ 0,75 m2K/W
 • D2 Typ izolace 2:
  Nad nevytápěnou místností, místností s nestejným využitím nebo zeminou
  R ≥ 1,25 m2K/W
  (při hladině podzemní vody ≤ 5 m by měla být tato hodnota zvýšena)
 • D3 Typ izolace 3:
  Nad venkovním vzduchem
  −5 °C >Td ≥ −15 °C
  R ≥ 2,00 m2K/W

Tyto minimální požadavky na izolaci je nutno aplikovat nezávisle na izolaci pláště požadované předpisem EnEV (viz „Požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a ČSN EN 1264“, str. 15).

 
Tab. 2 Doporučené minimální složení izolační vrstvy systémových desek REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2
Systémová deska REHAU Varionova s kročejovou izolací
Typ izolace 1Typ izolace 2Typ izolace 3
Dodatečná izolace Zd
[mm]
Zd = 20
EPS 035 DEO dh
Zd = 50
EPS 040 DEO dm
Výška izolace
[mm]
b = 28b = 48b = 78
Výška konstrukce k horní hraně trubky
[mm]
c14 = 42
c16 = 44
c17 = 45
c14 = 62
c16 = 64
c17 = 65
c14 = 92
c16 = 94
c17 = 95

Tab. 3 Doporučené minimální složení izolační vrstvy systémové desky REHAU Varionova bez izolace
Systémová deska REHAU Varionova bez izolace
s požadavkem na kročejový hlukbez požadavku na kročejový hluk
Typ izolace 1Typ izolace 2Typ izolace 3Typ izolace 1Typ izolace 2Typ izolace 3
Dodatečná izolace Zd
[mm]
Zd = 30–2
EPS 040 DES sg
Zd = 50–2
EPS 040 DES sg
Zd = 70–2
EPS 035 DES sg
Zd = 30
EPS 040 DEO dm
Zd = 50
EPS 040 DEO dm
Zd = 50
PUR 025 DEO dh
Výška izolace
[mm]
b = 28b = 48b = 68b = 30b = 50b = 50
Výška konstrukce
k horní hraně trubky
[mm]
c14 = 46
c16 = 48
c14 = 66
c16 = 68
c14 = 86
c16 = 88
c14 = 48
c16 = 50
c14 = 68
c16 = 70
c14 = 68
c16 = 70

Doporučená minimální konstrukční výška mazaniny podle DIN 18560-2 pro systémovou desku REHAU Varionova s kročejovou izolací 30-2

Tab. 4 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 62 mm
≤ 3Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mm
≤ 4Překrytíc = 70 mmc = 70 mmc = 70 mm
Výška konstrukceh = 84 mmh = 86 mmh = 87 mm
≤ 5Překrytíc = 75 mmc = 75 mmc = 75 mm
Výška konstrukceh = 89 mmh = 91 mmh = 92 mm

Tab. 5 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mm
≤ 3Překrytíc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mmh = 72 mm
≤ 4Překrytíc = 60 mmc = 60 mmc = 60 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mmh = 77 mm
≤ 5Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mm

Tab. 6 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mm
≤ 3Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mm
≤ 4Překrytíc = 60 mmc = 60 mmc = 60 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mmh = 77 mm
≤ 5Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mm

Tab. 7 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mmc = 30 mm
Výška konstrukceh = 44 mmh = 46 mmh = 47 mm
≤ 3Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 62 mm
≤ 4Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mm
≤ 5Překrytíc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mmh = 72 mm

Tab. 8 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F7 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mmc = 30 mm
Výška konstrukceh = 44 mmh = 46 mmh = 47 mm
≤ 3Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mm
≤ 4Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 64 mm
≤ 5Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mm

Doporučená minimální konstrukční výška mazaniny podle DIN 18560-2 pro systémovou desku REHAU Varionova bez kročejové izolace

Tab. 9 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN stabil
16,2 × 2,6 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 45 mmc = 45 mm
a = 3 mm
Výška konstrukceh = 62 mmh = 64 mm
≤ 3Překrytíc = 62 mmc = 62 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mm
≤ 4Překrytíc = 67 mmc = 67 mm
Výška konstrukceh = 84 mmh = 86 mm
≤ 5Překrytíc = 72 mmc = 72 mm
Výška konstrukceh = 89 mmh = 91 mm

Tab. 10 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN stabil
16,2 × 2,6 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 37 mmc = 37 mm
a = 3 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mm
≤ 3Překrytíc = 52 mmc = 52 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mm
≤ 4Překrytíc = 57 mmc = 57 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mm
≤ 5Překrytíc = 62 mmc = 62 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mm

Tab. 11 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN stabil
16,2 × 2,6 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 40 mmc = 40 mm
a = 3 mm
Výška konstrukceh = 57 mmh = 59 mm
≤ 3Překrytíc = 47 mmc = 47 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mm
≤ 4Překrytíc = 57 mmc = 57 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mm
≤ 5Překrytíc = 62 mmc = 62 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mm

Tab. 12 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN stabil
16,2 × 2,6 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mm
a = 3 mm
Výška konstrukceh = 47 mmh = 49 mm
≤ 3Překrytíc = 42 mmc = 42 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mm
≤ 4Překrytíc = 47 mmc = 47 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mm
≤ 5Překrytíc = 52 mmc = 52 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mm

Tab. 13 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F7 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN stabil
16,2 × 2,6 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mm
a = 3 mm
Výška konstrukceh = 47 mmh = 49 mm
≤ 3Překrytíc = 37 mmc = 37 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mm
≤ 4Překrytíc = 42 mmc = 42 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mm
≤ 5Překrytíc = 47 mmc = 47 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mm

Tepelně technické zkoušky

Obr. 11 REHAU Varionova Obr. 11 Systémová deska REHAU Varionova s trubkou RAUTHERM S
 1. Vnitřní omítka
 2. Krycí podlahová lišta
 3. Okrajová dilatační páska
 4. Podlahová krytina
 5. Maltové lože
 6. Mazanina podle DIN 18560
 7. Trubka RAUTHERM S
 8. Okraj fólie dilatační pásky
 9. Systémová deska REHAU Varionova
  s kročejovou izolací
 10. Tepelná a kročejová izolace
 11. Izolace proti vlhkosti (podle DIN 18195)
 12. Stavební konstrukce
 13. Zemina

Systém desek REHAU Varionova je tepelně technicky prověřený a certifikovaný podle ČSN EN 1264.

Logo DIN geprüft
Registrační číslo: 7 F 218
 

Při plánování a montáži systému desek REHAU Varionova je nutno dodržovat požadavky ČSN EN 1264, část 4.


REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...