Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla s nejvyšší účinností

V současnosti je tepelné čerpadlo země-voda stále nepřekonatelné z pohledu účinnosti, servisních nároků i životnosti. Tato tepelná čerpadla při správné instalaci a s nízkoteplotní otopnou soustavou mohou dosáhnout i průměrného ročního topného faktoru 5,0. Díky technickému řešení a nízké pořizovací ceně se naše zemní tepelná čerpadla těší mimořádnému zájmu zákazníků a oproti minulému roku jsme zaznamenali meziroční nárůst prodeje o 90 %.


Pokud se dotkneme otázky pořizovací ceny, je pravda, že není zanedbatelná. U řady tepelných čerpadel země-voda TERRASMART se pohybujeme u výkonu 5–15 kW v řádu 120–160 tisíc korun. Platí, že kvalitní tepelné čerpadlo zpravidla bývá dražší než jakýkoli kotel. Avšak žádný, ani ten nejdokonalejší kotel, nic neušetří. Vždy spotřebuje určité palivo, které s různou účinností přemění v teplo. To je vše! Tepelné čerpadlo však s využitím tepelné energie z okolí vytápěného domu dokáže vyrobit několikanásobně více tepla, než kolik elektrické energie spotřebuje pro svůj pohon. To je ten základní funkční rozdíl. Ceny čerpadel se udržují zhruba stále na stejné úrovni, možná méně, ale ceny energií se neustále zvyšují a samozřejmě výpočty o návratnosti jsou tím pádem úplně jiné. Takže názor, že tepelné čerpadlo se nevyplatí instalovat, už u nás dávno nemůže platit.

Tepelná čerpadla země-voda odebírají nízkopotencionální teplo okolnímu prostředí uzavřeným systémem horizontálních nebo vertikálních primárních okruhů. Kvalita a provedení primárního okruhu země-voda je zisková část systému tepelného čerpadla. Omezení, která vznikají použitím nevhodných komponentů, se projeví na životnosti a hlavně efektivitě tepelného čerpadla. Další opomíjenou podmínkou efektivního provozu jsou hydraulické tlakové ztráty celého systému, které musí být co možná nejnižší. Zbytečné tlakové ztráty versus dlouholetý provoz zvyšují namáhání oběhového čerpadla. Toto se promítá do ekonomiky provozu tepelného čerpadla.

Zemní plošný kolektor:

  • nejméně náročný na realizaci a finance
  • podmínkou je dostatečně velký pozemek v okolí budovy
  • kolektor je vyroben z polyethylenového potrubí, které se klade do výkopů v doporučené nezámrzné hloubce 1,2–1,5 m
  • doporučená optimální délka jednotlivých okruhů je 100 až 200 m

Geotermální vrty pro tepelná čerpadla:

  • malá prostorová náročnost, neznehodnocení pozemku, výborné tepelné zisky během zimních měsíců
  • potrubní sondy (PE 100) ve svislých vrtech
  • vhodně zvolená celková délka vrtů vztažená na složení podloží dané lokality zabezpečí provoz bez omezení
  • poddimenzování vrtu vede při velkém odběru tepla k silnému ochlazení země až k vytvoření zámrzu (výsledkem jsou potom nižší výstupní hodnoty celého systému)

Rostoucí požadavky na co nejúspornější způsoby vytápění a ohřev užitkové vody vedou k nárůstu instalací tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo se tak pomalu stává standardním zdrojem tepla.

Je to hlavně díky tomu, že jeho provozní náklady jsou podstatně nižší než u klasických způsobů vytápění rodinného domu a jde o zcela automatický, bezobslužný topný systém s velmi komfortním ovládáním. Standardem v každém tepelném čerpadle značky PZP je možnost jeho ovládání přes internet. Jakmile tuto funkci aktivujete, máte možnost plnohodnotně ovládat tepelné čerpadlo z jakéhokoliv místa na světe. Kromě pětileté záruky získáte navíc jistotu, že je Vaše tepelné čerpadlo neustále pod kontrolou.

Od 26. září 2015 je povinností pro výrobce a dodavatele tepelných čerpadel zveřejňovat informace o účinnosti výrobků dle Evropské směrnice o ekodesignu „ErP“. Pro celou výrobní řadu země-voda společnost PZP HEATING a.s. získala označení A++ (nejlepší třída energetické účinnosti).

Příklad instalace tří tepelných čerpadel země-voda v rekonstruovaném statku nedaleko VlašimiPříklad instalace tří tepelných čerpadel země-voda v rekonstruovaném statku nedaleko VlašimiPříklad instalace tří tepelných čerpadel země-voda v rekonstruovaném statku nedaleko Vlašimi
PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...