Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea T-CAP

Vysoká účinnost, snadná instalace a široký výběr

Nová řada tepelných čerpadel Panasonic Aquarea T-CAP (Total Capacity) typu vzduch-voda pro venkovní instalace je ideální pro novostavby i pro renovace budov v chladných oblastech.


(Panasonic)
 

Abstrakt

Nový systém Panasonic Aquarea vzduch-voda, založený na vysoce účinné technologii tepelného čerpadla, poskytuje nejen komfortní teplo v chladných obdobích během roku a teplou vodu celoročně, ale i neuvěřitelně výkonné chlazení v horkém létě. Dokáže vytvořit dokonalý komfort za všech povětrnostních podmínek, i při venkovních teplotách až −20 °C. Aquarea je z pohledu energetických ekologických inovací jednoznačně „zeleným“ topným a klimatizačním systémem. Tepelná čerpadla Aquarea náleží k nové generaci topných a klimatizačních systémů, využívajících obnovitelný a bezplatný zdroj energie: vzduch, který vytápí nebo ochlazuje domácnost a produkuje horkou nebo studenou vodu. Jsou flexibilnější a cenově (provozně) výrazně výhodnější alternativou tradičních kotlů na fosilní paliva. A o jejich ekologické nadřazenosti nelze vůbec pochybovat.

Jsme obklopeni nevyčerpatelnou energií, která je zadarmo: pochází ze slunce a je přítomná ve všech sférách našeho životního prostředí – ve vzduchu, v půdě, v podzemní vodě. Tepelná čerpadla nám umožňují získat tuto nevyčerpatelnou „sluneční“ energii zpět a použít ji pro vytápění našich domovů. Kromě snížení spotřeby elektrické energie, a tedy i nižších účtů za elektřinu, je obrovskou předností těchto systémů úspora fosilních paliv při současném snížení emisí skleníkových plynů*.

Systém Panasonic Aquarea je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které využívá tepelnou energii venkovního vzduchu a převádí ji přes výměník do topné vody pro vytápění. Tepelná čerpadla Aquarea ale mohou být používána i v létě pro klimatizaci a celoročně pro přípravu teplé vody.

logo Aquarea
logo Panasonic

Ideální řešení pro vytápění nových i starších budov

Nový systém tepelných čerpadel Panasonic Aquarea je na trhu ve třech verzích:

 • tepelná čerpadla pro nízkoenergetické domy Aquarea HP
 • vysokoteplotní tepelná čerpadla Aquarea HT (teplota výstupní vody 65 °C)
 • tepelná čerpadla Aquarea T-CAP (plný výkon při maximální účinnosti až do venkovní teploty −15 °C)

Panasonic Aquarea T-CAP


(Panasonic)

Nová řada tepelných čerpadel Panasonic Aquarea T-CAP (Total Capacity) typu vzduch-voda pro venkovní instalace je ideální pro novostavby i pro renovace budov v chladných oblastech. Aquarea T-CAP si zachovává skvělé vlastnosti a plný výkon při maximální energetické účinnosti až do venkovní teploty −15 °C.

 • Vysoce účinná jednotka s oběhovým čerpadlem třídy A
 • Konstantní výkon a vysoká účinnost do venkovní teploty −15 °C
 • Ale i při teplotě −20 °C topí na plný výkon (není potřebný záložní kotel)
 • Řada zahrnuje jednotky s výkonem 9 kW, 12 kW a 16 kW (jedno i třífázové)
 • Provedení mono-bloc (nedělený systém) nebo bi-bloc (split, dělený systém)
 • Na kompresor je 5 let záruka
 • Nové funkce dálkového ovládání
 • Připojení do nadřazeného BMS (Building Management System)

S hodnotou COP 4,74 (u modelu s topným výkonem 9 kW při venkovní teplotě 7 °C [teplota suchého teploměru] a 6 °C [teplota mokrého teploměru] s teplotou topné vody na vstupu 30 °C a na výstupu 35 °C – dle EN 14511-2) je řada Aquarea T-CAP schopna dodávat vodu o teplotě až 55 °C, a také nabízí možnost aktivovat chlazení vody pro klimatizaci až na +5 °C. Používá standardní, osvědčené, bezpečné, energeticky efektivní a ekologicky šetrné chladivo R410A.

