Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla PZP – řešení vytápění bytových domů

Tepelná čerpadla jsou běžně instalována v rodinných domech již řadu let ke spokojenosti uživatelů. Mnohem vyšší ekonomický přínos však mají tepelná čerpadla v objektech s vyšší potřebou tepla. Čím vyšší je spotřeba tepla, tím vyšší jsou samozřejmě i úspory nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. Objekty s velkými energetickými nároky se zpravidla realizují pomocí kaskád tepelných čerpadel.

BD Kadaň
BD Kadaň

Pro velké objekty tak nabízíme vždy řešení zvolené na míru. Tepelná čerpadla lze použít v zateplených i nezateplených panelových domech nebo v komerčních budovách různého charakteru (administrativní budovy, sportovní areály, hotely, školy, atd.).

Jako příklad zde uvádíme zajímavou koncepci řešící vytápění a ohřev teplé vody tepelnými čerpadly PZP v bytovém domě v Kadani.

 

Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě

Původní stav

Původní bytový dům, pod správou státního podniku, poskytoval pro své zaměstnance dvacet sedm bytových jednotek ve třech podlažích. Vytápění domu zajišťovala centrální kotelna. Tepelným zdrojem byly tři plynové kotle pro vytápění a ohřev teplé vody ve třech tisícilitrových zásobnících. Po privatizaci v devadesátých letech byly dvě třetiny bytových jednotek osazeny lokálními plynovými kotli. Zbývajících devět bytových jednotek je využíváno jako ubytovna s centrální kotelnou.

Rekonstrukce kotelny – výběr tepelného zdroje

Přestože zařízení kotelny bylo stále funkční, tak neúměrně vysoké provozní náklady přiměly investorku k rozhodnutí, nahradit původní plynové kotle. V úvahu připadaly tři varianty.

  1. Kondenzační kotel
  2. Kondenzační kotel v kombinaci se solárním systémem pro ohřev teplé vody
  3. Tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé vody

Po zvážení těchto variant, posouzení vstupní investice a provozních nákladů se investorka rozhodla pro variantu s tepelným čerpadlem.

Návrh tepelného čerpadla

Schéma zapojení
Schéma zapojení

Na základě projektu byl pro vytápění devíti bytových jednotek a pro ohřev teplé vody stanoven potřebný minimální výkon 26 kW.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné žádným způsobem využít pozemky u domu, zůstala jediná možnost a to umístit tepelná čerpadla přímo na dům. Realizační firma tedy navrhla instalaci dvou kompaktních čerpadel HP3AWX 14 ARCTIC o celkovém výkonu 28 kW. Topný systém pak byl ještě doplněn záložním zdrojem tepla – elektrokotlem, 400litrovou akumulační nádobou a dvěma zásobníky teplé vody o celkovém objemu 800 litrů.

 

Realizace

Původní kotelna byla kompletně demontována. Venkovní kompaktní jednotky AWX ARCTIC byly instalovány na ocelové konzole upevněné k vnější stěně domu. Pro odvod kondenzátu a námrazy, jsou ve spodní části tepelného čerpadla instalovány odkapní vany s topným kabelem. Kondenzát je dále sveden do dešťové kanalizace.

Původní stav kotelny
Původní stav kotelny
Nový stav kotelny
Nový stav kotelny
2× HP3AWX 14 ARCTIC
2× HP3AWX 14 ARCTIC

Výchozí stav

Typ objektu:zateplený bytový dům
Vytápěná plocha:600 m2
Tepelná ztráta objektu:29,4 kW
Otopná soustava:radiátory
Původní topný zdroj:plynový kotel
Náklady na vytápění:138 605,– Kč
Náklady na ohřev TV:83 357,– Kč
Celkové původní náklady:221 962,– Kč

Nový stav

Nový topný zdroj:2× HP3AWX 14 ARCTIC
Celkové náklady po rekonstrukci:82 225,– Kč
Úspora nákladů:139 737,– Kč

Zkušenosti s provozem

Tepelná čerpadla jsou v provozu druhou topnou sezónu a provozní náklady bytového domu klesly nejen na straně vytápění, ale díky výhodné sazbě elektrické energie i v ostatní spotřebě, na polovinu. Pořizovací náklad technologie tepelných čerpadel a příslušenství včetně práce a demontáže stávající kotelny byl 625 000,– Kč včetně DPH. Díky této hospodárné technice vytápění dosáhla investorka ročních úspor téměř 140 000,– Kč.

Dvouletým provozem ověřená úspora na vytápění a ohřev teplé vody představuje návratnost investice během 4 až 5 let. Investorka, kromě ekonomických výsledků, oceňuje také uživatelský komfort a nízkou hlučnost zařízení, protože dům se nachází v hustě obydlené části města.

Dodavatel zařízení: PZP HEATING a.s.
Realizační a servisní firma: Enco-tepelná technika s.r.o.


PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...