Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plošné vytápění a chlazení REHAU – systémová deska Vario (II)

Dobře navržené sálavé vytápění umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12 %. Systémy plošného vytápění a chlazení REHAU jsou vhodné jak pro mokré, tak i pro suché pokládky v podlaze. Deska Varionova je určena pro snadnou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek, deska Vario je vhodná např. kolem sloupů a šikmých stěn.

Díky vysokému podílu energie sálání plošných topných systémů REHAU se pocit příjemného prostředí při vytápění dostaví již při výrazně nižší teplotě vzduchu v místnosti, kterou lze snížit až o 1-2 °C. To umožňuje každoroční úspory energie ve výši 6-12 %.

Úvodní článek seriálu nabídl přehled systémů plošného vytápění a chlazení REHAU, které jsou jak pro mokré, tak i pro suché pokládky v podlaze.

V předchozím článku jsme představili systém REHAU pro podlahové vytápění se systémovou deskou Varionova, který je určen pro snadnou a rychlou mokrou pokládku s bezpečnou fixací trubek a snadným zpracováním přířezu. V provedení s kročejovou izolací splňuje izolace z polystyrenové pěny s kontrolovanou kvalitou požadavky ČSN EN 13163.

Následující článek představuje Systém REHAU se systémovou deskou Vario, který je vhodný zejména pro pokládky trubek v oblasti sloupů, přípojek elektroventilace, výstupků a arkýřů, šikmých stěn atd. Systémová deska REHAU Vario je z polystyrénové pěny s polystyrénovou fólií nakašírovanou na horní straně jako utěsnění proti záměsové vodě z mazaniny.

Systém REHAU – systémová deska Vario

 • vhodné pro tekutou mazaninu
 • snadná a rychlá pokládka
 • flexibilní vedení trubek
 • ekologický díky 100% recyklovatelnosti
Obr. 1 Systém REHAU – systémová deska Vario
Obr. 1 Systém REHAU – systémová deska Vario

Obr. 2
Obr. 2 Systémová deska REHAU Vario

Obr. 3
Obr. 3 Obvodová drážka pro spojení systémové desky REHAU Vario s PST 17-2

Systémové komponenty

 • systémová deska REHAU Vario
  • bez kročejové izolace
  • s kročejovou izolací (PST 17-2)

Pro trubky REHAU

 • RAUTHERM S
  • 14 × 2,0 mm
  • 17 × 2,0 mm
 • RAUTITAN flex
  • 16 × 2,2 mm

Příslušenství

 • okrajová dilatační páska REHAU
 • dlatační profil REHAU
 • výplňový profil REHAU

Popis

Systémová deska REHAU Vario se skládá z polystyrénové pěny s kontrolovanou kvalitou a splňuje požadavky ČSN EN 13163. Polystyrénová fólie nakašírovaná na horní straně utěsňuje podle DIN 18560 a ČSN EN 1264 proti záměsové vodě z mazaniny a vlhkosti. Střídavé uspořádání systémových polí a prázdných polí umožňuje rozteč pokládky 5 cm a násobků a extrémně flexibilní vedení trubek se záhyby od 15° do 180°. Systém je tak vhodný zejména pro pokládky trubek v oblasti sloupů, přípojek elektroventilace, výstupků a arkýřů, šikmých stěn atd. Obvodová drážka zajišťuje rychlé a bezpečné spojení a brání vzniku akustických a tepelných mostů. Systémová deska REHAU Vario s PST 17-2 nabízí dodatečnou kročejovou izolaci. Rastr na spodní straně umožňuje provádění rychlých a rovných přířezů. Systém REHAU Vario je určen pro použití s mazaninami podle DIN 18560.

