Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla PZP pro využití odpadního tepla z výrobní technologie

Společnost PZP HEATING a.s. navrhuje různé systémy pro využití odpadního tepla. Je jedno, zda se jedná o potřebu rychlého ohřevu či ochlazení provozních médií. Typickými oblastmi pro využití odpadního tepla jsou průmyslová a zemědělská výroba, energetika nebo automobilový průmysl.


 

Možnosti rekuperace spočívají ve využití odpadního tepla pro vytápění objektů v zimě nebo také ohřevu teplé vody. Dále případně kombinace ohřevu a chlazení média s jinak nevyužitelnou teplotou, kdy využíváme plný rozsah termodynamického cyklu jak na topné, tak na chladicí straně.

Za normálních okolností se toto teplo nevyužívá a je zbytečně zmařené, bez dalšího užitku koluje do okolí. Nabízí se tedy možnost maximálně využít tuto energetickou ztrátu vhodnou technologií a přeměnit ji na využitelnou energii. Aplikace tohoto typu mají vynikající návratnost.

Výrobní závod v Drnovicích je součástí největšího koncernu na světě na poli výroby antivibračních komponent do aut. V areálu firmy pracuje cca 340 zaměstnanců a výrobní kapacitu zajišťuje 30 vstřikolisů, na nichž je vulkanizována nastříknutá guma v kovových formách. Součástí firmy je též hala pro montáž a hala pro nástřik adhezivních prostředků na plastové a kovové vkládané díly určené k vulkanizaci.

Koncepční řešení a generální dodávka zařízení připadla na místní firmu ze Zlína, která celou rekuperační technologii dodala. Projekt byl navržen na základě rozšíření výrobní haly a s tím spojené vyšší potřeby na chlazení výrobní technologie. Odpadní teplo je akumulováno a využito pro ohřev teplé vody a vytápění.

Potřebný chladicí a topný výkon:
Původní chladicí výkon 110 kW
Nový potřebný chladicí výkon260 kW
Celkový požadovaný chladicí výkon 370 kW
  
Původní topný výkon144 kW
Nový potřebný topný výkon333 kW
Celkový požadovaný topný výkon477 kW
  
Jmenovitý spád chladicí vody 19/26 °C
Tlak chladicí vody ve strojovně pro technologii 4 bar
Maximální teplota přívodní chladicí vody 25 °C

Původním zdrojem chladicí vody je stávající zařízení Trane, které je ale v současné době již nedostačující.

Nové řešení chlazení a vytápění kaskádou tepelných čerpadel PZP

Novým zdrojem chladicí vody je kaskáda pěti tepelných čerpadel PZP AQUASTAR HP3WW54G s celkovým chladicím výkonem 260 kW. Ochlazená voda je akumulována v nové železobetonové zásobní nádrži. Poté je dopravována oběhovými čerpadly do výrobního závodu se začleněním automatických hydraulických filtrů. Teplá voda z výrobního závodu je dovedena do druhé části železobetonové nádrže, která slouží jako kalník a přepadem přetéká do nádrže chladicí vody. Rozvody chladicí vody jsou provedeny z polyetylénových trubek PE SDR 11. Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny pod stropem, potrubí z akumulační nádrže je vedeno částečně v zemi v pískovém loži.

Podle požadavku investora je provoz zdroje chladicí vody nepřetržitý. Kaskáda tepelných čerpadel HP3WW54G pracuje s tepelným spádem na studené straně 19/24°C a na teplé straně 55/47°C. Při požadavku na provoz tepelných čerpadel PZP dojde ke spuštění kompresorů, cirkulačních čerpadel a otevření elektroventilu na studené straně. Oběhová čerpadla jsou dále vybavena armaturami dle výkresové dokumentace (pojistné ventily, kulové kohouty, filtry, zpětné ventily, vyvažovací ventily, teploměry a manometry). Na výstupním potrubí topné vody je dále osazen záložní zdroj tepla. Tento elektrokotel slouží především pro ohřev topné vody v případě odstávky provozu a pro zabezpečení chladicí věže, aby nedošlo k jejímu zámrzu.

Tepelná čerpadla jsou kaskádově spínána na základě teploty v akumulační nádrži a jejich střídání je nastaveno dle provozních hodin. Uspořádání zařízení je navrženo tak, aby byla v maximální míře umožněna jednoduchá obsluha a přístup k jednotlivým strojům a zařízením při montáži, demontáži, revizích, výměnách popř. opravách zařízení bez odstavení strojovny.

Koncepci a detaily projektu včetně kompletní instalace technologie chlazení a vytápění zajistila společnost WIREMAN s.r.o, Zlín.


PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...