Úspory energie až 78 %

Obr. 4: Až 78 % tepla vyrobeného tímto tepelným čerpadlem je „zadarmo“, protože pochází z venkovního vzduchu, tzn. ze slunce (Panasonic)
Obr. 4: Až 78 % tepla vyrobeného tímto tepelným čerpadlem je „zadarmo“, protože pochází z venkovního vzduchu, tzn. ze slunce (Panasonic)

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea vykazují oproti elektrickým topným systémům až 78% úsporu nákladů na vytápění. Systém Aquarea s výkonem 9 kW má COP = 4,74 což znamená, že z každé jedné kWh spotřebované elektrické energie vyrobí 4,74 kWh tepla, tzn. o 3,4 kWh tepla více než konvenční systém elektrického topení, protože ten má maximální COP = 1. To odpovídá úspoře 78 % (obr. 4 a 5).

Spotřebu systému Aquarea lze ještě dále snížit připojením solárních panelů. K systému lze připojit nejen termické solární ale i fotovoltaické panely HIT také od firmy Panasonic. Solární články Panasonic HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) jsou vyrobeny z tenkých monokrystalických křemíkových destiček pokrytých z obou stran ultra tenkou vrstvou amorfního křemíku. Tento produkt zajišťuje svými výbornými vlastnostmi společnosti Panasonic vedoucí pozici v oboru. Pro jeho výrobu byly použity nejnovější výrobní technologie. Solární články Panasonic HIT dokáží vyrábět „čistější“ energii než ostatní konvenční křemíkové solární fotovoltaické panely.

Obr. 5: Tepelná čerpadla jsou daleko účinnější než ostatní topné systémy. Tepelná čerpadla Panasonic se vyznačují maximální hodnotou COP = 4,74 např. u modelu s topným výkonem 9 kW při venkovní teplotě 7 °C [teplota suchého teploměru] a 6 °C [teplota mokrého teploměru] s teplotou topné vody na vstupu 30 °C a na výstupu 35 °C – dle EN 14511-2, díky čemuž jsou daleko účinnější než kotle vytápěné palivem, plynem a elektřinou (Panasonic)
Obr. 5: Tepelná čerpadla jsou daleko účinnější než ostatní topné systémy. Tepelná čerpadla Panasonic se vyznačují maximální hodnotou COP = 4,74 např. u modelu s topným výkonem 9 kW při venkovní teplotě 7 °C [teplota suchého teploměru] a 6 °C [teplota mokrého teploměru] s teplotou topné vody na vstupu 30 °C a na výstupu 35 °C – dle EN 14511-2, díky čemuž jsou daleko účinnější než kotle vytápěné palivem, plynem a elektřinou (Panasonic)

„Tato řada přináší majitelům domů podstatné úspory energie a zároveň zajišťuje stálý a spolehlivý přísun tepla a teplé vody,“ konstatuje Jakub Šachl (Product and Key Account Manager). „Působivý výkon tepelných čerpadel Panasonic Aquarea T-CAP zajišťuje dostatečnou kapacitu pro vytápění i bez pomoci externího kotle, a to i při extrémně nízkých teplotách.“

Řada Aquarea T-CAP nabízí jednotky s výkonem 9 kW, 12 kW a 16 kW jako jednofázové i třífázové monobloky (mono-bloc, nedělený systém, má pouze venkovní jednotku, která obsahuje kompresor a oba teplosměnné výměníky vzduch-chladivo a chladivo-voda nebo nemrznoucí kapalina, instalace nevyžaduje instalaci chladivového potrubí a může ji provádět instalatér topenář – nemusí mít autorizaci na práce s chladivem) (obr. 9). Jsou v provedení pouze topení (WH-MXF) nebo topení a chlazení (WH-MXC) nebo jednotky split (dělený systém, bi-bloc, který se skládá z venkovní jednotky s kompresorem a teplosměnným výměníkem vzduch-chladivo a vnitřní jednotky s teplosměnným výměníkem chladivo-voda – obě jednotky jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím a musí je tedy instalovat oprávněná odborná firma s certifikací pro práce s chladivem) (obr. 3). Jsou v provedení pouze topení (WH-SXF/UX) nebo topení a chlazení (WH-SXC/UX).