Montáž

 1. Osaďte skříň rozdělovače REHAU.
 2. Namontujte rozdělovač REHAU.
 3. Upevněte okrajovou dilatační pásku, logem REHAU směrem nahoru.
 4. Položte systémové izolační materiály REHAU, pokud je to nutné.
 5. Přiřízněte desky REHAU Vario a položte je směrem od okrajové dilatační pásky REHAU.
  • Na styčné hraně musí rastr výstupků souhlasit, aby bylo možno dodržet plánovanou rozteč trubek při pokládce.
  • Podél okrajové dilatační pásky REHAU uřízněte drážky pro zaháknutí, aby se zabránilo vzniku dutin pod mazaninou.
  • Okraj fólie okrajové dilatační pásky REHAU slepte bez pnutí s deskou REHAU Vario.
  • Rovně uříznuté zbytky z hotové položené řady lze použít jako začátky nové řady.
 6. Připojte trubku REHAU jedním koncem na rozdělovač REHAU.
 7. Položte trubku REHAU do rastru desky REHAU Vario.
 8. Připojte trubku REHAU druhým koncem na rozdělovač REHAU.
 9. Namontujte dilatační profil a vyplňovací profil.
Tab. 1 Technické údaje
Systémová deskaREHAU VarioREHAU Vario
s PST 17-2
Materiál základní deskyEPS 035 DEO dhEPS 035/045 DESsg
Materiál krycí fóliePS fóliePS fólie
RozměryDélka1230 mm1230 mm
Šířka830 mm830 mm
Celková výška46 mm63/61 mm
Tloušťka izolační vrstvy pod topnou trubkou23 mm40 mm
Pokládací rozměrDélka1200 mm1200 mm
Šířka800 mm800 mm
Plocha0,96 m20,96 m2
Rozteč pokládky5 cm a násobky5 cm a násobky
Nazdvižení trubky≤ 5 mm≤ 5 mm
Typ stavební konstrukce podle DIN 18560 a ČSN EN 13813AA
Tepelná vodivost0,035 W/mK0,035 W/mK
Tepelný odpor0,65 m2K/W0,65 m2K/W
Třída stavebních hmot podle DIN 4102B2B2
Chování při hoření podle ČSN EN 13501EE
Plošné zatížení max.80,0 kN/m25,0 kN/m2
Míra zlepšení kročejového hluku1) Δ Lw, R--26
1) u masivního stropu a mazaniny nanesené na kročejové izolaci o hmotnosti 70 kg/m2

Minimální požadavky na izolaci podle ČSN EN 1264-4

Obr. 4 Minimální složení izolační vrstvy u systémových desek REHAU Vario
Obr. 4 Minimální složení izolační vrstvy u systémových desek REHAU Vario
1 Systémová deska REHAU Vario s kročejovou izolací 30-2
2 Systémová deska REHAU Vario bez kročejové izolace
K Sklep
 • D1 Typ izolace 1:
  nad místností se stejným využitím
  R ≥ 0,75 m2K/W
 • D2 Typ izolace 2:
  nad nevytápěnou místností, místností s nestejným využitím nebo zeminou
  R ≥ 1,25 m2K/W
  (při hladině podzemní vody ≤ 5 m by měla být tato hodnota zvýšena)
 • D3 Typ izolace 3:
  nad venkovním vzduchem
  −5 °C >Td ≥ −15 °C
  R ≥ 2,00 m2K/W

Tyto minimální požadavky na izolaci je nutno aplikovat nezávisle na izolaci pláště požadované předpisem EnEV (viz „Požadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a ČSN EN 1264“, str. 15).

