Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bosch: Reagujeme na růst poptávky po tepelných čerpadlech a energeticky úsporném bydlení

Rozhovor expertů společnosti Bosch Thermotechnika se nesl ve znamení odpovědí na to, co dělá značka Bosch pro pokrytí poptávky po energeticky účinných systémech vytápění domácností s trvalou udržitelností.

Jan Brockmann, CEO, Bosch Termotechnika, představil strategii Tepelné čerpadlo pro Evropu. Fernando Dias, vedoucí výzkumu a vývoje tepelných čerpadel (Research and Development Lead of Heat Pumps, Aveiro, Portugalsko) se zaměřil na technické vlastnosti nových tepelných čerpadel Bosch. Společně pak odpověděli na řadu otázek týkajících se uplatnění tepelných čerpadel v různých aplikacích.

Obr. Jan Brockmann, CEO, Bosch Termotechnika potvrdil zásadně narůstající roli tepelných čerpadel v sortimentu
Obr. Jan Brockmann, CEO, Bosch Termotechnika potvrdil zásadně narůstající roli tepelných čerpadel v sortimentu
Obr. Nová tepelná čerpadla Bosch rozšiřují možnosti jejich využití, řekl Fernando Dias, vedoucí výzkumu a vývoje tepelných čerpadel v portugalském závodě v Aveiro.
Obr. Nová tepelná čerpadla Bosch rozšiřují možnosti jejich využití, řekl Fernando Dias, vedoucí výzkumu a vývoje tepelných čerpadel v portugalském závodě v Aveiro.

Evropský trh tepelných čerpadel dynamicky roste. Zatímco v roce 2020 se pohyboval na úrovni 5 mil. prodaných strojů, tak okolo roku 2027 se očekává zdvojnásobení na 10 mil. strojů. S tím souvisí zvýšení 25% podílu tepelných čerpadel mezi všemi zdroji tepla na 35 %. Značka Bosch roste rychleji než trh, neboť její tržní podíl v prodaných tepelných čerpadlech se v roce 2027 předpokládá okolo 40 %.

Obr. Podle evropské asociace EHI bylo v roce 2020 nově instalováno 5 mil. tepelných čerpadel. V roce 2070 se podle analýzy povedené REPowerEU poptávka zvedne na 10 mil. a v roce 2030 se předpokládají roční prodeje na úrovni 30 mil. tepelných čerpadel.
Obr. Podle evropské asociace EHI bylo v roce 2020 nově instalováno 5 mil. tepelných čerpadel. V roce 2070 se podle analýzy povedené REPowerEU poptávka zvedne na 10 mil. a v roce 2030 se předpokládají roční prodeje na úrovni 30 mil. tepelných čerpadel.

Národní trhy mají odlišnou dynamiku. V uvedeném časovém horizontu se očekává zvýšení podílu tepelných čerpadel mezi nově pořizovanými zdroji tepla například ve Francii z 15 % na 31 %, zatímco v Německu z 8 % na 45 %.

(Pozn. redaktora TZB-info: Velmi dynamický rozvoj probíhá i v České republice. V roce 2021 prodeje přesáhly 30 tisíc kusů a za rok 2022 se předběžné odhady pohybují na úrovni 55 tisíc kusů)

Bosch má výrobní základny tepelných čerpadel ve Švédsku, Portugalsku, Francii a Izraeli a do jejich rozvoje jsou investovány finanční prostředky na úrovni 4,5 bil. euro ročně.

Sortiment tepelných čerpadel Bosch je nyní velmi široký. Zahrnuje monobloková venkovní řešení nebo i splitová u druhu vzduch-voda. Vnitřní jednotky jsou ve více provedeních, bez přípravy teplé vody nebo s její přípravou ve 190l zásobníku. Pro současnou nabídku tepelných čerpadel Bosch je standardem přepínatelnost i do módu chlazení. Udává se topný faktor COP až 4,8 a chladicí faktor EER až 4,7.