Tato vysoce účinná tepelná čerpadla pracují efektivně i při nízkých venkovních teplotách a až do −15 °C si zachovávají svůj plný topný výkon spolu s vysokou účinností. Při ještě nižších teplotách, které se ale v našem podnebním pásmu vyskytují jen pár dní do roka, pracují spolehlivě bez snížení topného výkonu, pouze energetická účinnost postupně klesá. Tepelná čerpadla v provedení mono-bloc jsou také ideální pro instalace jak v nových tak v rekonstruovaných budovách a bytových jednotkách, kde je omezené místo pro instalaci vnitřní jednotky. Určitě by nemělo uniknout pozornosti, že v zemi původu jsou tato provedení tepelných čerpadel nabízena i pro sociální bydlení.

Obr. 3: Dělěný systém (split, biblok) (Panasonic)
Obr. 3: Dělěný systém (split, biblok) (Panasonic)
Obr. 9 Nedělený systém, Monoblok (Panasonic)
Obr. 9 Nedělený systém, Monoblok (Panasonic)

Systém tepelného čerpadla vzduch-voda využívá energii přítomnou ve venkovním vzduchu pro vytápění domu a přípravu teplé užitkové vody. Systém Aquarea tedy využívá energii, která je „zadarmo“, k vytápění nebo chlazení domu. Elektrickou energii spotřebovává pouze k pohonu kompresoru, cirkulačních čerpadel, k napájení elektroniky a také topného tělesa v případě velmi nízké teploty otopné vody v důsledku velmi nízké venkovní teploty nebo poruchy. Výsledkem je velmi vysoká účinnost a úspora elektrické energie.

Topný a klimatizační systém Aquarea T-CAP lze jednoduše začlenit do nových i starších budov, tzn. do stávajících instalací se záložním kotlem, nebo do nových systémů s podlahovým topením, s nízkoteplotními radiátory či s klimatizacemi jako Aquarea Air. Lze je také kombinovat s jinými energeticky i ekologicky šetrnými řešeními, jakými jsou např. solární panely, které mohou ještě dále zvýšit jejich energetickou, a tím i ekologickou, účinnost. Systém tepelného čerpadla voda-vzduch Panasonic Aquarea T-CAP nabízí významné snížení nákladů na instalaci a údržbu. U nových budov odpadají vrty nebo výkopy, které by byly nutné u geotermálních instalací, a není zapotřebí ani žádná plynová přípojka, komín nebo nádrž na palivo. V případě rekonstrukcí a modernizací lze zařízení snadno připojit ke stávajícímu topnému systému např. s radiátory nebo vyhřívanou podlahou, topnými panely nebo i fan coily – nízkoteplotními radiátory s efektem sálání a s mikroventilátorem (obr. 7–8).

Obr. 7 Schematický nákres: Aquarea v aplikaci tepelného čerpadla pro podlahové topení, topné panely a zásobník teplé vody v nové instalaci, řada SDF (Aquarea Bi-Bloc pouze topení), řada SDC (Aquarea Bi-Bloc topení i chlazení), řada SXF (Aquarea T-CAP Bi-Bloc pouze topení), řada SXC (Aquarea T-CAP Bi-Bloc topení i chlazení) (Panasonic)
Obr. 7 Schematický nákres: Aquarea v aplikaci tepelného čerpadla pro podlahové topení, topné panely a zásobník teplé vody v nové instalaci

řada SDF (Aquarea Bi-Bloc pouze topení)
řada SDC (Aquarea Bi-Bloc topení i chlazení)
řada SXF (Aquarea T-CAP Bi-Bloc pouze topení)
řada SXC (Aquarea T-CAP Bi-Bloc topení i chlazení) (Panasonic)
Obr. 8 Schematický nákres: Aquarea, záložní kotel a solární panely, tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu kotli pro podlahové topení, topné panely a zásobník teplé vody, řada SDF (Aquarea Bi-Bloc pouze topení), řada SDC (Aquarea Bi-Bloc topení i chlazení), řada SXF (Aquarea T-CAP Bi-Bloc pouze topení), řada SXC (Aquarea T-CAP Bi-Bloc topení i chlazení) (Panasonic)
Obr. 8 Schematický nákres: Aquarea, záložní kotel a solární panely, tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu kotli pro podlahové topení, topné panely a zásobník teplé vody
řada SDF (Aquarea Bi-Bloc pouze topení)
řada SDC (Aquarea Bi-Bloc topení i chlazení)
řada SXF (Aquarea T-CAP Bi-Bloc pouze topení)
řada SXC (Aquarea T-CAP Bi-Bloc topení i chlazení) (Panasonic)

