Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový stadion Vejsplachy ve Vrchlabí je hotov, vytápění a ohřev vody zde zajišťují tepelná čerpadla PZP

Nový vrchlabský stadion v městské části Vejsplachy se dvěma hřišti za 120 milionů korun je hotov. Tepelná čerpadla PZP zde zajišťují bezproblémový provoz vytápění a přípravu teplé vody.

Stavba je součástí Průmyslové zóny Škoda Auto Vrchlabí. Pozemek, na němž donedávna původní stadion byl, už z většiny pro své účely zastavěla automobilka. Nový stadion je zasazen do sportovní zóny v sousedství areálu Vejsplachy a není to žádný plácek. Celková plocha, kterou zabírá, představuje sedm hektarů. Tepelná čerpadla PZP zde zajišťují bezproblémový provoz vytápění a přípravu teplé vody.

Informace o celém díle:

Investorem celého projektu je město Vrchlabí.

Stavba zahrnuje hlavní travnaté fotbalové hřiště, tréninkové fotbalové hřiště s umělým trávníkem, menší tréninkovou travnatou plochu, atletický ovál, tribunu včetně zázemí pro sportovce (osm šaten), obslužný objekt a ostatní doprovodné stavby.

Projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih je realizován za pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu a Czech Investu.

Tribuna
Nový fotbalový stadion Vejsplachy ve Vrchlabí
Plán areálu Vejsplachy
Plán areálu Vejsplachy

1. Popis zdroje tepla pro objekt TRIBUNA

Potřeba tepla

Tepelné ztráty objektu byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu −19 °C a výsledná potřeba tepla činí 44 kW pro vytápění a 65 kW pro ohřev TV. Ohřev teplé vody bude přednostní před vytápěním. Přibližná roční potřeba energie pro vytápění objektu tribuny činí 174 GJ.

Zdroj tepla

V tomto objektu jsou instalována dvě tepelná čerpadla vzduch-voda SPLIT HP3AW 30 SB. Kaskáda tepelných čerpadel vzduch-voda disponuje celkovým výkonem 59,8 kW (při A2/W35 °C); COP = 3,6. Na osazená tepelná čerpadla navazuje akumulační nádoba o objemu 500 litrů s možností elektrického dohřevu. Výstup z akumulační nádoby je v rozdělovači rozvětven na dva topné okruhy.

Zdrojem tepla o nízkém potenciálu pro tepelná čerpadla SPLIT jsou venkovní jednotky umístěné na oploceném pozemku vedle objektu tribuny. Pro každé tepelné čerpadlo HP3AW 30 SB připadají dva výparníky. Zdroj tepla je rovněž využit pro přípravu teplé vody. Ve strojovně jsou osazeny dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače TV, každý o objemu 750 litrů.


Kaskáda dvou tepelných čerpadel vzduch-voda SPLIT HP3AW 30 SB

Kaskáda dvou tepelných čerpadel vzduch-voda SPLIT HP3AW 30 SB
Tepelné čerpadlo HP3AW 10 SE
Tepelné čerpadlo HP3AW 10 SE

2. Popis zdroje tepla pro TECHNICKÝ OBJEKT

Potřeba tepla

Tepelné ztráty byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu −19 °C a výsledná potřeba tepla pro vytápění činí 8,6 kW. Přibližná potřeba energie pro vytápění technického objektu činí 33 GJ.

Zdroj tepla

Na základě stanovených přípojných hodnot pro vytápění objektu je v technické místnosti instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda SPLIT HP3AW 10 SE o výkonu 9,8 kW (při A2/W35 °C); COP = 3,4. Pomocným bivalentním zdrojem tepla je elektrokotel, který je součástí tepelného čerpadla. Sekundární výstup tepelného čerpadla je zaústěn do akumulační nádoby o objemu 120 litrů kombinované se zásobníkem teplé vody o objemu 220 litrů.

Tepelná čerpadla PZP SPLIT – jednoduše perfektní i pro větší potřeby tepla

Pro objekty s vyšší tepelnou ztrátou nabízíme tepelná čerpadla SPLIT. Toto provedení představuje technicky nejdokonalejší systém tepelných čerpadel vzduch-voda. Hlavní komponenty (kompresor, deskový kondenzátor a řídicí systém) nejsou vystavovány nepříznivým vlivům venkovního prostředí, čímž se výrazně zvyšuje celková životnost zařízení.

Splitové tepelné čerpadlo se skládá ze dvou dílů.
Venkovní jednotka – výparník tepelného čerpadla získává teplo z okolního prostředí přímým průchodem vzduchu skrz výměník tepla. Pro maximální komfort je jednotka osazena speciálními ultratichými ventilátory ve tvaru sovích křídel s možností regulace otáček a snížení hlučnosti například v nočním provozu. Konstrukce vnější jednotky je provedena z korozi odolných materiálů s povrchovou úpravou pro venkovní prostředí.
Vnitřní díl tepelného čerpadla je umístěn vždy uvnitř vytápěného objektu a je dokonale akusticky i tepelně izolován.

Tepelná čerpadla SPLIT charakterizuje jednoduchá instalace a univerzální použití pro vytápění, klimatizaci, celoroční přípravu teplé vody, případně ohřev vody v bazénu až do venkovní teploty −25 °C. Samozřejmostí je také využití elektronicky řízeného expanzního ventilu (EEV), který je součástí venkovní jednotky. Díky přesně řízenému procesu odtávání jsou tepelná čerpadla schopna poskytovat stálý potřebný výkon.

Tuto hospodárnou techniku vytápění lze použít v zateplených i nezateplených panelových domech nebo v komerčních budovách různého charakteru (administrativní budovy, sportovní areály, hotely, školy, atd.).


PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...