Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jeden systém pro vytápění i chlazení – FV KLIMA

Systémy, které k přenosu tepelné energie využívají vodu, mohou být poměrně snadno využity jak pro vytápění, pokud má voda vyšší teplotu, než je v místnosti, tak pro chlazení, když má teplotu nižší. Typickým příkladem je velkoplošné stropní vytápění i chlazení v administrativních budovách. Přibývá však i aplikací v obytných budovách. Důvodů je více.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Proudící voda může přes vhodné prvky teplo do místnosti dodávat i z ní odnímat. Čím větší plochu pro předávání tepla máme, tím menší rozdíl mezi teplotou vzduchu v místnosti a vody musí být. Proto roste zájem o stropní vytápění i chlazení, a to i v obytných budovách.

Oproti sdílení tepla konvekcí, která je spojena s prouděním vzduchu, respektive s nuceným prouděním vzduchu například formou vzduchotechnických indukčních jednotek, konvektorů s ventilátory atp., jsou stropní systémy, obecně velkoplošné sálavé systémy, bezhlučné, neobtěžují průvanem. Obsluhované interiéry vykazují lepší parametry tepelného komfortu, to znamená menší teplotními rozdíly v prostoru, a to lidé vnímají velmi příjemně. V interiéru totiž chceme mít bez ohledu na vnější klimatické poměry poměrně stálý teplotní komfort.

Rozšíření sálavých systémů do obytných budov umožňuje zásadní pokles potřeby tepla na vytápění. S tím souvisí snížení teploty povrchu, jak podlahy u podlahového vytápění, tak stropu u stropního. Tím se snižuje potřebný výkon a v energeticky úsporných budovách si mírně teplejšího stropu v podstatě ani nevšimneme. Většina tepla ze stropu je sdílena sáláním, takže se jím ohřívá i protilehlá plocha, a to je především podlaha. Z tohoto faktu vychází i doporučení firmy FV PLAST k uplatnění systému FV KLIMA.

Určitým problémem, který však umí vhodná regulace řešit, je nebezpečí kondenzace vodních par ze vzduchu na stropním systému, pokud je v režimu chlazení. Obecně se za kritickou teplotu systému považuje teplota okolo 16 °C, takže regulace teplotu chladicí vody udržuje nad touto teplotou nebo ji porovnává přímo s rosným bodem, což některé regulace umí. Chlazení je vedle vytápění druhou funkcí, kterou řeší jeden a tentýž systém FV KLIMA.

Systém FV KLIMA má malou hmotnost, a proto se instaluje do běžných konstrukcí sádrokartonových podhledů. Rozměry chladicích registrů odpovídají obvyklým roztečím závěsných profilů sádrokartonové konstrukce nebo mohou být upraveny podle požadavku projektu. Postup montáže začíná instalací závěsů. Na něj pak instalační firma upevní systém, pospojuje potrubí, provede tlakovou zkoušku a následně se dokončí montáž podhledu.

Nízké teploty vody potřebné pro vytápění a relativně vysoké pro chlazení systémem FV KLIMA jej předurčují pro využití tepelných čerpadel, obnovitelných zdrojů energie. A to zlepšuje energetickou náročnost objektu.

Pořizovací náklady systému FV KLIMA jsou oproti například vytápění radiátory sice vyšší, ale FV KLIMA má dvojí využití, je tichý, snižuje provozní náklady, má lepší tepelný komfort v místnostech a tím je celkově výhodnější.

 
 
Reklama