Obr. 6 Hydrobox, hydraulický modul, vnitřní jednotka v řezu s výměníkem tepla chladivo-voda a příslušenstvím u provedení split (dělená jednotka) (Panasonic)
Obr. 6 Hydrobox, hydraulický modul, vnitřní jednotka v řezu s výměníkem tepla chladivo-voda a příslušenstvím u provedení split (dělená jednotka) (Panasonic)

Hydraulický modul:

V hydraulickém modulu (hydroboxu) se ve výměníku tepla energie z kondenzujícího chladiva přenáší do topné vody, která je používána k vytápění domu a pro přípravu horké/teplé užitkové vody. Ovládací panel maximalizuje účinnost. Hydraulický modul řídí priority týkající se topení respektive chlazení a ohřevu teplé vody. U děleného systému se tento hydraulický modul nachází uvnitř domu, v systému s jednou jednotkou (mono-bloc) je součástí venkovní jednotky. Třícestný (3cestný) ventil pro připojení zásobníku (bojleru) je dodáván spolu s bojlerem pro ohřev vody.

Hydrobox, hydraulický modul, vnitřní jednotka v řezu s výměníkem tepla chladivo-voda a příslušenstvím u provedení split (dělená jednotka) (obr. 6).

Nové dálkové ovládání:

Nové dálkové ovládání, které přichází společně s touto řadou, nabízí velmi praktickou a užitečnou funkci „Automatický režim“. Ten se sám postará o nastavení parametrů systému tak, aby se dosáhlo optimální klima v místnosti.

Integrovaný „Přehled spotřeby energie“ může napomoci k snazšímu udržení přehledu, a tím i k dalším úsporám a k lepšímu hospodaření, protože nyní je možno zobrazit spotřebu pro vytápění/chlazení a nebo pro výrobu teplé vody samostatně, a to jak okamžitou, tak i týdenní, měsíční a roční.

„Prázdninový režim“ umožní například v čase dovolených, kdy je nemovitost opuštěná, snížit teplotu vody na minimum v zájmu dosažení co nejnižších nákladů. Současně ale stále zajišťuje, aby nedopatřením nedošlo k poškození zamrznutím.

V případě prací, které například vyžadují správné a rychlé (řízené) schnutí betonu nebo omítky je k dispozici také „režim sušení“. Ten mohou využít technici již při instalaci samotného systému nebo se může hodit i později, např. během malování, kdy zkrátí potřebný čas potřebný na schnutí a ukončení prací.

(Panasonic)
(Panasonic)

„Řada AQUAREA si získala velkou oblibu mezi zákazníky i instalačními firmami, jako perfektní klimatizační jednotka – tepelné čerpadlo pro domy a byty. Od té doby co byla do nabídky zařazena i 16kW verze, můžeme zákazníkům nabídnout celou výkonovou řadu v rozsahu od 9 do 48 kW. Horní výkonovou hranici dosahujeme kaskádovou konfigurací trojice 16kW jednotek T-CAP, řízených softwarem Panasonic Heat Pump Manager (HPM). Připojit je možné i ovládací systémy BMS, Enocean nebo KNX, stejně jako internetové ovládání IntesisHome (obr. 1). AQUAREA T-CAP je tedy díky své přizpůsobivosti vhodná i pro instalaci v komerčním prostředí,“ upozorňuje na nové možnosti Jakub Šachl (Product and Key Account Manager).

 

Systém AQUAREA je možno rychle a jednoduše nainstalovat novým snadno přístupným kontrolním portem terminálu kompresoru. Svým řešením přináší úspory již při instalaci a pak i při následné údržbě – jak časové, tak finanční.