Obr. Jako novinku na tento rok Bosch chystá pro rezidenční oblast tepelná čerpadla využívající přírodní chladivo R290 (propan). Ve střednědobém horizontu se počítá s plným přechodem na přírodní chladiva.
Obr. Jako novinku na tento rok Bosch chystá pro rezidenční oblast tepelná čerpadla využívající přírodní chladivo R290 (propan). Ve střednědobém horizontu se počítá s plným přechodem na přírodní chladiva.
Obr. Zásadní roli umožňující instalaci tepelných čerpadel vzduch-voda i v husté obytné zástavbě mají velmi nízké emise hluku. Proto Bosch optimalizuje konstrukci i s ohledem na tento parametr a využívá speciální konstrukce ventilátorů vyvinutých právě pro tepelná čerpadla.
Obr. Zásadní roli umožňující instalaci tepelných čerpadel vzduch-voda i v husté obytné zástavbě mají velmi nízké emise hluku. Proto Bosch optimalizuje konstrukci i s ohledem na tento parametr a využívá speciální konstrukce ventilátorů vyvinutých právě pro tepelná čerpadla.

Obr. V souhrnných statistikách prodejů mají tepelná čerpadla Bosch typu země-voda menší podíl. Vyžadují vrt, zemní kolektor, proto mají vyšší pořizovací cenu, na druhou stranu mají vyšší energetickou efektivitu a neřeší se u nich emise hluku.
Obr. V souhrnných statistikách prodejů mají tepelná čerpadla Bosch typu země-voda menší podíl. Vyžadují vrt, zemní kolektor, proto mají vyšší pořizovací cenu, na druhou stranu mají vyšší energetickou efektivitu a neřeší se u nich emise hluku.
Obr. Sortiment tepelných čerpadel Bosch zahrnuje varianty vhodné pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody.
Obr. Sortiment tepelných čerpadel Bosch zahrnuje varianty vhodné pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody.

Obr. Některé typy nových tepelných čerpadel byly uvedeny v polovině roku 2022 nejprve na trh v západní a jižní Evropě (vyznačeno modře). Rozšíření na další státy včetně České republiky následovalo počátkem roku 2023 (vyznačeno zeleně).
Obr. Některé typy nových tepelných čerpadel byly uvedeny v polovině roku 2022 nejprve na trh v západní a jižní Evropě (vyznačeno modře). Rozšíření na další státy včetně České republiky následovalo počátkem roku 2023 (vyznačeno zeleně).

Tepelná čerpadla Bosch pro rezidenční bydlení nejsou primárně určena pro spojování do kaskád za účelem zvětšování výkonu. Pracují s ekologickými chladivy s možností dosahovat výstupní teplotu 60 °C, čím je vytvořen předpoklad pro jejich dobré uplatnění i ve starších otopných soustavách. Konstrukce těchto tepelných čerpadel je optimalizována pro usnadnění instalace, k čemuž napomáhá i jejich nízká hmotnost. Z hlediska budoucího uživatele je výhodné, že během provozu nevyžadují jeho pozornost. Na tom se podílí internetová komunikace umožňující vzdálený dohled provozních parametrů.

Bosch se zaměřil i na spolupráci tepelného čerpadlaplynovým kotlem, s fotovoltaickými panely. Plynový kotel v takovém hybridním řešení pokrývá výkonové špičky v zimě, kdy by mělo tepelné čerpadlo nižší energetickou efektivitu. A pokud je na domě instalována fotovoltaická elektrárna, může zajistit významné snížení spotřeby elektřiny v létě, když je tepelné čerpadlo provozováno v modu chlazení nebo téměř celoročně při přípravě teplé vody.

Obr. Zásadní modernizací nyní prochází výrobní a vývojové základny tepelných čerpadel Bosch ve Wernau (Německo), Aveiro (Potugalsko) a Tranås (Švédsko).
Obr. Zásadní modernizací nyní prochází výrobní a vývojové základny tepelných čerpadel Bosch ve Wernau (Německo), Aveiro (Potugalsko) a Tranås (Švédsko).

Obr. Zásadní modernizací nyní prochází výrobní a vývojové základny tepelných čerpadel Bosch ve Wernau (Německo), Aveiro (Potugalsko) a Tranås (Švédsko).

Aktuální poptávka po tepelných čerpadlech předbíhá nabídku. Proto Bosch do zvýšení kapacity výroby tepelných čerpadel enormně investuje, a tak vytváří prostor pro co nejrychlejší vyrovnání tohoto tržního nepoměru.

Více informací o výrobcích Bosch naleznete na www.bosch-vytapeni.cz

 
 
Reklama