Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bosch Termotechnika rozšiřuje nabídku tepelných čerpadel Compress vzduch-voda (II) – provozní a konstrukční přednosti

Tepelná čerpadla Bosch řady Compress 5000 AW jsou kompresorová, která jsou díky své konstrukci schopná zajistit výstupní otopnou vodu o teplotě až 65 °C (při normálních klimatických podmínkách). Díky tomu nebude problém s jejich nasazením i do rekonstrukcí starších otopných soustav, které obvykle pracují s otopnými tělesy vyžadujícími vyšší provozní teploty než nízkoteplotní, například podlahové soustavy.

Tepelná čerpadla (TČ) jsou jednoduše řízená pomocí intuitivně ovládané regulační jednotky HPC 300 s barevným displejem a dotykovými funkcemi. Regulátor a řídicí jednotka HPC 300 je pro provoz TČ nezbytná, monitoruje a řídí jeho provoz. Je s ním dodávána a připravena pro nástěnnou instalaci. K základním funkcím HPC 300 patří mimo již uvedené např.:

 • vypnutí TČ z důvodů blokování signálem HDO s možností zapnutí bivalentního zdroje
 • samočinné přizpůsobení doby odmrazovacího cyklu pro TČ
 • optimalizování provozu s maximálním podílem TČ v provozu
 • ochrana proti zámrazu, řízení provozu vytápění (případně chlazení) podle teploty zpátečky a venkovní teploty
 • automatické přepínání provozních režimů (zima-vytápění/léto-chlazení)
 • ovládání až 3 otopných okruhů dle priority pro požadavky v pořadí Příprava TV / Vytápění / Chlazení / Ohřev vody do bazénu
 • ovládání bivalentního zdroje (plynový kotel, olejový kotel, přídavné elektrické vytápění)
 • ovládání elektrického ohřívače s nastavitelnými programy pro tepelnou dezinfekci zásobníku pro přípravu teplé vody a řízení cirkulačního čerpadla, řízení oběhových čerpadel volitelně pomocí signálu 0–10 V nebo PWM
 • 10násobná paměť alarmů s datem, časem a popisem poruchy; rozhraní pro připojení komunikačních možností LAN, KNX, Modbus přes volitelné příslušenství, včetně ovládání TČ přes aplikace pro iOS nebo Android a funkce SG-Ready (pro Smart-Grid)

Tepelná čerpadla Bosch Compress 5000 AW se ve spojení s regulační jednotkou Bosch HPC 300 nechají provozovat jak monoenergeticky (jen elektřina) s doplňkovými elektrickými topnými tělesy vsazených do akumulačních zásobníků, případně ve spojení s elektrokotli Bosch Tronic Heat, tak bienergeticky s bivalentními zdroji, např. s plynovými kondenzačními kotli Bosch Condens 8300i W.

Přečtěte si také Bosch Termotechnika rozšiřuje nabídku tepelných čerpadel Compress vzduch-voda (I) – technické informace Přečíst článek

Hlavní konstrukční vlastnosti:

 • Tepelné čerpadlo Bosch Compress 5000 AW vzduch-voda pro venkovní instalaci (monoblok) s nástěnným regulátorem HPC 300 instalovaným ve vnitřním prostoru
 • Díky vysoce výkonnému výparníku a elektronickému expanznímu ventilu dosahuje ve své kategorii vysoké výkonové koeficienty a lze je použít na středně teplotní otopné soustavy (výstupní teplota otopné vody až 65 °C)
 • Díky senzorovému monitorování chladicího okruhu je zajištěna vysoká provozní bezpečnost a efektivnost zařízení, nízká hlučnost a ekonomika provozu
 • Díky konstrukci se dvěma kompresory je zajištěna regulace výkonu pro částečné zatížení a dle požadované potřeby otopné soustavy přepínáním stupňů kompresorů
 • Díky aerodynamicky optimalizovanému tvaru tělesa axiálního ventilátoru a jeho lopatek, zapouzdřené kompresorové komoře a volně uložené základové desce kompresoru má odhlučněnou a zvukově optimalizovanou konstrukci
 • Konstrukce a základní příslušenství umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci s akumulačním zásobníkem, s možností řešení přípravy teplé vody přes nabíjecí čerpadlo a s dalším příslušenstvím umožňuje aplikaci i na složitější otopné soustavy
 • Jednoduché ovládání pomocí textového displeje zahrnující i volbu programu vysušování betonového potěru u nově instalovaného podlahového vytápění a tepelné dezinfekce pro TV