Obr. 1 Aplikace IntesisHome (Panasonic)
Obr. 1 Aplikace IntesisHome (Panasonic)
Obr. 2 Ovládací panel (Panasonic)
Obr. 2 Ovládací panel (Panasonic)

Pro dosažení co nejnižší spotřeby energie, může být pro majitele domů velmi užitečná aplikace IntesisHome, která jim přehledně zobrazí detailní týdenní, měsíční i roční spotřebu (obr. 1). S tímto monitorovacím systémem, který je postaven na cloudovém řešení, dostává uživatel řadu flexibilních a inteligentních funkcí pro sledování chodu a energetických toků celého systému tepelného čerpadla. Pro přístup do aplikace může použít chytré telefony, další zařízení na platformě Android nebo se připojit s počítačem k webovému rozhraní a ovládat systém na dálku i mimo domov.

Ovládací panel (obr. 2) umožňuje dokonalou regulaci teploty v místnosti i s ohledem na venkovní teplotu. Ovládacím panelem lze jednoduše regulovat teplotu topné vody, teplotu vody v zásobníku teplé vody i teplotu ochlazené vody pro klimatizaci.

O zvýšení uživatelského komfortu se stará i nové „de-ice“ ovládání, zvyšující efektivitu tepelného čerpadla (záložní topení nespustí, dokud je teplota vratné vody vyšší než 10 °C).

Řada Aquarea T-CAP nabízí výhody rozšířených funkcí nových dálkových ovládání:

 • Automatický režim udržuje v domě optimální klima, nastavení se mění bez lidského zásahu z vytápění na chlazení automaticky pouze v závislosti na venkovní teplotě.
 • Prázdninový režim nastaví při opuštění nemovitosti na delší dobu teplotu topné vody na co nejnižší hladinu, v zájmu dosažení co největších úspor, ale tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí vody v systému.
 • Speciální režim pro vysušování je velkým přínosem pro stavebníky/montéry/uživatele při stavbě nebo později – zkracuje čas potřebný ke schnutí například zdiva, betonu, podlahy nebo při malování.
 • 7 rychlostních stupňů pro řízení rychlosti otáček cirkulačního čerpadla, kdy ze 7 rychlostí lze vybrat tu, která nejlépe odpovídá charakteru nemovitosti (spotřeba oběhového čerpadla u největšího modelu – 16 kW topného výkonu – je překvapivě nízká – pouhých 45 W!).
 • Noční režim umožňuje v případě potřeby snížit hladinu hluku (hladinu akustického výkonu) až o 5 dB(A).

Důležitý doplněk:

T-CAP lze kombinovat také s řadou vysoce účinných zásobníků Panasonic pro ohřev užitkové vody. Tyto nádrže na horkou vodu dosahují vysoké energetické účinnosti díky velké teplosměnné ploše výměníku a dokonalé tepelné izolaci minimalizující energetické ztráty.

Panasonic Aquarea HP

Nová nízkoteplotní tepelná čerpadla Aquarea HP (High Performance) vzduch-voda 3 kW a 5 kW pro dělený systém (WH-SDF/WH-UD a WH-SDC/WH-UD) a 6 kW a 9 kW pro nedělený systém (WH-MDF a WH-MDC). Maximální úspory, maximální účinnosti, minimální emise CO2, minimum zastavěného prostoru. Panasonic vyvinul nová tepelná čerpadla Aquarea Bi-Bloc a Mono-Bloc pro domácnosti, které mají vysoké nároky na dostatečný topný výkon při malé spotřebě energie. Ať je jakékoliv počasí, Aquarea vždy zaručí maximální účinnost, i při teplotě −25 °C! Nová Aquarea se snadno instaluje do nových nebo stávajících instalací všech typů. Kapacita vytápění – topný výkon je přizpůsoben pro nízkoenergetické domy a pasivní stavby. Nejsou potřeba žádná nadměrně velká tepelná čerpadla. Pro vytápění nízkoenergetického rodinného domu nebo bytu postačí tepelné čerpadlo o topném výkonu pouhé 3 kW nebo 5 kW, které pracuje až do −25 °C – platí pro velikost 3 kW a 5 kW (případně do −20 °C – pro velikost 6 kW a 9 kW) s maximální účinností.

