Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výroba tepelných čerpadel Bosch s přírodním chladivem R290 zahájena v Portugalsku

Na prestižním veletrhu ISH 2023 ve Frankfurtu n/M představil Bosch svá nová tepelná čerpadla využívající přírodní chladivo R290, tedy propan. Výrobní linka je v provozu a zájemci si je v některých státech již mohou objednávat. Na řadu přijde i Česká republika.

Areál koncernu Bosch v portugalském městě Aveiro se stal centrem vývoje a výroby tepelných čerpadel. Po akvizici společnosti Vulcano Termodomésticos v roce 1988 je součástí divize Bosch Home Comfort. V současnosti se v Aveiro vyvíjí a vyrábí zařízení pro výrobu tepelné vody a vytápění s využitím plynu a elektřiny. V případě elektřiny jde i o zásadní technickou novinku, tepelná čerpadla s přírodním chladivem R290, na které se nevztahují žádná současná a ani připravovaná omezení s ohledem na ochranu životního prostředí. Aveiro je součástí trendu „Vyrobeno v Evropě“, kam v případě tepelných čerpadel patří areály v Eibelshausenu (Německo) a Tranås (Švédsko). Celkově plánuje Bosch do roku 2026 investovat v Aveiro 100 mil euro. Dlouhodobý závazek Bosch k tepelným čerpadlům do roku 2030 zahrnuje miliardu eur do rozšíření evropské vývojové a výrobní sítě.

Obr. Nová generace tepelných čerpadel Bosch Compress 5800i AW a Compress 6800i AW využívá přírodní chladivo R290. U druhého typu je zaručen sezónní topný faktor 3,32 i při teplotě otopné vody 55 °C (pro staré otopné soustavy) v našem klimatickém pásmu!
Obr. Nová generace tepelných čerpadel Bosch Compress 5800i AW a Compress 6800i AW využívá přírodní chladivo R290. U druhého typu je zaručen sezónní topný faktor 3,32 i při teplotě otopné vody 55 °C (pro staré otopné soustavy) v našem klimatickém pásmu!
Obr. Bosch do vývojového a výrobního centra v Aveiro mohutně investuje. Investicí 12 milionů eur bylo souběžně vytvořeno i přibližně 300 pracovních míst.
Obr. Bosch do vývojového a výrobního centra v Aveiro mohutně investuje. Investicí 12 milionů eur bylo souběžně vytvořeno i přibližně 300 pracovních míst.

V Aveiro Bosch zaměstnává více než 1 280 zaměstnanců a má i rozsáhlou síť institucionálních partnerů. Tým inovačního centra má 350 inženýrů, kteří jsou zapojeni do sítě podobných center Bosch po celém světě. Zde lze zmínit i centrum v Českých Budějovicích. V Aveiro vyvíjí produkty a služby značky Bosch v oblasti tepelných čerpadel, úpravy vzduchu, plynových i elektrických otopných systémů aj. Řeší například i příslušenství pro jejich kontrolu a řízení včetně propojení s ostatními zařízeními v domácností. Například aplikace HomeCom Easy byla plně vyvinutá ve výzkumném a vývojovém centru Bosch v Aveiru a umožňuje ovládat několik spotřebičů Bosch z jednoho místa. Budoucnost je i ve vývoji inovativních řešení pro průmysl 4.0.

Trend určuje, mimo jiné, agenda ILLIANCE. Ta ztělesňuje komplexní ekosystém integrovaných projektů, jejichž cílem je dosažení uhlíkové neutrality ve spojení se stavebnictvím. Přijatý přístup je založen na vývoji doplňkových technologií spojených se 3 hlavními pilíři, tj.: zdraví, pohodlí, udržitelnost. K základním prvkům agendy patří návrh, vývoj a průmyslová výroba nových technologií, například právě tepelných čerpadel, hybridních spalovacích zařízení na vodík H2 aj. Do projektů jsou zapojeny i místní univerzity. Například „University of Aveiro“ založená v roce 1973, na které studuje více než 15 tisíc studentů v mnoha technických oborech a je centrem podporujícím výměnu znalostí a křížové propojení mezi znalostními obory, nebo „University of Porto“, která byla založena již v roce 1911 a od roku 1915 má technickou fakultu, která byla v roce 1926 přejmenována na fakultu inženýrství.