 
Tab. 2 Doporučené minimální složení izolační vrstvy u systémových desek REHAU Vario
s požadavkem na kročejový hlukbez požadavku na kročejový hluk
Typ izolace 1Typ izolace 2Typ izolace 3Typ izolace 1Typ izolace 2Typ izolace 3
Dodatečná izolace Zd
[mm]
Zd = 10
EPS 035 DEO dh
Zd = 40
EPS 035 DEO dh
Zd = 10
EPS 040 DEO dm
Zd = 30
EPS 040 DEO dm
Zd = 50
EPS 035 DEO dh
Výška izolace
[mm]
b = 38b = 48b = 78b = 33b = 53b = 73
Výška konstrukce
k horní hraně trubky
[mm]
c14 = 52
c16 = 54
c17 = 55
c14 = 62
c16 = 64
c17 = 65
c14 = 92
c16 = 94
c17 = 95
c14 = 47
c16 = 49
c17 = 50
c14 = 67
c16 = 69
c17 = 70
c14 = 87
c16 = 89
c17 = 90

Doporučená minimální výška mazaniny podle DIN 18560-2 pro desku REHAU Vario

Tab. 3 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 62 mm
≤ 3Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mm
≤ 4Překrytíc = 70 mmc = 70 mmc = 70 mm
Výška konstrukceh = 84 mmh = 86 mmh = 87 mm
≤ 5Překrytíc = 75 mmc = 75 mmc = 75 mm
Výška konstrukceh = 89 mmh = 91 mmh = 92 mm

Tab. 4 Konstrukční výšky mazaniny pro cementovou mazaninu CT třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mm
≤ 3Překrytíc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mmh = 72 mm
≤ 4Překrytíc = 60 mmc = 60 mmc = 60 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mmh = 77 mm
≤ 5Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mm

Tab. 5 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F4 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mm
≤ 3Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mm
≤ 4Překrytíc = 60 mmc = 60 mmc = 60 mm
Výška konstrukceh = 74 mmh = 76 mmh = 77 mm
≤ 5Překrytíc = 65 mmc = 65 mmc = 65 mm
Výška konstrukceh = 79 mmh = 81 mmh = 82 mm

Tab. 6 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F5 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mmc = 30 mm
Výška konstrukceh = 44 mmh = 46 mmh = 47 mm
≤ 3Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 62 mm
≤ 4Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mm
≤ 5Překrytíc = 55 mmc = 55 mmc = 55 mm
Výška konstrukceh = 69 mmh = 71 mmh = 72 mm

Tab. 7 Konstrukční výšky mazaniny pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF třídy pevnosti v tahu při ohybu F7 podle DIN 18560-2
Plošné zatížení
[kN/m2]
RAUTHERM S
14 × 1,5 mm
RAUTITAN flex
16 × 2,2 mm
RAUTHERM S
17 × 2,0 mm
Konstrukční schéma podlahy
≤ 2Překrytíc = 30 mmc = 30 mmc = 30 mm
Výška konstrukceh = 44 mmh = 46 mmh = 47 mm
≤ 3Překrytíc = 40 mmc = 40 mmc = 40 mm
Výška konstrukceh = 54 mmh = 56 mmh = 57 mm
≤ 4Překrytíc = 45 mmc = 45 mmc = 45 mm
Výška konstrukceh = 59 mmh = 61 mmh = 64 mm
≤ 5Překrytíc = 50 mmc = 50 mmc = 50 mm
Výška konstrukceh = 64 mmh = 66 mmh = 67 mm

Tepelně technické zkoušky

Obr. 5 Systémová deska REHAU Vario Obr. 5 Systémová deska REHAU Vario
s trubkou RAUTHERM S

 1. Vnitřní omítka
 2. Krycí podlahová lišta
 3. Okrajová dilatační páska
 4. Podlahová krytina
 5. Maltové lože
 6. Mazanina podle DIN 18560
 7. Trubka RAUTHERM S
 8. Okraj fólie okrajové dilatační pásky
 9. Systémová deska REHAU Vario
 10. Tepelná a kročejová izolace
 11. Izolace proti vlhkosti (podle DIN 18195)
 12. Stavební konstrukce
 13. Zemina

Systém desek REHAU Vario je tepelně technicky prověřený a certifikovaný podle ČSN EN 1264.

Logo DIN geprüft
Registrační číslo: 7 F 218
 

Při plánování a montáži systému desek REHAU Vario je nutno dodržovat požadavky ČSN EN 1264, část 4.


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...