Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Chytré ovládání tepelných čerpadel PZP zaujalo na veletrhu FOR ARCH

Ve dnech 15. až 19. září se v Pražském veletržním areálu konal největší stavební veletrh v Čechách FOR ARCH 2015. Toho se jako každý rok také zúčastnil největší český výrobce tepelných čerpadel, společnost PZP HEATING a.s.

Součástí naší prezentace byl graficky zajímavý stánek, kde se veřejnosti prvně představilo nové ovládání tepelných čerpadel pomocí chytrých technologií. Internetový komunikační systém PZP (ovládání regulátoru tepelného čerpadla) si zákazníci mohli vyzkoušet přímo na stánku prostřednictvím vystavených tabletů. V hale 4 byl o stánek číslo 16 po celou dobu veletrhu poměrně velký zájem.
Regulace a měření tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo musí být správně řízeno s ohledem na svoje provozní vlastnosti. Pro efektivní provoz musí být správně nastaven řídicí systém, který musí obsahovat celou řadu parametrů a funkcí. Na druhou stranu musí být uživatelské rozhraní přívětivé, přehledné a dostupné kdykoliv přes internet z počítače, tabletu nebo telefonu. Řídicí systém musí ovládat nejen topný zdroj, ale musí řídit celý systém, a to i včetně takových částí, které s topením na první pohled nesouvisí (například ohřev teplé vody nebo ohřev vody v bazénu, chlazení nebo řízené větrání). Přesně takový je řídicí systém, který je standardně používán pro všechna tepelná čerpadla.

Elektronický řídicí systém PZP HEATING a.s.

Moderní mikroprocesorový řídicí systém tepelných čerpadel PZP s komfortním ovládacím panelem zajišťuje ve standardní výbavě mimo vlastního řízení technologie tepelného čerpadla rovněž z pohledu otopné soustavy zejména následující funkce:

 • Zpožděný start tepelného čerpadla po připojení napájecího napětí nebo po uvedení do pohotovostního stavu, tím se zabraňuje nežádoucímu opakovanému spouštění při poruchách v síti nebo nevhodné manipulaci s elektroinstalací.
 • Anticyklickou regulaci, která zajišťuje potřebnou prodlevu mezi dvěma opakovanými starty kompresoru (min. 15 minut = max. 4 starty kompresoru za hodinu).
 • Ekvitermní regulaci teploty topného média v závislosti na venkovní teplotě.
 • Sofistikované funkce pro ohřev teplé vody včetně možnosti časových programů.
 • Řízení provozu tepelného čerpadla a doplňkového zdroje tepla externím řídicím signálem.
 • Blokování provozu tepelného čerpadla, případně doplňkového zdroje tepla – elektrokotle signálem HDO.
 • Řízení provozu sekundárního oběhového čerpadla.
 • Nezávislé řízení oběhových čerpadel otopných okruhů.
 • Blokování provozu doplňkového zdroje tepla – elektrokotle podle venkovní teploty a teploty vratné vody, včetně postupného kaskádního spínání jednotlivých stupňů elektrokotle.
 • Univerzální řízení doplňkového zdroje tepla pomocí programovatelného výstupu.
 • Řízení směšovacích ventilů pomocí tříbodových servopohonů.
 • Funkci automatického protočení oběhových čerpadel pro zabránění „zalehnutí“ čerpadel.
 • Možnost použití startovacího režimu pro zprovoznění systému podlahového vytápění.
 • Diagnostiku provozních stavů a sledování překročení mezních parametrů při provozu tepelného čerpadla a vytápěcího systému.

Webové rozhraní v internetovém prohlížeči

Tepelná čerpadla PZP jsou standardně vybavena regulátorem CP-1051, který obsahuje WEB-server. Tento regulátor je síťové zařízení s vlastní IP adresou. Pomocí této IP adresy je pak možné se s regulátorem na dálku spojit a zobrazit webové rozhraní ovládání regulátoru respektive tepelného čerpadla v internetovém prohlížeči. Toto spojení lze uskutečnit z počítače, notebooku, tabletu, smartphonu atd. Pomocí těchto zařízení lze tepelná čerpadla vzdáleně ovládat. Webové rozhraní tohoto WEB-serveru je velice jednoduché a intuitivní, tepelné čerpadlo je tak možné ovládat na dálku.

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...