Také původní řada nízkoteplotních tepelných čerpadel vzduch-voda Panasonic Aquarea HP (High Performance) byla vytvořena speciálně pro dobře izolované domy a byty pro venkovní instalace. Tyto modely jsou dostupné v provedení pouze topení (MDF) nebo topení chlazení (MDC) pro napětí 230 V nebo 400 V jako mono-blok (mono-bloc, nedělený systém, má pouze venkovní jednotku, která obsahuje kompresor a oba teplosměnné výměníky vzduch-chladivo a chladivo-voda nebo nemrznoucí kapalina, instalace nevyžaduje instalaci chladivového potrubí a může ji provádět instalatér topenář – nemusí mít autorizaci na práce s chladivem) nebo jako split (dělený systém, bi-bloc, který se skládá z venkovní jednotky s kompresorem a teplosměnným výměníkem vzduch-chladivo a vnitřní jednotky s teplosměnným výměníkem chladivo-voda – obě jednotky jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím a musí je tedy instalovat oprávněná odborná firma s certifikací pro páce s chladivem). Topné výkony původní řady děleného systému WH-SDF/WH-UD a WH-SDC/WH-UD jsou 7, 9, 12, 14, 16 kW a neděleného systému WH-MDF a WH-MDC jsou 9, 12, 14 a 16 kW včetně záložního elektrodohřevu.

Panasonic Aquarea HT

(Panasonic)
(Panasonic)

„Vysokoteplotní“ tepelná čerpadla vzduch-voda Panasonic Aquarea HT (High Connectivity) (pro venkovní instalace s výstupní teplotou do 65 °C s chladivem R407C jsou vybavena patentovaným systémem Panasonic s označením SCEB (Sub-Cooler plus Evaporator Bypass). Jedná se o technologii vysoce výkonného vytápění při nízkých venkovních teplotách, takže ani při −15 °C ještě není potřebné použít dohřev – záložní elektrický přímotop, aby bylo na topné vodě spolehlivě dosaženo teploty 65 °C. Pro domy s vysokoteplotními radiátory (např. ještě původními litinovými) je zřejmě nejvhodnějším řešením, protože dodává topnou vodu až do teploty 65 °C bez snížení topného výkonu a energetické účinnosti a až do venkovní teploty −15 °C bez nutnosti dohřevu. Při ještě nižších teplotách topí spolehlivě dál, ale má nižší účinnost a nevypíná ani při −20 °C. Zařízení může pracovat jako samostatná jednotka nebo v kombinaci s kotlem na fosilní palivo.

Řada Aquarea HT nabízí jednotky s výkonem 9 a 12 kW jako jednofázové i třífázové mono-bloky (mono-bloc, nedělený systém, má pouze venkovní jednotku, která obsahuje kompresor a oba teplosměnné výměníky vzduch-chladivo a chladivo-voda případně nemrznoucí kapalina, instalace nevyžaduje instalaci chladivového potrubí a může ji provádět instalatér topenář – nemusí mít autorizaci na práce s chladivem) v provedení pouze topení (WH-MHF/UD) nebo jednotky split (dělený systém, bi-bloc, který se skládá z venkovní jednotky s kompresorem a teplosměnným výměníkem vzduch-chladivo a vnitřní jednotky s teplosměnným výměníkem chladivo-voda – obě jednotky jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím a musí je tedy instalovat oprávněná odborná firma s certifikací pro páce s chladivem, vzájemná vzdálenost max. 30 m) v provedení pouze topení (WH-SHF/UD).

Nové ovládání tepelných čerpadel Panasonic

Nová generace chytrých ovládání tepelných čerpadel od společnosti Panasonic (Heat Pump Manager HPM) umožňuje snadnou instalaci i nastavení a je navržena pro dosažení co nejvyšší efektivity tepelných čerpadel Aquarea v rozmanitých provozních podmínkách a je jedním z nejvyspělejších zařízení, která jsou se systémy tepelných čerpadel vzduch-voda dodávána. HPM propojuje mnoho segmentů topného systému a umožňuje centrální řízení vytápění a/nebo ohřevu teplé vody. Jako součást nové řady HPM od společnosti Panasonic jsou k dispozici nové ovládací panely v bezdrátové i klasické verzi s volitelným externím dotykovým displejem.

Ovladače tepelných čerpadel Panasonic obsahují až 600 předem naprogramovaných aplikací a systémových diagramů – šetří tak čas při uvádění tepelného čerpadla do provozu. Podle jednoduchého diagramu na obrazovce se vyberou nastavení, která jsou relevantní pro daný systém a software automaticky upraví programování tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům každého projektu. To umožňuje velice rychlou a efektivní instalaci, během které může být systém připraven k provozu i za méně než 3 minuty.

