Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hluk v otopné soustavě

Hluk ve vytápěcím systému je obvyklým a nepříjemným problémem pro instalatéry a stejně tak pro vlastníky domů. Existuje více potenciálních zdrojů hluku. Hydronické systémy snadno přenášejí zvuk a vibrace a to může ztěžovat identifikaci zdroje hluku.

Identifikace a řešení hluku otopné soustavy

Hlavní příčiny hluku:

  • Nesprávné uvádění do provozu – příčinou je systém pracující často s vyšším průtokem než je potřeba.
  • Nesprávné vyvážení nebo nesprávné uvádění do provozu celého vytápěcího systému.
  • Nesprávné dimenzování komponentů systému – například potrubí není dostatečně dimenzováno pro požadovaný průtok, což vytváří hluk tření v potrubí a ventilech.

Jiné běžné příčiny:

  • Vzduch v systému, který může mít za následek hluk rázů z potrubí a ventilů, často se vyskytují po výměně dílů systému.
  • Hluk rezonance v důsledku chodu čerpadla při stejném kmitočtu jako je vlastní kmitočet vytápěcího systému a hluk je přenášen potrubím.
  • Hluk kavitace kvůli nesprávné velikosti tlaku v důsledku vadné expanzní nádoby v systému nebo protože jsou všechny ventily zavřené.
  • Nečistoty v čerpadle nebo radiátorových ventilech.

Dobrou zprávou je, že již existují řešení a metody, které zajistí spokojenost jak majitelů domů i instalatérů.

Jak ztišit hlučné vytápěcí systémy


Musíte vytápěcí systém správně navrhnout, dimenzovat a uvést do provozu. Ale jak? Jedním z řešení je volba správného oběhového čerpadla, které lze nastavit do správného provozního režimu nebo se umí automaticky přizpůsobit systému. Oběhové čerpadlo může být použito pro hydronické vyvážení otopné soustavy a k odstranění nerovnoměrného průtoku a tlaku, čímž je minimalizováno riziko hluku. Oběhová čerpadla Grundfos ALPHA2, ALPHA3 a UPM3 s mobilní aplikací GO Balance vám k tomu pomohou.

Všechna oběhová čerpadla Grundfos jsou zkoušena v naší specializované zvukové laboratoři. Stejně jak jsou testována na úroveň hluku podle normy ISO 3745, jsou také testována na zvuk, když jsou instalována uvnitř a vně kotle. Ale bez ohledu na to, jak důkladně jsou naše čerpadla testována, není možné vždy úplně nasimulovat rozmanitost skutečné instalace. Proto jste to vy, kteří hrajete rozhodující roli při zajišťování komfortního, správně vytápěného domova ke spokojenosti vašich zákazníků.

Pojďme společně vytvořit lepší otopné soustavy!


Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...