Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekologické vytápění nového hotelu Rajská zahrada

Nádherné prostředí, rajská pohoda, lázeňské služby, odpočinek – to je Wellness hotel Rajská zahrada. K dobré pohodě návštěvníků přispívá teplo, které do objektu přivádí tepelné čerpadlo vzduch-voda HP3AW36SB výrobce PZP HEATING a.s. Kromě vytápění ohřívá tepelné čerpadlo také užitkovou vodu a vodu pro vnitřní bazén.

Hotel Rajská zahrada vznikl v blízkosti historického jádra Nového Města nad Metují. Místo se nachází několik kroků od náměstí a z hotelu je mimo jiné i nádherný výhled na tuto malebnou část města. Realizace stavby hotelu spočívala v rekonstrukci části původní tiskárny, v demolici dodatečných přístavků a dostaveb, ve vybudování prosklené věže se schodištěm a výtahem, která umožňuje propojení jednotlivých částí hotelu a ve výstavbě nové budovy. Samostatnou částí je zrekonstruovaná třípodlažní budova, kde je v každém podlaží jeden apartmán. Původní šikmou střechu této budovy autoři nahradili vyhlídkovou terasou. Za zmínku také stojí použití grafického betonu na obvodovém plášti přístavby hotelu. Vnější líc železobetonových panelů autoři řešili ve spolupráci s výtvarníky.

Stavba hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují získala v soutěži Stavba roku 2014 nominaci na titul a Cenu časopisu Stavitel pro nejlepší stavebně architektonický detail.

 Hotel nabízí 21 pokojů a tři apartmány, wellness centrum s bazénem, saunou, relaxačními vanami a Kneipovým chodníkem. V přízemí se nachází restaurace a v 2. NP sál s terasou.

Všechny tyto prostory jsou vytápěny tepelným čerpadlem vzduch-voda SPLIT s výkonem 36,4 kW (při A2/W35 °C). Pro akumulaci a udržování konstantní teploty na vstupu do tepelného čerpadla je do systému vřazena akumulační nádrž o objemu 500 l. Doplňkovým zdrojem tepla je elektrický přímotopný kotel o výkonu 30 kW.

Zdrojem tepla o nízkém potenciálu pro instalované tepelné čerpadlo HP3AW36SB jsou dva výparníky umístěné na střeše hotelu. Zdroj tepla je rovněž využit pro přípravu teplé vody. Ve strojovně jsou osazeny dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody, každý o objemu 500 l.

Venkovní výparníky tepelného čerpadla HP3AW36SB
Venkovní výparníky tepelného čerpadla HP3AW36SB
Wellness centrum s bazénem a vířivkou
Wellness centrum s bazénem a vířivkou

Provedení SPLIT představuje technicky nejdokonalejší systém tepelných čerpadel vzduch-voda. Hlavní komponenty (kompresor, deskový kondenzátor a řídicí systém) nejsou vystavovány nepříznivým vlivům venkovního prostředí, čímž se výrazně zvyšuje celková životnost zařízení. Samozřejmostí je využití elektronicky řízeného expanzního ventilu (EEV), který je součástí venkovní jednotky. Díky přesně řízenému procesu odtávání jsou tepelná čerpadla schopna poskytovat stálý potřebný výkon.

Automatický, energeticky úsporný systém odtávání námrazy na výparníku

Při ochlazování vzduchu kondenzuje na povrchu výparníku vzdušná vlhkost, která při nízkých venkovních teplotách na teplosměnné ploše výparníku namrzá – tvoří se námraza. Ta se periodicky odtává. Odtátá námraza volně skapává pod venkovní jednotku tepelného čerpadla do drenážní vrstvy.

Podmínky pro odtávání výparníků tepelného čerpadla HP3AW36SB

  • Odtávání doběhem ventilátoru po ukončení provozu kompresoru probíhá v případě, kdy teplota venkovního vzduchu je v rozmezí +5 až +10 °C a povrchová teplota výparníku je nižší než +2 °C.
  • Odtávání reverzací probíhá za chodu kompresoru v cyklech dle venkovní teploty, za předpokladu, že teplota povrchu výparníku je nižší než 0 °C.
  • Odtávání záměnou funkce výparníku se provádí dvěma třícestnými ventily. Ty cyklicky zaměňují funkci jednoho ze dvou výparníků do funkce kondenzátoru. Druhý výparník zůstává ve své základní činnosti a tepelné čerpadlo za této situace pracuje jen s vnějšími výměníky tepla. Chladivový kondenzátor ve vnitřním dílu se přitom samočinně odstavuje z provozu. Průtok chladiva mezi oběma vnějšími výměníky tepla je zajištěn obtoky expanzních ventilů.

Systém odtávání je automaticky řízen elektronickým řídicím systémem tepelného čerpadla tak, aby byl energeticky efektivní a maximálně úsporný.


PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...