Přednosti nových ovládacích panelů:

 • Snadný výběr systémem „ready to go“
 • Na „www.panasonicproclub.com“ je připraveno až 600 přednastavených instalací
 • Pro velké instalace je možno použít zapojení do kaskády
 • Bivalentní řízení také pro plynové kotle
 • Možnost ovládání dvou smíšených vyhřívaných zón
 • Připravená inteligentní síť
 • Režim solárního panelu, který produkuje teplo, když fotovoltaický panel (PV) vyrábí elektřinu
 • Možnost ovládání online se změnou nastavení všech parametrů
 • Instalace je velice jednoduchá a ke konfiguraci celého systému stačí méně než tři minuty

„V Panasonicu jsme si vědomi důležité role jak možností ovládání, tak efektivního výkonu v rámci celého sortimentu,“ říká Jakub Šachl (Product and Key Account Manager). „Uživatelé mohou nyní ovládat své tepelné čerpadlo s použitím našich vzdálených řešení konektivity. Pomocí PC, tabletu nebo smartphonu s připojením k internetu mohou získat přístup k množství systémových statistik včetně ovládání alarmu a údržby.“

Ovládací panel (Panasonic)
Ovládací panel (Panasonic)

Možnosti nového ovládání tepelných čerpadel společnosti Panasonic:

 • Dva smíšené topné okruhy
 • Program na vysoušení podlahy
 • Kaskáda až tří tepelných čerpadel
 • Bivalentní funkce pro monitorování dvou topných systémů (například plynový kotel a tepelné čerpadlo)
 • Automatické přepínání z topného do chladicího režimu
 • Připojení termiky, fotovoltaiky nebo inteligentní sítě (Smart Grid)
 • Režim nočního provozu
 • Interní řízení energie
 • Řízení solárního (termického) kolektoru
 • Nastavení priority teplé vody
 • Ovládání pomocí webu
 • Až deset jazykových variací

HPM umožňuje řízení až tří tepelných čerpadel v kaskádním systému s tím, že každý systém může zabezpečovat až dvě zóny. Navíc je možné do systému integrovat nejen termické solární ale i fotovoltaické panely, a tak nabídnout energeticky ještě efektivnější řešení ještě šetrnější k životnímu prostředí (z hlediska úspory energie, ne pořizovacích nákladů). Ke zjednodušení objednacího systému je k dispozici několik standardních balíčků, které obsahují nezbytné doplňky pro různá uspořádání instalace.

Více informací o novém ovládání tepelných čerpadel Panasonic naleznete na www.panasonicproclub.com

Panasonic si uvědomuje důležitost ovládání i možností připojení, které nabízejí nejvyšší pohodlí za nejnižší cenu a nabízí svým zákazníkům nejnovější technologii, speciálně navrženou, aby zajistila maximální výkon systémů tepelných čerpadel Aquarea. Všechny funkce dálkového ovládání jsou dostupné doma z jakéhokoliv místa na světě díky webovým aplikacím, které Panasonic vytvořil, s pomocí jednoduchého chytrého telefonu Android nebo iOS, z tabletu nebo PC. Stačí připojit zařízení pro ovládání přes internet ke klimatizaci nebo tepelnému čerpadlu pomocí dodaného kabelu a pak jej připojit k přístupovému bodu Wifi. Ovládání přes internet charakterizuje heslo „Váš domov v cloudu“, což znamená, že bylo vyvinuto jednoduché řešení určené k tomu, aby každý uživatel mohl zařízení ovládat bez komunikačních nebo počítačových znalostí. Žádné servery. Žádné adaptéry. Žádné kabely. Pro připojení je potřebná pouze malá krabička, která bude umístěna v blízkosti vnitřní jednotky klimatizace nebo tepelného čerpadla, a váš chytrý telefon, tablet nebo PC.

* Společnost Panasonic cíleně reagovala na iniciativu agentury ADEME (francouzská agentura pro ekologii a energii), kterou agentura povzbuzovala spotřebitele k výběru topných a klimatizačních systémů s tepelnými čerpadly


(Panasonic)

(Panasonic)

Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)

Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.