Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

3 faktory, na které si dát pozor při výběru tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je i díky dotační politice státu vyhledávaným zdrojem tepla nejen v novostavbách, ale patří mezi nejpoužívanější řešení i při renovaci budov nebo náhradách starých topných systémů. Při výběru tepelného čerpadla je nutné brát v potaz řadu faktorů, které za vás pohlídá instalační firma. Je ovšem důležité být v obraze, a proto odborníci ze společnosti Panasonic doporučují znát alespoň tři klíčové faktory, které je stěžejní mít při výběru čerpadla na zřeteli.

  • Výkon a účinnost tepelného čerpadla
  • Efektivita tepelného čerpadla
  • Bod bivalence

Výkon a účinnost

Jaký výkon by mělo mít tepelné čerpadlo určíte podle toho, jakou tepelnou ztrátut má váš objekt. Abyste prostory spolehlivě vytopili, musí být výkon čerpadla stejný nebo vyšší, než je tepelná ztráta. U novostaveb najdete tento údaj v průkazu energetické náročnosti budovy nebo energetickém štítku (ze zákona), u starších budov musíte tento údaj spočítat. „Nejvyšší záruku za výpočet tepelných ztrát dávají autorizovaní inženýři. Může to však udělat i instalační firma, která díky získané odbornosti a zkušenostem bere v úvahu nejen potřebné parametry jako plochu vytápěných místností, stavební materiály, tepelnou izolaci ale i případné lokální výkyvy počasí, které započítá do rezervy výkonu čerpadla,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik divize Heating & Cooling společnosti Panasonic.

Efektivita

Efektivitu tepelných čerpadel vyjadřuje hodnota topného faktoru (COP) a koeficient energetické účinnosti (EER) v režimu chlazení. COP udává, kolik tepla je čerpadlo schopno vyrobit z dodané elektrické energie. COP 3 tak znamená, že při dodání 1 kW vyprodukuje tepelné čerpadlo 3 kW tepelné energie s teplotou potřebnou pro vytápění nebo přípravu teplé vody.. V případě COP se ke spotřebované 1 kWh elektrické energie na pohon, která se proměnila v tepelnou, přidají 2 kWh tepelné energie získané z přírody.
V případě chlazení platí pro EER sice stejný poměr, ale spotřebovanou energii do vyrobeného chladu nelze započíst, neboť má vyšší teplotu a proto je odvedena do venkovního prostředí.
Přesnější hodnotou z hlediska provozu jsou ovšem ukazatele SCOP a SEER, jež představují průměrné hodnoty za sezónu počítající s měnícími se klimatickými, ale i provozními podmínkami danými vlastnostmi napojené soustavy v průběhu roku. U všech parametrů se vždy zaměřte na to, pro jakou teplotu jsou stanoveny. Hodnota 2,5 udávaná při 0 °C je samozřejmě horší, než pokud by platila pro teplotu – 10 °C. Účinnost tepelných čerpadel s klesající venkovní teplotou totiž klesá.

Bod bivalence

Bod bivalence je venkovní teplota, při které tepelné čerpadlo již nedokáže pokrýt tepelnou ztrátu svojí produkcí a potřebuje pomocný zdroj tepla – například elektrickou topnou spirálu, která je přímo součástí čerpadla. Samozřejmě v okamžiku, kdy tepelné čerpadlo začne využívat pomocný zdroj, snižuje se jeho topný faktor COP, přestává účinně fungovat a zásadně se zvyšují náklady na jeho provoz. V našich zeměpisných šířkách se z praxe ukazují jako potřebný bod bivalence teploty v rozmezí -7 °C až -10 °C. „Zároveň si pohlídejte, že tepelné čerpadlo, byť s bivalentním zdrojem, je schopno dodávat potřebnou teplou vodu i při velkých mínusových teplotách, například -20 °C,“ dodává Radek Vanduch.

Více o tepelných čerpadlech a klimatizacích se dozvíte na stránkách www.aircon.panasonic.cz.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Aquarea Generace H
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla Aquarea Generace H

Vnější jednotka tepelného čerpadla Aquarea Generace H


Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)

Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.