Doporučené schéma zapojení pro obvyklou instalaci tepelného čerpadla řady Compress 5000 AW je vždy s akumulační nádrží, která zajišťuje především optimalizovaný chod kompresorů tepelného čerpadla a hydraulické vyrovnání v otopné soustavě. Tomu pomáhá i tzv. dvojitý diferenční beztlakový rozdělovač DDV, který je v příslušných dimenzích dodáván jako originální příslušenství. Tím zjednodušuje instalaci a zajišťuje termohydraulické rozhraní mezi tepelným čerpadlem, rozvodem vytápění, akumulačním zásobníkem a dle potřeby i zásobníkem TV.

Hydraulického schéma obvyklého zapojení:

Zásobník pro přípravu teplé vody
Obr. Zásobník pro přípravu teplé vody (WP…P) lze připojit buď přes nabíjecí energeticky úsporné oběhové čerpadlo M18, jak je znázorněno ve schématu, anebo přes levnější třícestný ventil se servopohonem ovládaným z příslušné svorkovnice řídicí jednotky tepelného čerpadla.
Při kaskádovém (paralelním) zapojení tepelných čerpadel Bosch Compress 5000 AW lze zajistit dodávku většího výkonu pro vytápění (až 150 kW) a případně i pro chlazení. Je vhodné ale doplnit nadřazenou regulaci vyšší úrovně, která bude umět zajistit rovnoměrnou dobu chodu jednotlivých kompresorů, a to i při kombinaci různých výkonů tepelných čerpadel. Nadřazenou regulaci HPC 300 C, potřebnou ke kaskádám, dodáváme jako volitelné příslušenství. Podle počtu zapojených tepelných čerpadel v kaskádě a podle počtu připojených řídicích jednotek můžeme využít jednotlivé řídicí jednotky HPC 300 každého TČ k řízení většího počtu otopných okruhů a můžeme tak vytvořit kaskádu např. 2 až 4 tepelných čerpadel s maximálně 5 až 11 otopnými okruhy. Není problém pak do celé soustavy případně doplnit i tepelný nebo fotovoltaický solární systém na podporu přípravy teplé vody v příslušných solárních zásobnících anebo doplnit a kombinovat s různými bivalentními zdroji (plynový kondenzační kotel, elektrokotel, olejový kotel, …).

Pro řešení složitějších kombinací doporučujeme využít servis a technickou podporu naší společnosti, neboť dimenzování potřebných potrubí a oběhových čerpadel v kaskádách tepelných čerpadel řady CS5000 AW včetně nastavení regulace má svá specifika.

Akumulační modul BH 300 P – Hydraulická věž

Pro otopné soustavy s jedním tepelným čerpadlem a jedním otopným okruhem bude možné s výhodou využít Akumulační modul BH 300 P - Hydraulická věž s kompletní výbavou nainstalovanou pod izolovaným krytem akumulačního 300 l zásobníku. Na akumulačním zásobníku je zabudovaný potřebný dvojitý beztlakový diferenční rozdělovač DDV, pojistný ventil (2,5 bar), výstupním signálem PWM elektronicky řízené oběhové čerpadlo pro primární okruh – mezi venkovní jednotkou tepelného čerpadla a akumulačním zásobníkem, elektronicky řízené oběhové čerpadlo (plynulé řízení otáček a nebo 3 volitelné úrovně) pro nesměšovaný otopný okruh včetně potřebných uzávěrů a zpětných klapek, je zabudované elektrické 6 kW topné těleso s možností přidání dalšího až 6 kW tělesa a s možností doplnění modulu WWM pro připojení zásobníku pro přípravu TV.

Díky hydraulické věži lze instalaci TČ k otopné soustavě zkrátit na co nejkratší dobu. Při instalaci a navrhování je nutné dodržet vždy předepsané průtoky otopné vody příslušným tepelným čerpadlem. S hydraulickou věží máme vše vyřešeno.

Schéma zapojení tepelného čerpadla s hydraulickou věží
Obr. Schéma zapojení tepelného čerpadla s hydraulickou věží, která zjednodušuje instalaci

Bližší informace ke všem výrobkům, ceny, instalační návody, projekční podklady, technickou podporu a další najdete na našich stránkách www.bosch-vytapeni.cz.


Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.