Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Suchý způsob pokládky plošného vytápění a chlazení REHAU (V)

Suchý systém REHAU je určen k použití suchých podlahových desek, ale je možné i použití s mokrou mazaninou a umožňuje podlahové vytápění na masivních a dřevěných trámových stropech. Při použití pro chlazení doporučujeme doplnění regulací a čidlem rosného bodu jako ochranu před kondenzací.

Plošné systémy REHAU umožňují každoroční úspory energie ve výši 6-12 % snížením teploty vzduchu v místnosti až o 1-2 °C při zachování pocitu příjemného prostředí. To je možné díky vysokému podílu energie sálání plošných topných systémů REHAU, při kterém i za výrazně nižší teploty vzduchu dosahujeme požadovaný komfort.

Úvodní článek seriálu nabídl přehled systémů plošného vytápění a chlazení REHAU, které jsou jak pro mokré, tak i pro suché pokládky v podlaze.

Navazující články představují podrobně jednotlivé systémy REHAU pro podlahové vytápění:

 • Systémovou desku Varionova, která je určena pro snadnou a rychlou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek
 • Systémovou deskou Vario, která je vhodná zejména pro pokládky trubek v oblasti sloupů, přípojek elektroventilace, výstupků a arkýřů, šikmých stěn atd.
 • Tacker deska REHAU, která je díky menší rozteči pokládky vhodná pro skládání především v menších členitých místnostech. Lze realizovat rozteče pokládky 5 cm a jejich násobky a pokládku navíc usnadňuje natištěný rastr.
 • Systém REHAU RAUFIX, u kterého je trubka pevně fixována v montážní liště a systém je vhodný pro jednoduché i dvojité meandrové vedení.

Dnešní článek představuje řešení pro suchou pokldáku podlahového vytápění nebo chlazení. Desky REHAU pro tuto technologii pokládky jsou na horní straně dodatečně opatřeny nakašírovanými tepelně vodivými profily z hliníku k uchycení topných trubek a pro příčnou distribuci tepla.

Suchý způsob REHAU

 • rychlá pokládka bez rizika zranění díky tepelně vodivým plechům nakašírovaným z výroby
 • snadné a rychlé zkracování díky integrovaným místům pro požadovaný lom
 • není nutné zvedání tepelně vodivých plechů při pokládce topného potrubí
 • vysoká odolnost pro chůzi po položené ploše
 • nízká konstrukční výška
Obr. 1
Obr. 1 Suchý způsob REHAU

Systémové komponenty

 • Pokládací deska REHAU
  • VA 12,5 (pro okrajové zóny)
  • VA 25 (pro pobytové zóny)
 • Vratná deska REHAU
  • VA 12,5 (pro okrajové zóny)
  • VA 25 (pro pobytové zóny)
 • Přechodová deska REHAU
 • Plná deska REHAU
 • Řezák drážek REHAU

Pro trubky REHAU

 • RAUTHERM S 16 × 2,0 mm
 • RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm
 • RAUTITAN stabil 16,2 × 2,6 mm

Příslušenství

 • okrajová dilatační páska REHAU
 • krycí fólie REHAU
 • systémové izolační materiály REHAU

Suchý systém REHAU je určen k použití suchých podlahových desek. Kombinace s mokrou mazaninou podle DIN 18560 je možná.

Pokud je suchý systém REHAU použit ve spojení se suchou podlahovou deskou pro chlazení, může na trubce nebo na přední nebo zadní straně sádrovláknitých desek docházet ke kondenzaci.

Pro zamezení kondenzace použijte regulační sadu REHAU pro vytápění/chlazení ve spojení s čidlem rosného bodu nebo s jinou vhodnou regulační a monitorovací technikou.

Popis

Suchý systém REHAU umožňuje podlahové vytápění konstrukce B podle DIN 18560 a ČSN EN 13813 na masivních a dřevěných trámových stropech.

Všechny systémové desky suchého systému REHAU jsou vyrobeny z expandovaného polystyrénu EPS a splňují požadavky ČSN EN 13163.

Obr. 2
Obr. 2 Pokládací deska REHAU VA 12,5
Obr. 3
Obr. 3 Pokládací deska REHAU VA 25

Pokládací desky REHAU jsou na horní straně dodatečně opatřeny nakašírovanými tepelně vodivými profily z hliníku k uchycení topných trubek a pro příčnou distribuci tepla. Integrovaná místa požadovaného lomu zajišťují bezproblémové a rychlé zkrácení pokládacích desek při pokládce. Vratné desky slouží k vytvoření ohybu topných trubek v oblasti stěn nebo prostoru dle příslušného plánu pokládky.

Pro přechod z VA 12,5 cm na VA 25 cm se používá přechodová deska REHAU.