Výroba tepelných čerpadel v Aveiro byla zahájena během první poloviny roku 2023 s cílem dosáhnout 150 000 kusů ročně. Ve střednědobém horizontu se počítá se zvýšením výroby na 400 000 kusů.

Obr. Orientační představu o velikosti výrobní linky si lze udělat z obrázku. Je však zachycena jen její menší část. Všechna pracoviště jsou digitálně sledována a propojena.
Obr. Orientační představu o velikosti výrobní linky si lze udělat z obrázku. Je však zachycena jen její menší část. Všechna pracoviště jsou digitálně sledována a propojena.
Obr. Část výroby, během které je sestavena většina základních komponentů, tedy kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, expanzní ventil a jejich příslušenství, a jsou vzájemně propojeny měděným potrubím vyžadujícím pájení probíhá mimo linku.
Obr. Část výroby, během které je sestavena většina základních komponentů, tedy kompresor, kondenzátor, sběrač chladiva, expanzní ventil a jejich příslušenství, a jsou vzájemně propojeny měděným potrubím vyžadujícím pájení probíhá mimo linku.
Obr. Tato nová tepelná čerpadla zatím v Česku dostupná nejsou. V rámci postupující inovace výrobního sortimentu se k nám však rovněž začnou dovážet.
Obr. Tato nová tepelná čerpadla zatím v Česku dostupná nejsou. V rámci postupující inovace výrobního sortimentu se k nám však rovněž začnou dovážet.

Péči o kvalitu tepelných čerpadel z Aveiro dokazuje cca 200 testovacích procesů během jejich výroby.

Výrobě však předcházel vývoj. Protože se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda, bylo například nutné velmi důkladně otestovat, jak budou reagovat na měnící se klimatické poměry. K tomu mají v Aveiro několik klimatických komor, ve kterých simulovali provoz nejen s vyšší nebo nižší teplotou venkovního vzduchu s jeho různou vlhkostí, ale co je i pro naše klimatické poměry důležité, sněžení.

S tepelnými čerpadly vzduch-voda jsou spojeny emise hluku. I na tomto si dali vývojáři Bosche velmi záležet. Nejde totiž jen o výběr provozně nejtiššího ventilátoru. Ale i o aerodynamicky nejvhodnější tvarování jeho okolí a prostoru, kterým vzduch prochází. Představu o použitém řešení ukazují následující obrázky. Bez simulací v akustických komorách včetně využití nejmodernějších způsobů měření a vyhodnocování hluku v 3D prostoru to možné není.

Obr. Vývoj a výroba v pojetí Bosch představuje nepřetržitě probíhající proces vzájemně provázaných a navazujících činností propojených s růstem odborného personálu a znalostí. Bez digitalizace by to možné nebylo.
Obr. Vývoj a výroba v pojetí Bosch představuje nepřetržitě probíhající proces vzájemně provázaných a navazujících činností propojených s růstem odborného personálu a znalostí. Bez digitalizace by to možné nebylo.
Obr. Polotovar pro usazení ventilátoru, který současně tlumí vibrace.
Obr. Polotovar pro usazení ventilátoru, který současně tlumí vibrace.
Obr. Čelní strana tepelného čerpadla po sejmutí krycího panelu s mřížkou. Vzduch tlačený ventilátorem vychází ven mezikružím s aerodynamicky optimalizovaným tvarem.
Obr. Čelní strana tepelného čerpadla po sejmutí krycího panelu s mřížkou. Vzduch tlačený ventilátorem vychází ven mezikružím s aerodynamicky optimalizovaným tvarem.

Závěr

Na novou generaci tepelných čerpadel Bosch Compress 5800i AW a Compress 6800i AW si musí zákazníci v České republice zatím počkat. Vzhledem k vlastnostem těchto špičkových výrobků se čekání může vyplatit.

 
 
Reklama