Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém pro temperování venkovních ploch Rehau RAUWAY

Systém REHAU RAUWAY pro temperování volných ploch s využitím geotermální energie zajistí ochranu povrchu před sněhem a ledem, sníží nebezpečí nehod a úrazů a minimalizuje požadavky na údržbu, včetně omezení solení.

Určité oblasti provozu, jako jsou vchody nemocnic, mosty a letiště mají specifické požadavky. S ohledem na bezpečnost musí být chráněny před zimním ledem a sněhem. Řešením je systém REHAU RAUWAY pro temperování asfaltových ploch s využitím geotermální energie.

Systém REHAU RAUWAY je vhodný například pro:
 • mosty
 • vjezdy do parkovacích domů
 • vjezdy do nemocnic a nouzové přístupové cesty
 • nákladové rampy
 • vchody a východy (vjezdy a výjezdy) z tunelů
 • pěší zóny
 • letiště (startovací a přistávací dráhy), heliporty
 • parkoviště, nástupiště

Výhody v zimě:


 • snížení dopravních nehod
 • snížení rizika úrazů, větší bezpečnost na hladkých površích
 • žádné náklady za zimní úklid
 • podstatné omezení solení či jiného posypu
 • automatický řídící systém bez nároku na obsluhu

Výhody v létě:

 • zvýšení životnosti povrchu vozovky
 • minimalizace tvoření vyjetých kolejí

Využití obnovitelných zdrojů energie vede k významnému snížení emisí CO2 a temperování plochy zabraňuje znečištění životního prostředí a poškození posypovou solí.

Využití geotermálního tepla:

Ve střední Evropě je teplota na 100 m hloubky vyšší o cca 3 °C. Je smysluplné využít tento zdroj energie na odstranění sněhu a námrazy na kritických dopravních plochách. Do komunikace je zabudován systém trubek ve formě kolektoru, ve kterém cirkuluje médium. Celý systém navíc doplňují geotermální sondy a čerpadlo. Tento systém využití tepla Země ocení zvláště v oblastech se zvýšeným výskytem zimních srážek, jelikož udrží povrch bez sněhu a ledu. V létě systém odvádí teplo z povrchu do půdy, čímž příspívá k regeneraci půdy a ochlazování vozovky. Vozovka je chráněna před vysokými povrchovými teplotami, a tím se prodložuje i její životnost.

Jímání geotermálního tepla je možné několika způsoby:

 • vertikálním zabudováním geotermálních sond RAUGEO v hloubce 50 až 300 m
 • položením zemního plošného kolektoru RAUGEO v nezámrzné hloubce 1,2 – 1,5 m
 • sondou RAUGEO Helix Pe-Xa (zemní kolektor ve formě spirály).

Vytápění asfaltových ploch

REHAU vyvinula pro temperování povrchů speciální trubku RAUWAY stabil. Tato trubka je určena pro vytápění asfaltových ploch, poměr mezi jejím průměrem a tloušťkou stěny je 11:1, tím je zajištěna minimální tlaková ztráta a zároveň vysoký přenos tepla. RAUWAY stabil je vhodná pro položení do litého i válcovaného asfaltu.

Speciální trubka RAUWAY stabil z PE-Xa
 • vysoká odolnost proti teplotě až do 250 °C
 • optimální předávání tepla do asfaltové plochy
 • vysoká kruhová tuhost

Příklady použití:

Temperování povrchu mostu v Berkenthinu (Německo) geotermální energií.
Bylo použito 6.300 m RAUWAY stabil trubky pro kolektor a 150 m RAUTHERMEX potrubí pro transport tepla.
Vozovka na povrchu mostů, zejména mostů s ocelovou konstrukcí namrzá mnohem rychleji než volné úseky silnice. Vzniká tak velké riziko nehod a tyto úseky pak vyžadují zimní údržbu mnohem dříve než ostatní silnice.
Je-li dosaženo kritické teploty 4 °C, lze již vytápět. V létě se při dosažení teploty 50 °C zapíná režim chlazení. Pro temperování mostu se používá podzemní voda a tepelné čerpadlo. Inteligentní měřící a regulační technika sleduje účinky teploty na vozovku a životní prostředí. REHAU systémy pro vytápění mostů jsou součástí výzkumného projektu.Systém temperování volných ploch - Nádraží Bad Lauterberg

V systému bylo použito 9 sond RAUGEO s celkovou délkou 1800 m, 3000 m RAUWAY stabil trubek v kolektoru, přenos tepla zajišťují trubky RAUTHERMEX.
Požadavkem investora bylo zajištění celoročního bezpečného používání 150 m nástupišť bez plýtvání energií. Temperování nástupišť bylo navrženo kompletně obnovtelnými zdroji energie. Byla zvolena kombinace využití geotermální a solární energie. Geotermální teplo jímají sondy v hloubce 200 m. V létě se nadměrné teplo odvádí a v zimě je teplota povrchu udržována tak, aby neklesla pod bod mrazu.

Temperování povrchů - příručka REHAU ( v němčině)


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...