Obr. 4
Obr. 4 Vratná deska REHAU VA 12,5
Obr. 5
Obr. 5 Vratná deska REHAU VA 25
Obr. 6
Obr. 6 Plná deska REHAU
 

Při použití suchého systému REHAU s mokrou mazaninou je nutno na systémové desky položit s přesahem krycí fólii REHAU. Přesahy fólie a okraj fólie okrajové dilatační pásky je nutno pečlivě slepit.

Požadavky na dodatečnou tepelnou nebo kročejovou izolaci uvedené při použití suchých podlahových desek zde neplatí.

Maximální stlačitelnost tepelné nebo kročejové izolace ve spojení s mokrou mazaninou nesmí z důvodu pokládky přesáhnout 3 mm.

Na dřevěných trámových stropech používejte kvůli nebezpečí tvorby plísně pouze prodyšnou ochranu (např. natronový nebo asfaltový papír).

Minimální požadavky na izolaci podle ČSN EN 1264-4

Obr. 7 Minimální složení izolační vrstvy u suchého systému REHAU
Obr. 7 Minimální složení izolační vrstvy u suchého systému REHAU
1 s kročejovou izolací (TSD)
2 bez kročejové izolace (TSD)
K sklep
 • D1 Typ izolace 1:
  Nad místností se stejným využitím
  R ≥ 0,75 m2K/W
 • D2 Typ izolace 2:
  Nad nevytápěnou místností, místností s nestejným využitím nebo zeminou
  R ≥ 1,25 m2K/W
  (při hladině podzemní vody ≤ 5 m by měla být tato hodnota zvýšena)
 • D3 Typ izolace 3:
  Nad venkovním vzduchem
  −5 °C > Td ≥ −15 °C
  R ≥ 2,00 m2K/W

Tyto minimální požadavky na izolaci je nutno aplikovat nezávisle na izolaci pláště požadované předpisem EnEV (viz „Požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a ČSN EN 1264“).

 
Tab. 1 Doporučené minimální složení izolační vrstvy
Typ izolace 1Typ izolace 2Typ izolace 3
s TSDbez TSDs TSDbez TSDs TSDbez TSD
Dodatečná izolace Zd Zd = 20 - 2 mm
Dřevovláknitá izolace / izolace z minerální vlny
WLG 040
-Zd = 20 - 2 mm
Dřevovláknitá izolace / izolace z minerální vlny
WLG 040
Zd = 20 mm
EPS 035 DEO
Zd 2 = 20 - 2 mm
Dřevovláknitá izolace / izolace z minerální vlny
WLG 040
Zd 1 = 30 mm
EPS 035 DEO
Zd = 50 mm
EPS 035 DEO
Výška izolace/
konstrukční výška k horní hraně trubky
[mm]
b = 48b = 30b = 48b = 50b = 78b = 80
Vysvětlení: zkratka TSD je označení pro kročejovou izolaci

Oblasti použití a konstrukční výšky suchých podlahových desek jsou popsány samostatně ve firemních materiálech.

Doporučené minimální konstrukční výšky mazaniny podle DIN 18560-2

Tab. 2 Konstrukční výšky mazaniny podle DIN 18560-2
(s trubkou RAUTHERM S 16 × 2,0 mm nebo trubkou RAUTITAN flex 16 × 2,2 mm)
Plošné zatížení
[kN/m2]
Cementový potěr CT třídy
pevnosti v tahu při ohybu
Tekutá mazanina se síranem vápenatým CAF třídy
pevnosti v tahu při ohybu
Konstrukční schéma podlahy
F4F5F4F5F7
≤ 2h = 45 mmh = 40 mmh = 35 mmh = 30 mmh = 30 mm
≤ 3h = 65 mmh = 55 mmh = 50 mmh = 45 mmh = 40 mm
≤ 4h = 70 mmh = 60 mmh = 60 mmh = 50 mmh = 45 mm
≤ 5h = 75 mmh = 65 mmh = 65 mmh = 55 mmh = 50 mm

Tepelně technické zkoušky

Obr. 8 Suchý systém REHAU s trubkou RAUTHERM S Obr. 8 Suchý systém REHAU s trubkou RAUTHERM S
 1. Vnitřní omítka
 2. Krycí podlahová lišta
 3. Okrajová dilatační páska
 4. Podlahová krytina
 5. Maltové lože
 6. Suchá podlahová deska
 7. Tepelně vodivý plech, nakašírovaný na poz. 9
 8. Trubka RAUTHERM S
 9. Pokládací deska REHAU z polystyrénové pěny PS
 10. Tepelná a kročejová izolace
 11. Izolace proti vlhkosti (podle DIN 18195)
 12. Stavební konstrukce
 13. Zemina

Suchý systém REHAU je tepelně technicky prověřený a certifikovaný podle ČSN EN 1264.

Logo DIN geprüft
Registrační číslo: 7 F 106
 

Při plánování a montáži suchého systému REHAU dodržujte požadavky ČSN EN 1264, část 4.


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...